...

INSTALLATIONSANVISNING FOTO - GONG PIR / IR 33

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

INSTALLATIONSANVISNING FOTO - GONG PIR / IR 33
INSTALLATIONSANVISNING
FOTO - GONG PIR / IR
33-210 / 33-200
E - 53 395 50 och E - 53 395 60
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
1
Innehåll
Säkerhetsföreskrifter ................. 3
Installationsexempel ................. 4, 5
Installation av Centralenhet ...... 6
Kabelanslutningar ..................... 7, 8
Inställningar Central enhet ........ 9, 10
Installation av PIR sensor ......... 11, 12
Inställningar PIR Sensor ........... 13, 14, 15
Inställningar IR Sensor ............. 16
Felsökning ................................. 17, 18
Underhåll ................................... 18
Tekniska fakta ........................... 19
2
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
Säkerhetsföreskrifter
- Läs installationsanvisningen noggrant före installationen och
förvara instruktionen på ett säkert ställe.
- Använd endast produkter rekommenderade av leverantören.
- Använd endast rekommenderad strömförsörjning
(Kontakta din leverantör om du skulle vara osäker).
- Slå av strömmen och plocka bort adaptern innan arbete
påbörjas med ledningarna.
VIKTIGT: Om dessa instruktioner inte följs, kommer inte
garantin på produkten att gälla.
Typ 33-210
Typ 33-200
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
3
Installationsexempel, type IR
A
Installationsexempel, type PIR
A
4
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
Installationsexemel, Typ PIR
10 cm
B
10 cm
10 cm
C
OBS! Dubbla givare kan behövas
10 cm
3,0 meter
Max dörröppning 8 meter
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
5
Installation av Centralenheten
CH1
PIR
CH2
PIR
Counter
33-210
Sound
6
Sound
Speaker
+
Volume
-
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
Kabelanslutningar
Adapter
PIR sensor/
Kanal 1
IR sensor/
Kanal 2
Extra
Högtalare
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
7
Kabelanslutningar, tillbehör
Räknare
Manuella tryckknappar
KAL-DIN
(Carlo Gavazzi)
OBSERVERA! VAL AV TRANSFORMATORTYP!
23-510
8
8V
STANDARD
POSITION
8-9V
23-509
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
Justering Central enhet
Foto-Gong Central enhet
Drift
indikator
Ljud
kanal 1
Volym Ljud
kanal 2
Volym +
Högtalare
intern/extern
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
9
Inställningar Central enhet
Ljudval, kanal 1 & 2
Tryck för att välja ljudklang
Standard ljud
Högtalare val
1 beep
2 beep
3 beep
4 beep
Intern
Extern
Standard val
10
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
Installation av PIR sensor
Takmontage
Ta bort tappar vid
montage i taket.
Väggmontage
Snäppspännen för
sensorbotten
Slå ut tappar med skruvmejsel eller skär bort med en vass kniv.
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
11
Installation av PIR sensor
Installation av PIR sensor i taket
Minsta längd100 mm
12
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
Inställning av Sensor
Sensor
Symetrisk detektering (ingen eller 2 stickor)
Asymetrisk detektering (1 sticka)
Stickor
2 stickor på insidan 32°
2 stickor på utsidan 48°
Inga stickor 90°
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
13
Inställningar PIR sensor
Begränsning av detekteringsområde
14
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
PIR sensor, detekteringsområde
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
15
Inställningar IR Sensor
1
2
3
4
16
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
Felsökning
l
OBS: Läs igenom nedanstående noga innan ni begär teknisk hjälp.
Med hjälp av denna kommer ni förhoppningsvis lösa problemet på egen hand.
Skulle problemet kvarstå kontakta din leverantör.
1
Om systemet inte fungerar som det ska bryt matningsspänningen.
2
Vänta ett par sekunder och slåpå strömmen igen.
Systemet återställer sig själv till de ursprungliga inställningarna från fabriken.
Problem
-
Foto-Gongen reagerar inte och spänningsindikatorn lyser inte.
–
Kontrollera att det finns spänning till adaptern.
Kontrollera både uttaget och eventuella säkringar.
Kontrollera om det finns spänning på plint 3 och 4 (9-11 VAC) på Central enheten.
-
Foto-Gongen reagerar inte och spänningsindikatorn lyser.
–
Högtalare är avslagen - tryck på “Högtalare“ - se Inställningar på Central enheten.
–
Kontrollera inställningar av Sensor - se “Inställningar Sensor”.
-
PIR sensor aktiverar inte Central enheten.
–
Kontrollera att spänningsindikatorn lyser.
–
Kontrollera kanal 1 - kortslut plint 5 och 6 på Central enheten.
Centralenheten är defekt om inte ljudet på kanal 1 spelas upp.
–
Kortslut plint 8 och 9 på Central enheten. The central
Centralenheten är defekt om inte ljudet på kanal 2 spelas upp.
–
Om Central enheten fungerar, måste sensorn felsökas.
Öppna sensorn, plocka bort anslutningsplinten och kontrollera om det
finns spänning på plinten (9-12 VDC).
Finns det ingen spänning kontrollera kablarna som går mellan
Central enheten och sensorn - se “Kabelanslutningar“.
–
Kortslut sensorns anslutningsplugg kortvarigt för att aktivera Central enheten.
Hörs det ljud är sensorn defekt.
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
17
- IR sensorn aktiverar inte Central enheten.
– Kontrollera att spänningsindikatorn lyser.
– Kontrollera kanal 1 - kortslut plint 5 och 6 kortvarigt på Central enheten.
Central enheten är defekt om det inte ljudet från kanal 1 spelas upp.
– Kortslut plint 8 och 9 på Central enheten kortvarigt.
Central enheten är defekt om det inte ljudet från kanal 2 spelas upp.
– Om sensorn reagerar, ska felet sökas i den anslutna sensorn.
Kontrollera om det finns spänning på kopplingsplinten (9-12 V DC).
Finns det ingen spänning, kontrollera ledningarna mellan sensorn
och Central enheten - se “Kabelanslutningar“.
– Kortslut kopplingsplinten kortvarigt och Central enheten ska aktiveras.
– Kontrollera att sensorn är inställd på rätt sätt - kontrollera att reflektorn är oskadd och att
sensorn är placerad så att reflektorn träffas av sensorn infraröda strålar - kontrolllampan i
sensorn ska vara släckt. Täck över sensorn med en bit papper - kontrolllampan kommer att
slockna och Central enheten aktiveras. Gör den inte det är sensorn defekt.
l Foto-Gongen reagerar inte när tryckknappen för Kanal 1 eller Kanal 2 aktiveras.
