...

Comunitat de Sant`Egidio - Comunità di Sant`Egidio

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Comunitat de Sant`Egidio - Comunità di Sant`Egidio
BARCELONA
On
MENJAR
DORMIR
RENTAR-SE
COMUNITAT DE SANT’EGIDIO
2012
Primera edició (Novembre 2011)
© 2011 Comunitat de Sant’Egidio
Rera Sant Just, s/n – 08002 Barcelona
www.santegidio.org
Està prohibida la reproducció total,
sigui impresa o fotocopiada.
Les reproduccions parcials estan permeses,
amb obligació d’indicar la font.
Imprès a Gràfiques Ortells, S.L.
Torrent Estadella 42-44 - Barcelona
Dipòsit legal:
2
Dedicat a Modesta Valenti,...
Modesta Valenti vivia a l’Estació Termini de Roma.
El 31 de gener de 1983 es va trobar malament i va morir sense ser socorreguda: el personal de l’ambulància,
que va arribar a temps, es va negar a endur-se-la perquè anava bruta.
Des de llavors, el 31 de gener ha esdevingut el dia del
record de les persones que han mort al carrer. Per iniciativa de la Comunitat de Sant’Egidio, l’Ajuntament
de Roma ha posat el nom de Modesta a un carrer virtual, Via Modesta Valenti, per a l’empadronament de
les persones sense sostre.
...i a Rafael Díaz i Antonio Varela
Rafael Díaz, de 45 anys, i Antonio Varela, de 60 anys,
vivien a Barcelona, al carrer.
El Rafael va morir el 30 de desembre de 1996
i l’Antonio el dia després, ambdós a causa del fred
en unes de les nits més fredes de l’any.
Aquest llibre és una brúixola per tenir a la butxaca i orientar-se en la ciutat.
Hi ha els llocs on es pot trobar ajut i acollida. També hi ha
els llocs on a Barcelona es pot ajudar i ser acollidors.
Algun d’aquests llocs se’ns pot haver passat per alt.
S’agraeix qualsevol suggeriment que pugui fer que aquesta guia sigui més complerta.
Per correccions i actualitzacions podeu escriure a:
[email protected]
Telèfon. 93 441 81 23
Aquest llibre neix de l’experiència de la Comunitat de
Sant’Egidio amb les persones sense sostre a diferents ciutats
europees.
Des de 1990 la Comunitat de Sant’Egidio a Roma publica
cada any la guia DOVE mangiare, dormire, lavarsi per les
persones sense sostre.
Aquesta edició és la vuitena que es fa a Barcelona.
5
ÍNDEX
On menjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
On dormir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
On rentar-se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
On curar-se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Hospitals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Centres d’acollida i orientació i telèfons d’ajut . . 45
Centres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Centres parroquials (ajuts varis) . . . . . . . . .57
Telèfons d’ajut i emergència . . . . . . . . . . . .69
Assistència Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
A. social de l’Ajuntament de Barcelona . . . . .73
Centres de Serveis Socials (CSS) . . . . . .75
A. social de la Generalitat de Catalunya . . . . .78
Oficines d’Acció Ciutadana. . . . . . . . . . . .79
Census-Taking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Registration on Census for Foreigners .87
R. on C. for people of no fixed abode . . .89
Documento nacional de Identidad (D.N.I.) .90
Llars d'infants i escoles maternes . . . . . . . .93
Serveis per a menors i dones víctimes de violència .95
6
ÍNDICE
Dónde comer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Dónde dormir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Dónde lavarse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Dónde curarse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Hospitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Centros de acogida y orientación y teléfonos de ayuda .45
Centros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Centros parroquiales . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Teléfonos de ayuda y emergencia . . . . . . .69
Asistencia Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
A. social del Ayuntamiento de Barcelona . .73
Centros de Servicios Sociales (CSS) . . .75
A. social de la Generalitat de Catalunya . . .78
Oficinas de Acción Ciudadana . . . . . . . . .79
Empadronamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Empadronamiento para extranjeros . . . .86
E. para las personas sin domicilio fijo . . . .88
Documento nacional de Identidad . . . . . . .90
Guarderías y escuelas maternas . . . . . . . .93
S. para menores y mujeres víctimas de la violencia .95
7
Assistència sanitària i serveis de rehabilitació . .99
Centres d’Atenció Primària de Barcelona (CAP) 104
Centres d’Atenció Continuada (CAC) . . . . .110
Xarxa de salut mental . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Xarxa d’atenció a les drogodependències .119
Treball i formació professional . . . . . . . . . .125
Oficines de Treball de la Generalitat de C. .127
Adreces útils per a la recerca de treball . . .129
Orientació i reinserció laboral . . . . . . . . . . .136
Pensions i prestacions . . . . . . . . . . . . . . . .143
Casa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Serveis útils per a estrangers
Serveis utils per a estrangers . . . . . . . . . . . . .165
Cursos de català i