– Kontrollera kabelanslutningarna mellan Central enheten och tryckknapparna - kortslut aktuell
tryckknapp kortvarigt och Central enheten ska aktiveras.
Aktiveras inte Central enheten, kortslut plint 6 och 7 (kanal 1)
eller plint 8 och 10 (kanal 2) kortvarigt.
Aktiveras inte Central enheten är den defekt.
l Extra högtalare aktiveras inte.
– Kontrollera att högtalare är på - se “Inställningar Central
enhet”. Kontrollera kabelanslutningarna mellan den extra högtalaren och Central enheten.
– Koppla loss kablarna på plint 1 och 2 på den extra högtalaren - mät resistansen
på högtalaren (8-9 Ohm) med en Ohmmeter.
Om andra värden mäts upp måste högtalaren bytas ut.
- Räknare reagerar inte.
– Kontrollera kabelanslutningar - koppla loss räknarens kabelanslutningar - kortslut räknarens
plintar kortvarigt. Om räknaren reagerar är Central enheten defekt.
Händer det inget med räknaren är denna defekt.
Underhåll
OBS! Bryt spänningen till Foto-Gong före rengöring.
a) Central enhet
Plocka bort enhetens lock. Dammsug försiktigt bort allt damm.
Sätt sedan tillbaka enheten lock.
Torka av utsidan av enheten med en fuktig trasa med eventuellt lite diskmedel i.
Använd aldrig starka rengöringsmedel.
b) Sensorer
Torka av utsidan av enheten med en fuktig trasa med eventuellt lite diskmedel i.
Vi rekommenderar att att sensorn rengörs en gång om året under normal användning. I
dammiga miljöer kan det vara nödvändigt med tätare rengöring för att försäkra sig om optimal
detektering.
18
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
Tekniska fakta
Central enhet 23-210:
Matningsspänning ..................... HI: 7-15 V AC, LO: 13-20 V AC
< 50 V dc
Utgång räknare ......................... NPN open collector I < 50 mA, V
C
CEO
Impulstid .................................... 160 ms
Sensor, kanal 1 ......................... max. 4 PIR sensorer
eller 2 IR sensorer
Sensor, kanal 2 ......................... max. 2 PIR sensorer
eller 1 IR sensor
Omgivningstemperatur ............. 0°...45°C
Relativ luftfuktighet ................... 20 - 65%
Strömförbrukning standbyläge .. ca 4 W
Kapslingsklass .......................... IP 20
Extra högtalare 23-209 ........... 8 Ohm
PIR sensor 44-062:
Strömförbrukning ...................... 2 mW
Utgång ...................................... Transistor
ON puls ..................................... 50 - 100 ms
OFF paus .................................. 3 sek.
Antal linsceller ........................... 34
Temperaturskillnad .................... Objekt backgrund > 5°C
Installationshöjd ........................ max. 5 meter
Relativ luftfuktighet ................... 20 - 65%
Kapslingsklass .......................... IP 20
Omgivningstemperatur ............. 0°...45°C
Adapter 23-509:
Primärspänning ......................... 230 V AC 50 Hz
Sekundärspänning .................... 9 V AC, 600 mA
Kapslingsklass .......................... IP 20
Omgivningstemperatur ............. 0°...45°C
IR sensor 44-072:
Strömförbrukning ...................... 180 mW
Utgång ...................................... Transistor
ON puls ..................................... 50 - 100 ms
OFF paus .................................. 0.1 sec.
Område ..................................... 0.3 - 4 m med reflextejp
0.3 - 5 m med 2 x reflextejp
0.3 - 6 m med 40-093 reflektor
Kapslingsklass .......................... IP 20
Omgivningstemperatur ............. 0°...45°C
Kabeldimensioner:
1 x 2 x ø 0.6 mm2 ....................................... max. 20 m
1 x 2 x ø 0.8 mm2 ....................................... max. 50 m
1 x 2 x ø 1.0 mm2 ....................................... max. 100 m
RUTAB Box 185 571 22 Nässjö
Tel 0380 - 55 50 50
Fax 0380 - 123 03
Internet www.rutab.se
E-mail [email protected]
19
Fig. 1A
Fig. 1B
Fig. 2A
PIR Sensor/
channel 1
Adapter
Foto - Gong PIR / IR
33-210 / 33-200
IR Sensor/
channel 2
Extension
loudspeaker
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fig. 2B
Fig. 1C
10 cm
3,0 meter
23-510
23-509
8V ~
8 - 9V ~
(Factory setting)
Max. doorway 8 meter
Advarsel: Indbygning og montering af elektriske apparater må
kun foretages af aut. elinstallatør.
Ved fejl eller driftforstyrelser kontakt den aut. elinstallatør.
! Ret til ændringer forbeholdes !
Fig. 2C
33Y210_03_R3_9906
Warning: Installation and assembly of electrical equipment
must be carried out by qualified electricians.
Contact a qualified electrician in the event of fault or breakdown.
! Reserving the right to make changes !
Achtung: Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur
durch Elektrofachkräfte erfolgen.
1
2
3
4
5
6
! Änderungen vorbehalten !
Servodan A/S • DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 7442 4726 • Fax: +45 7442 4035
www.servodan.dk • E-mail: [email protected]
8
9 10 11 12
1
2
3
4
Central 1
Wenden Sie sich bei Störungen bzw. Ausfall an einen Elektrofachkraft.
Avertissement : L’installation et le montage d’appareils
électriques doivent exclusivement être exécutés par un
électricien agréé.
En cas de défaut ou de perturbation du fonctionnement,
contacter un installateur électricien agréé.
! Sous réserve de modifications !
7
Adapter
Extension
loudspeaker
6
7
8
9 10 11 12
1
2
3
4
Central 2
Adapter
Sensor
PIR / IR
5
Extension
loudspeaker
5
6
7
8
9 10 11 12
Central 3
Adapter
Extension
loudspeaker
1(7)
Fig. 3A
Fig. 4A
Fig. 5A
ON
indicator
Sound
channel 1
Volumen -
Sound
channel 2
Volumen +
Loudspeaker
internal/external
Fig. 3B
Fig. 5B
Press to select sound
Reset position
Meter
= Standard position
Fig. 3C
1 beep
2 beeps
3 beeps
4 beeps
Internal
External
Reset position
2(7)
DK
Foto - Gong 33-210 / 33-200
Monterings- og betjeningsvejledning
Monteringseksempler:
Type IR, Fig. 1A.
Type PIR, Fig. 1B og 1C.
NB: Fig. 1C, dobbelt aftastning kan forekomme.
Ledningsforbindelser:
Central: Fig. 2A.
Vigtigt! Valg af transformertype, Fig. 2B.
Parallel forbindelse, Fig. 2C
Indstilling af Central:
Central: Fig. 3A
Lydvalg kanal 1 & 2: Fig. 3B
Højtaler valg: Fig. 3C
Montering af sensor PIR:
Montering af sensor PIR på loft: Fig. 4A
Indstilling af sensor PIR:
• Gongen reagerer ikke og ”on” indikatoren er tændt.
– Højtaler er slukket – tryk på ”speaker” tryk – se
afsnittet ”Indstilling af central”.
• Sensor PIR aktiverer ikke centralen.
– Kontrollér ledningsforbindelser mellem central og
tryk - kortslut kortvarigt det aktuelle tryk og
centralen aktiveres. Reagerer centralen ikke kortslut kortvarigt klemme 6 og 7 (kanal 1) eller
klemme 9 og 10 (kanal 2) på centralen. Ingen
reaktion betyder at centralen er defekt.
– Kontrollér at ”on” indikatoren er tændt.
• Ekstra lydgiver reagerer ikke.
– Kontrol af kanal 1 - kortslut kortvarigt centralens
klemme 5 og 6. Centralen er defekt hvis ikke lyden
fra kanal 1 spilles.
– Kontrollér at højtaleren er tændt - se afsnittet
“Indstilling af central”. Kontrollér ledninger mellem
ekstra lydgiver og central.
– Kortslut kortvarigt centralens klemme 8 og 9.
Centralen er defekt hvis ikke lyden fra kanal 2 spilles.
– Afmontér ledninger på ekstra lydgiver klemme 1 og
2 - mål modstanden i højtaleren ( 8-9 Ohm) med et
ohmmeter. Måles andre værdier skal lydgiveren
skiftes.
– Kontrollér indstilling af sensor - se afsnittet
“Indstilling af sensor”.
– Reagerer centralen skal fejlen søges ved den
tilkoblede sensor - åben sensor og tag tilslutningsstikket af og mål om der er spænding på stikket
(9-12 V DC). Er der ingen spænding - kontrollér
ledninger mellem sensor og central - se afsnittet
“Ledningsforbindelser”.
– Kortslut kortvarigt sensorstikket og centralen
aktiveres. Sensor er defekt.
• Sensor IR aktiverer ikke centralen.
– Kontrollér at ”on” indikatoren er tændt.
Forskydning af aftastningsområde: Fig. 5A
Sensor PIR aftastningsareal: Fig. 5B
– Kontrol af kanal 1 - kortslut kortvarigt centralens
klemme 5 og 6. Centralen er defekt hvis ikke lyden
fra kanal 1 spilles.
Fejlsøgning:
– Kortslut kortvarigt centralens klemme 8 og 9.
Centralen er defekt hvis ikke lyden fra kanal 2 spilles.
• Vigtigt:
Læs denne oversigt igennem, inden du tilkalder teknisk
assistance – måske kan du løse problemet selv.
1 Hvis systemet ikke fungerer korrekt – sluk for
netspændingen.
2 Vent nogle få sekunder før der igen tændes.
Systemet laver automatisk reset og starter som
fabriksindstillet system.
• Gongen reagerer ikke og ”on” indikatoren er slukket.
– Kontrollér om der er strøm til adaptor – kontrollér
stikkontakt og sikringer. Mål om der er spænding
på centralens klemme 3 og 4 (9-11 V ac).
• Gongen reagerer ikke ved aktivering af manuelle tryk
kanal 1 eller kanal 2.
– Reagerer centralen skal fejlen søges ved den
tilkoblede sensor - mål om der er spænding på
tilslutningsklemmer (9-12 V DC). Er der ingen
spænding - kontrollér ledninger mellem sensor og
central - se afsnittet “Ledningsforbindelser”.
– Kortslut kortvarrigt tilslutningsklemmerne og
centralen aktiveres.
– Kontrollér om sensor er korrekt indstillet - kontrollér
om reflektoren er ubeskadiet og at sensor er rettet
ind så reflek-toren rammes - kontrollampen i
sensor skal være slukket. Afdæk reflektor ved at
skyde et stykke papir ind foran - kontrol-lampen vil
tænde og centralen aktiveres. Hvis ikke er sensor
defekt.
Vedligehold/rengøring:
Vigtigt: Inden rengøring afbryd netspænding
a) Central
Træk lågene af huset. Støv fjernes forsigtigt med
støvsuger.
Centralen samles igen. Brug en fugtig klud - enten
vredet op i rent vand eller en smule fortyndet
opvaskemiddel. Brug aldrig nogen form for
opløsningsmiddel.
b) Sensor
Til udvendig rengøring - brug en fugtig klud, der er
vredet op i vand med en smule opvaskemiddel.
Det anbefales at sensor aftørres 1 gang om året,
ved normal brug.
I støvfyldte miljøer, kan det være nødvendigt, at
gøre dette med kortere intervaller for at sikre
optimal aftastning.
Teknisk data:
Central 23-210:
Tilslutningsspænding ......... HI: 7-15 V ac,
LO: 13-20 V ac
Tællerudgang ..................... NPN open collector,
IC < 50mA,
VCEO < 50 V DC
Impulstid ............................ 160 ms
Sensor kanal 1 ................... max. 4 stk. Sensor PIR
eller 2 stk. Sensor IR
Sensor kanal 2 ................... max. 2 stk. Sensor PIR
eller 1 stk. Sensor IR
Omgivelsestemperatur ...... 0°...45°C
Relativ luftfugtighed ........... 20 - 65 %
Standby forbrug ................. ca. 4 W
Tæthedsgrad ..................... IP 20
Ekstra højtaler 23-209 ...... 8 Ω
Sensor PIR 44-062:
Effektforbrug ...................... 2 mW
Udgang .............................. Transistor
ON puls .............................. 50 - 100 ms.
OFF pause ......................... 3 sec.
Linseceller .......................... 34 stk.
Temperatur differens .......... Objekt baggrund > 5°C
Monteringshøjde ................ max. 5 meter.
Relativ luftfugtighed ........... 20 - 65 %
Tæthedsgrad ..................... IP 20.
Omgivelsestemperatur ...... 0°...45°C
Adapter 23-509:
Netspænding ..................... 230 V ac 50 Hz
Sekunderspænding ........... 9 V ac, 600 mA
Tæthedsgrad ..................... IP 20.
Omgivelsestemperatur ...... 0°...45°C
Sensor IR 44-072:
Effektforbrug ...................... 180 mW
Udgang .............................. Transistor.
ON puls .............................. 50 - 100 ms.
OFF pause ......................... 0,1 sec.
Rækkevidde ....................... 0,3 - 4 m med reflekstape
0,3 - 5 m med 2 stk.
reflekstape
0,3 - 6 m med
reflektor 40-093
Tæthedsgrad ..................... IP 20.
Omgivelsestemperatur ...... 0°...45°C
Ledningsdimension:
1 x 2 x ø 0.6 mm ................ max. 20 m
1 x 2 x ø 0.8 mm ................ max. 50 m
1 x 2 x ø 1.0 mm ................ max. 100 m
3(7)
GB
Foto - Gong 33-210 / 33-200
Fitting and operating instructions
Installation examples:
Type IR, Fig. 1A
Type PIR, Fig. 1B and 1C
NB: Fig. 1C, double scan may occur.
Wire connections:
Central: Fig 2A.
Attention! Choice of transformer type, Fig 2B.
Parallel connection, Fig. 2C
Adjustment of Central Unit:
Central: Fig. 3A
Sound selection, channels 1 & 2: Fig. 3B
Loudspeaker selection: Fig. 3C
Installation of PIR sensor:
Installation of PIR sensor on ceiling: Fig. 4A
Adjustment of PIR sensor:
Displacement of detection range: Fig. 5A
PIR sensor, detection area: Fig. 5B
Troubleshooting:
• NB:
Read this summary through carefully before
summoning technical assistance - you may be able to
solve the problem yourself.
1 If the system is not working correctly, switch off at
the mains.
2 Wait for a few seconds before switching back on.
The system will reset itself automatically and start
up with factory settings.
• The gong does not react and the “on” indicator is off.
– Check whether there is power to the adapter check the plug and fuses. Check whether there is
a voltage at terminals 3 and 4 (9-11 V ac) of the
central unit.
• The gong does not react and the “on” indicator is on.
– Loudspeaker is off - press “speaker” button - see
“Adjustment of central unit”.
– Check adjustment of sensor - see “Adjustment of
sensor”.
• PIR sensor does not activate central unit.
– Check whether the sensor is adjusted correctly check that the reflector is undamaged and the
sensor is arranged so that the reflector is hit - the
control lamp in the sensor must be off. Cover the
reflector by pushing a piece of paper in front of it the control lamp will come on and the central unit
will be activated. If not, the sensor is defective.
• The gong does not react when the manual button for
channel 1 or channel 2 is activated.
– Check that the “on” indicator is on.
– Check channel 1 - short-circuit terminals 5 and 6 of
central unit briefly. The central unit is defective if
the sound from channel 1 is not played.
– Short-circuit terminals 8 and 9 of central unit briefly.
The central unit is defective if the sound from
channel 2 is not played.
– Check the wire connections between the central
unit and the button - short-circuit the relevant
button briefly and the central unit is activated. If
the central unit does not react, short-circuit
terminals 6 and 7 (channel 1) or terminals 9 and 10
(channel 2) on the central unit briefly. No reaction
means that the central unit is defective.
Technical data:
Central unit 23-210:
Connection voltage ................... HI: 7-15 V ac,
LO: 13-20 V ac
Counter output .......................... NPN open collector
IC < 50 mA,
VCEO < 50 V dc
Pulse time ................................ 160 ms
Sensor, channel 1 ..................... max. 4 PIR sensors
or 2 IR sensors
Sensor, channel 2 ..................... max. 2 PIR sensors
or 1 IR sensors
Ambient temperature ................ 0°...45°C
Relative humidity ...................... 20 - 65%
Standby consumption ............... approx. 4 W
Degree of protection ................. IP 20
Extension speaker 23-209 ...... 8 Ω
• Extra transducer does not react.
– If the central unit does not react, the fault should
be sought in the connected sensor - open the
sensor, remove the connecting plug and measure
whether there is voltage at the plug (9-12 V DC). If
there is no voltage, check the wires between the
sensor and central unit - see “Wire connections”.
– Short-circuit the sensor plug briefly and activate
the central unit.
The sensor is defective.
– Check that the loudspeaker is on - see “Adjustment
of central unit”. Check the wires between the extra
transducer and thecentral unit.
– Disconnect the wires to terminals 1 and 2 of the
extra transducer - measure the resistance of the
loudspeaker (8-9 ohms) with an ohmmeter. If other
values are measured, the transducer must be replaced
• IR sensor does not activate central unit.
Maintenance:
– Check that “on” indicator is on.
NB: Switch off at mains before cleaning.
– Check channel 1 - short-circuit terminals 5 and 6 of
central unit briefly. The central unit is defective if
the sound from channel 1 is not played.
– Short-circuit terminals 8 and 9 of central unit
briefly.The central unit is defective if the sound
from channel 2 is not played.
a) Central unit
Pull the covers off the housing. Remove dust
carefully with a vacuum cleaner. Assemble the
central unit again. Use a cloth dampened with
clean water or water mixed with ordinary detergent.
Never use a solvent of any sort.
– If the sensor reacts, the fault should be sought in
the connected sensor - measure whether there is
voltage at the connection terminals (9-12 V DC). If
there is no voltage, check the wires between the
sensor and central unit - see “Wire connections”.
b) Sensor
For external cleaning use a cloth dampened with
water mixed with ordinary detergent.
We recommend wiping the sensor once a year in
the case of normal use. In dusty environments it
may be necessary to do this more frequently to
ensure optimum detection.
– Short-circuit the connection terminals briefly and
the central unit is activated.
PIR sensor 44-062:
Power consumption .................. 2 mW
Output ....................................... Transistor
ON pulse ................................... 50 - 100 ms
OFF pause ................................ 3 sec.
Lens cells .................................. 34
Temperature difference ............. Object background > 5°C
Installation height ...................... max. 5 metres
Relative humidity ...................... 20 - 65%
Degree of protection ................. IP 20
Ambient temperature ................ 0°...45°C
Adapter 23-509:
Mains voltage ............................ 230 V ac 50 Hz
Secondary voltage .................... 9 V ac, 600 mA
Degree of protection ................. IP 20
Ambient temperature ................ 0°...45°C
IR sensor 44-072:
Power consumption .................. 180 mW
Output ....................................... Transistor
ON pulse ................................... 50 - 100 ms
OFF pause ................................ 0.1 sec.
Range ....................................... 0.3 - 4 m with
reflective tape
0.3 - 5 m with
2 x reflective tape
0.3 - 6 m with
40-093 reflector
Degree of protection ................. IP 20
Ambient temperature ................ 0°...45°C
Wire dimensions:
1 x 2 x ø 0.6 mm ....................... max. 20 m
1 x 2 x ø 0.8 mm ....................... max. 50 m
1 x 2 x ø 1.0 mm ....................... max. 100 m
4(7)
D
Foto - Gong 33-210 / 33-200
Montage- und Bedienungsanleitung
Installationsbeispiele:
Typ IR, Fig. 1A
Typ PIR, Fig. 1B and 1C
NB: Fig. 1C, doppelte Abtastung kann vorkommen.
Leitungsverbindungen:
Zentrale: Fig 2A.
Achtung! Wahl von trafotyp., Fig 2B.
Parallel verbindung, Fig. 2C
Einstellung Zentrale:
Zentrale: Fig. 3A
Schallwahl Kanal 1 & 2: Fig. 3B
Lautsprecher Wahl: Fig. 3C
Installation Sensor PIR:
Installation vom Sensor PIR an der Decke: Fig. 4A
Einstellung Sensor:
Verschiebung des Abtastbereichs: Fig. 5A
Sensor PIR Abtastfläche: Fig. 5B
Fehlersuche:
• Wichtig:
Lesen Sie diese Übersicht durch, bevor Sie technische
Hilfe herbeirufen - vielleicht können Sie das Problem
selbst lösen.
1 Wenn das System nicht korrekt funktioniert,
Netzspannung ausschalten.
2 Einige Sekunden warten, dann Netzspannung
wieder einschalten. Das System nimmt einen
automatischen Reset vor und startet wieder als
fabrikseitig eingestelltes System.
• Der Gong reagiert nicht und der „Ein“-Indikator
leuchtet nicht.
– Kontrollieren Sie, ob der Adapter mit Strom
versorgt ist - Stecker und Sicherungen
kontrollieren. Messen Sie, ob an Klemmen 3 und 4
der Zentrale Spannung anliegt (9-11 V ac).
• Der Gong reagiert nicht und der „Ein“-Indikator
leuchtet.
– Der Lautsprecher ist ausgeschaltet - auf „speaker“
drücken - siehe Abschnitt „Einstellung Zentrale“.
– Sensoreinstellung kontrollieren - siehe Abschnitt
„Einstellung Sensor“.
• Sensor PIR aktiviert nicht die Zentrale.
– Kontrollieren Sie, ob der „Ein“-Indikator leuchtet.
– Kontrolle von Kanal 1 - kurzzeitig Klemme 5 und 6
der Zentrale kurzschließen. Die Zentrale ist defekt,
wenn der Ton nicht von Kanal 1 gespielt wird.
– Kurzzeitig Klemme 8 und 9 der Zentrale
kurzschließen. Die Zentrale ist defekt, wenn der
Ton nicht von Kanal 2 gespielt wird.
– Wenn die Zentrale reagiert, ist der Fehler am
angeschlossenen Sensor zu suchen - Sensor
öffnen, Anschlußstecker abnehmen und messen,
ob am Stecker Spannung anliegt (9-12 V DC).
Wenn keine Spannung anliegt - Leitungen
zwischen Sensor und Zentrale kontrollieren - siehe
Abschnitt „Leitungsverbindungen“.
– Kurzzeitig den Sensorstecker kurzschließen, und
Zentrale wird aktiviert. Sensor ist defekt.
• Sensor IR aktiviert nicht die Zentrale.
– Kontrollieren Sie, ob der „Ein“-Indikator leuchtet.
– Kontrolle von Kanal 1 - kurzzeitig Klemme 5 und 6
der Zentrale kurzschließen. Die Zentrale ist defekt,
wenn der Ton nicht von Kanal 1 gespielt wird.
– Kurzzeitig Klemme 8 und 9 der Zentrale
kurzschließen. Die Zentrale ist defekt, wenn der
Ton nicht von Kanal 2 gespielt wird.
– Wenn die Zentrale reagiert, ist der Fehler am
angeschlossenen Sensor zu suchen - messen Sie,
ob an den Anschlußklemmen Spannung anliegt (912 V DC). Wenn keine Spannung anliegt Leitungen zwischen Sensor und Zentrale
kontrollieren - siehe Abschnitt „Leitungsverbindungen“.
– Kurzzeitig die Anschlußklemmen kurzschließen,
und Zentrale wird aktiviert.
– Kontrollieren Sie, ob der Sensor korrekt eingestellt
ist - kontrollieren Sie, ob der Reflektor
unbeschädigt ist und der Sensor so ausgerichtet
ist, daß der Reflektor getroffen wird - die
Kontrollampe des Sensors darf nicht leuchten.
Reflektor mit einem Stück Papier abdecken Kontrollampe leuchtet auf und die Zentrale wird
aktiviert. Wenn nicht, ist der Sensor defekt.
• Gong reagiert nicht bei Aktivierung von manuellem
Druckschalter Kanal 1 oder Kanal 2
– Leitungsverbindungen zwischen Zentrale und
Druckschalter kontrollieren - kurzzeitig den
betroffenen Druckschalter kurzschließen und die
Zentrale wird aktiviert. Wenn die Zentrale nicht
reagiert - kurzzeitig Klemme 6 und 7 (Kanal 1) oder
Klemme 9 und 10 (Kanal 2) an der Zentrale
kurzschließen. Keine Reaktion bedeutet, daß die
Zentrale defekt ist.
• Zusätzlicher Schallgeber reagiert nicht
– Kontrollieren Sie, ob der Lautsprecher
eingeschaltet ist - siehe Abschnitt „Einstellung
Zentrale“. Leitungen zwischen dem zusätzlichen
Schallgeber und der Zentrale kontrollieren.
– Leitungen an Klemme 1 und 2 des zusätzlichen
Schallgebers abnehmen und Widerstand im
Lautsprecher (8-9 Ohm) mit einem Ohmmeter
messen. Werden andere Werte gemessen, muß
der Schallgeber ausgetauscht werden.
Wartung:
Wichtig:
Vor dem Reinigen die Netzspannung unterbrechen.
a) Zentrale
Deckel vom Gehäuse ziehen. Staub vorsichtig mit
einem Staubsauger entfernen. Ein feuchtes Tuch
verwenden, das entweder in sauberem Wasser
oder in leicht verdünntem Reinigungsmittel
ausgewrungen ist. Niemals Lösungsmittel
irgendeiner Art verwenden.
b) Sensor
Reinigung von außen - ein feuchtes Tuch
verwenden, das in Wasser mit Reinigungsmittel
ausgewrungen ist.
Es empfiehlt sich, den Sensor bei normaler
Benutzung einmal jährlich abzuwischen. In
staubiger Umgebung ist es u.U. erforderlich, dies
in kürzeren ntervallen zu tun, damit ein optimales
Abtasten gewährleistet ist.
Technische Spezifikationen:
Zentrale 23-210:
Anschlußspannung ................... HI: 7-15 V ac,
LO: 13-20 V ac
Zählerausgang .......................... NPN open collector
IC < 50 mA,
VCBO < 50 V DC
Impulsdauer .............................. 160 ms
Sensor Kanal 1 ............................. max. 4 Stück Sensor PIR
oder 2 Stück Sensor IR
Sensor Kanal 2 ............................. max. 2 Stück Sensor PIR
oder 1 Stück Sensor IR
Umgebungstemperatur ............. 0° ... 45°C
Relative Luftfeuchtigkeit ............ 20 - 65 %
Standby-Verbrauch ................... ca. 4 W
Schutzart ................................... IP 20
Zusatz-Lautsprecher 23-209 .. 8 Ω
Sensor PIR 44-062:
Leistungsverbrauch .................. 2 mW
Ausgang .................................... Transistor
ON-Puls .................................... 50 - 100 ms
OFF-Pause ............................... 3 Sek.
Linsenzellen .............................. 34 Stück
Temperaturdifferenz ...................... Objekt Hintergrund > 5°C
Installationshöhe ....................... max. 5 m
Relative Luftfeuchtigkeit ............ 20 - 65%
Schutzart ................................... IP 20
Umgebungstemperatur ............. 0° ... 45°C
Adapter 23-509:
Netzspannung ........................... 230 V ac 50 Hz
Sekundärspannung ................... 9 V ac, 600 mA
Schutzart ................................... IP 20
Umgebungstemperatur ............. 0°C ... 45°C
Sensor IR 44-072:
Leistungsverbrauch .................. 180 mW
Ausgang .................................... Transistor
ON-Puls .................................... 50 - 100 ms
OFF-Pause ............................... 0,1 Sek.
Reichweite ................................... 0,3 - 4 m mit Reflexband
0,3 - 5 m mit 2
Stück Reflexband
0,3 - 6 m mit
Reflektor 40-093
Schutzart ................................... IP 20
Umgebungstemperatur ............. 0°... 45°C
Leitungsdimensionen:
1 x 2 x ø 0,6 mm ....................... max. 20 m
1 x 2 x ø 0,8 mm ....................... max. 50 m
1 x 2 x ø 1,0 mm ....................... max. 100 m
5(7)
F
Foto - Gong 33-210 / 33-200
Guide de montage et d’utilisation
Exemples de montage:
Du modèle IR, Fig. 1A
Du modèle PIR, Fig. 1B and 1C
Remarque: Fig. 1C, il peut arriver que le système se
déclenche deux fois de suite.
Raccordements:
Central: Fig 2A.
Attention! Choix de transformateur, Fig 2B.
Parallel connection, Fig. 2C
Réglage du Central:
Central: Fig. 3A
Sélection son canal 1 & 2: Fig. 3B
Sélection haut-parleur: Fig. 3C
Montage du détecteur PIR:
Montage au plafond du détecteur PIR: Fig. 4A
Réglage du détecteur:
Décalage de la zone de balayage: Fig. 5A
Détecteur PIR: zone de balayage: Fig. 5B
Correction des erreurs de fonctionnement:
• Important:
Avant de faire appel au s.a.v., lisez ce chapitre: il vous
permettra sans doute de résoudre le problème par
vous-même.
1 Si le dispositif ne fonctionne pas correctement,
déconnectez-le du réseau électrique.
2 Attendez quelques secondes, puis rallumez. Le
système exécutera automatiquement un pro
gramme de réinitialisation et redémarrera sur le
réglage d’usine.
• La sonnerie ne réagit pas et l’indicateur ON est éteint:
– Vérifiez si le courant passe sur l’adaptateur.
Vérifiez la prise et les fusibles. Mesurez la tension
aux bornes 3 et 4 du central (9 - 11 VCA).
• La sonnerie ne réagit pas et l’indicateur ON est allumé:
– Les hauts-parleurs sont éteints: appuyez sur le
bouton “SPEAKER” (voir chapitre “Réglage du central”).
– Vérifiez le réglage du détecteur (voir chapitre
“Réglage du détecteur”).
• Le détecteur PIR n’active pas le central:
– Vérifiez si l’indicateur ON est allumé.
– Contrôlez le canal 1. Pour cela, court-circuitez
pendant un court laps de temps les bornes 5 et 6.
Le central est défectueux si le canal 1 ne produit
aucun son.
– Court-circuitez pendant un court laps de temps les
bornes 8 et 9. Le central est défectueux si le canal
2 ne produit aucun son.
– Si le central réagit, on cherchera la source du
dysfonctionnement au niveau du détecteur
connecté. Ouvrez celui-ci, retirez la fiche de
raccordement et mesurez la tension sur les
broches (doit être de 9 À 11 VCA). En cas
d’absence de tension, vérifiez les conducteurs
reliant le détecteur au central (voir chapitre
“Raccordements”).
– Court-circuitez pendant un court laps de temps la
prise du détecteur et activer le central. Dans ce
cas, c’est le détecteur qui est défectueux.
• Le central ne réagit pas au détecteur IR:
– Vérifier si l’indicateur ON est allumé.
– Vérifier le canal 1: court-circuiter pendant un court
laps de temps les bornes 5 et 6 du central. Ce
dernier est défectueux si aucun son n’est produit
sur le canal 1.
– Court-circuiter pendant un court instant les bornes
8 et 9 du central. Ce dernier est défectueux si
aucun son n’est produit sur le canal 2.
– Si par contre le central réagit, on cherchera l’erreur
au niveau du capteur connecté. Pour cela, Mesurer
la tension aux bornes de connexion (doit être entre
9 et 12 VCD). En l’absence de tension, vérifier les
fils conducteurs reliant le capteur au central (voir
chap. “Raccordements”).
– Court-circuiter pendant un court laps de temps les
bornes de connexion et activer le central.
– Vérifier si le capteur est correctement réglé.
S’assurer que le réflecteur n’est pas endommagé
et que le capteur et convenablement orienté sur le
réflecteur (le témoin lumineux du capteur doit être
éteint). Couvrir le réflecteur avec une plaquette: le
témoin du capteur doit s’allumer et le central réagir.
Dans la négative, le capteur est défectueux.
• Le gong ne réagit pas à la pression manuelle canal 1
ou le canal 2:
– Vérifier les raccordements des fils conducteurs
reliant le central et les poussoirs: Court-circuiter
pendant un court laps de temps le poussoir
concerné et activer le central. Si celui-ci ne réagit
pas, court-circuiter pendant un court laps de temps
les bornes 6 et 7 (commandent le canal 1) ou les
bornes 9 et 10 (commandent le canal 2) du central.
Si aucune réaction ne se produit, cela signifiera
que le central est défectueux.
• Le générateur de son d’appoint ne réagit pas:
– S’assurer que le haut-parleur est allumé (voir chap.
“Réglage du central”). Vérifier les fils conducteurs
reliant le haut-parleur d’appoint au central.
– Dégager les fils conducteurs des bornes 1 et 2 du
générateur acoustique d’appoint. A l’aide d’un
ohmmètre, mesurer la tension sur le haut-parleur.
Celle-ci doit être de 8 - 9. Ohms. Si l’on relève un
écart par rapport à ces chiffres, on devra changer
le générateur acoustique.
Entretien:
Important: Déconnecter le dispositif avant de
procéder au nettoyage du central et du détecteur.
a) Central:
Retirer les capots. Dépoussiérer soigneusement à
l’aide d’un aspirateur. Remettre les capots. Se
servir aussi d’un chiffon humidifié (trempé dans de
l’eau pure ou additionnée d’un peu de produit de
vaisselle, et vigoureusement essoré). Ne jamais
appliquer aucun solvant.
b) Détecteur:
Pour le nettoyage extérieur, se servir d’un chiffon
humidifié (trempé dans de l’eau pure ou
additionnée d’un peu de produit de vaisselle, et
vigoureusement essoré).
Il est recommandé de nettoyer 1 fois par an le
détecteur exploité dans des conditions ordinaires.
Si le détecteur est placé dans un environnement
poussiéreux, il peut être nécessaire d’effectuer
cette intervention avec une périodicité plus courte
afin de garantir le fonctionnement optimal de
l’unité.
Caractéristiques techniques:
Central 23-210:
Tension de connexion ............... HI: 7-15 VCA,
LO: 13-20 VCA
Sortie compteur ........................ NPN collecteur ouvert
IC < 50mA,
VCEO < 50 VCD
Temps impulsion ....................... 160 ms
Détecteur canal 1 ...................... max. 4 unités,
Détecteur PIR
ou 2 unités, Détecteur IR
Détecteur canal 2
max. 2 unités,
Détecteur PIR
ou 1 unité, Détecteur IR
Température ambiante .............. 0°- 45°C
Humidité relative ....................... 20 - 65 %
Consommation en mode attente ... environ 4 W
Etanchéité ................................. IP 20
Haut-parleur supplém. 23-209 .... 8 Ω
Détecteur PIR 44-062:
Puissance nécessaire ............... 2 mW
Sortie ......................................... Transistor
Impulsion ON ............................ 50 - 100 ms
Temporisation OFF ................... 3 sec.
Cellules lentille .......................... 34 unités
Différence température .................. Arrière-plan / Objet > 5°C
Hauteur de montage ................. max. 5 mètres
Humidité relative ....................... 20 - 65 %
Etanchéité ................................. IP 20
Température ambiante .............. 0°- 45°C
Adaptateur 23-509:
Tension secteur ......................... 230 VCA 50 Hz
Tension du secondaire .............. 9 VCA 600 mA
Etanchéité ................................. IP 20
Température ambiante .............. 0°- 45°C
Détecteur IR 44-072:
Puissance nécessaire ............... 180 mW
Sortie ......................................... Transistor
Impulsion ON ............................ 50 - 100 ms
Temporisation OFF ................... 0,1 sec.
Portée ........................................... 1 bande réfléch.: 0,3-4 m
2 bandes réfléch.: 0,3-5 m
réflecteur 40-093: 0,3-6 m
Etanchéité ................................. IP 20
Température ambiante .............. 0°- 45°C
Dimension fils conducteurs:
1 x 2 x ø 0,6 mm ....................... max.
1 x 2 x ø 0,8 mm ....................... max.
1 x 2 x ø 1,0 mm ....................... max.
20 m
50 m
100 m
6(7)
E
Foto - Gong 33-210 / 33-200
Ejemplos de instalación:
Tipo IR, Fig. 1A
Tipo PIR, Fig. 1B and 1C
Importante: Fig. 1C, puede darse el caso de una
exploración doble
Conexión del cableado:
Central: Fig 2A.
Atención! Elección del tipo de transformador, Fig 2B.
Parallel connection, Fig. 2C
Ajuste de la unidad central:
Central: Fig. 3A
Elección del sonido, canales 1 y 2: Fig. 3B
Elección del altavoz: Fig. 3C
Instalación del sensor PIR:
Instalación del sensor PIR en el techo: Fig. 4A
Ajuste del sensor PIR:
Desplazamiento del intervalo de exploración: Fig. 5A
Sensor PIR, área de detección: Fig. 5B
Detección de problemas y desarrollo de soluciones:
• Importante:
Leer todo este resumen con atención antes de
solicitar asistencia técnica. Es posible que pueda
resolver el problema usted mismo.
1. Si el sistema no funciona correctamente,
desconectar de la red eléctrica.
2. Esperar unos pocos segundos antes de volver a
encenderlo. El sistema se reinicializará
automáticamente y se pondrá en marcha con los
ajustes de fábrica.
• El dispositivo sonoro no reacciona y el indicador de
“OFF” está apagado.
- Comprobar si llega electricidad al adaptador comprobar el enchufe y los fusibles. Comprobar si
hay tensión en los terminales 3 y 4 (9-11 V CA) de
la unidad central.
• El dispositivo sonoro no reacciona y el indicador de
“ON” está encendido.
- El altavoz está apagado -pulsar el botón “altavoz”,
véase “Ajuste de la unidad central”-.
- Comprobar el ajuste del sensor -véase “Ajuste del
sensor” -.
• El sensor PIR no activa la unidad central.
- Comprobar que el indicador de “ON” esté
encendido.
- Comprobar el canal 1 -cortocircuitar brevemente
los terminales 5 y 6 de la unidad central-. La
unidad central está defectuosa si no suena el
sonido del canal 1.
- Cortocircuitar brevemente los terminales 8 y 9 de
la unidad central. La unidad central está
defectuosa si no suena el sonido del canal 2.
- Si la unidad central no reacciona debe buscarse el
fallo en el sensor conectado. Abrir el sensor,
extraer el conector y medir si hay tensión en el
conector (9-12 V CC). Si no hay tensión,
comprobar los cables entre el sensor y la unidad
central -véase “Conexión del cableado” -.
- Cortocircuitar brevemente el conector del sensor y
activar la unidad central. El sensor está defectuoso.
• El sensor IR no activa la unidad central.
- Comprobar que el indicador de “ON” esté
encendido.
- Comprobar el canal 1 -cortocircuitar brevemente
los terminales 5 y 6 de la unidad central-. La
unidad central está defectuosa si no suena el
sonido del canal 1.
- Cortocircuitar brevemente los terminales 8 y 9 de
la unidad central. La unidad central está
defectuosa si no suena el sonido del canal 2.
- Si el sensor reacciona, el fallo debe buscarse en el
sensor conectado. Medir si hay tensión en los
terminales de la conexión (9-12 V CC). Si no hay
tensión, comprobar los cables entre el sensor y la
unidad central - véase “Conexión del cableado”-.
- Cortocircuitar brevemente los terminales de la
conexión y se activará la unidad central.
- Comprobar si el sensor está correctamente
ajustado -comprobar que el reflector no esté
dañado y que el sensor esté ajustado para incidir
sobre el reflector; la lámpara de control del sensor
debe estar apagada -. Cubrir el reflector colocando
delante una hoja de papel -se encenderá la
lámpara de control y se activará la unidad central-.
De lo contrario el sensor está defectuoso.
• El dispositivo sonoro no reacciona cuando se activa
el botón manual para el canal 1 o el canal 2.
- Comprobar la conexión del cableado entre la
unidad central y el botón, cortocircuitar
brevemente el botón correspondiente y se activará
la unidad central. Si la unidad central no reacciona,
cortocircuitar brevemente los terminales 6 y 7
(canal 1), o los terminales 9 y 10 (canal 2) de la
unidad central. Si no hay reacción significa que la
unidad central está defectuosa.
• El sensor de sonido supletorio no reacciona.
- Comprobar que el altavoz esté encendido -véase
“Ajuste de la unidad central”-. Comprobar los
cables entre el sensor supletorio y la unidad central.
- Desconectar los cables a los terminales 1 y 2 del
sensor supletorio -medir a resistencia del altavoz
(8-9 ohmios) con el ohmetro-. Si se miden otros
valores, debe reemplazarse el sensor.
Especificationes técnicas:
Unidad central 23-210:
Tensión de conexión ................. HI: 7-15 V CA,
LO: 13-20 V CA
Salida del contador ................... colector abierto NPN
IC < 50 mA,
VCEO < 50 V CC
Tiempo de impulso. .................. 160 ms
Sensor, canal 1 ......................... máx. 4 sensores PIR
ó 2 sensores IR
Sensor, canal 2 ......................... máx. 2 sensores PIR
ó 1 sensor IR
Temperatura ambiente .............. 0 ºC...45 ºC
Humedad relativa ...................... 20 - 65%
Consumo en posición
de espera .................................. aprox. 4 W
Grado de protección ................. IP 20
Altavoz supletorio 23-209 ....... 8 Ω
Mantenimiento:
Importante:
Desconectar de la red eléctrica antes de limpiar.
a) Unidad central
Desmontar las cubiertas de la carcasa. Quitar el
polvo con cuidado con una aspiradora. Volver a
montar la unidad central. Usar un paño
humedecido con agua limpia o con un poco de
lavavajillas diluido bien escurrido. No usar nunca
disolvente, de ningún tipo.
b) Sensor
Para la limpieza externa usar un paño humedecido
con agua a la que se habrá agregado un poco de
lavavajillas.
Recomendamos pasar un trapo al sensor una vez
al año en caso de uso normal. En ambientes
polvorientos puede ser necesario hacerlo con
mayor frecuencia para asegurar una detección
óptima.
Sensor PIR 44-062:
Consumo de energía ................ 2 mW
Salida ........................................ Transistor
Impulso ON ............................... 50 - 100 ms
Pausa OFF ............................... 3 s
Células de las lentes ................ 34
Diferencia de temperatura ........... Fondo del objeto > 5 ºC
Altura de instalación ................. máx. 5 metros
Humedad relativa ...................... 20 - 65%
Grado de protección ................. IP 20
Temperatura ambiente .............. 0 ºC...45 ºC
Adaptador 23-509:
Tensión de la red eléctrica ........ 230 V CA 50 Hz
Tensión secundaria ................... 9 V CA, 600 mA
Grado de protección ................. IP 20
Temperatura ambiente .............. 0 ºC...45 ºC
Sensor IR 44-072:
Consumo de energía ................ 180 mW
Salida ........................................ Transistor
Impulso ON ............................... 50 - 100 ms
Pausa OFF ............................... 0,1 s
Intervalo .................................... 0,3 - 4 m con
cinta reflectora
0,3 - 5 m con 2 x
cinta reflectora
0,3 - 6 m con
reflector 40-093
Grado de protección ................. IP 20
Temperatura ambiente .............. 0 ºC...45 ºC
Dimensiones del cable:
1 x 2 x 0,6 mm .......................... máx. 20 m
1 x 2 x 0,8 mm .......................... máx. 50 m
1 x 2 x 1,0 mm .......................... máx. 100 m
7(7)
Fly UP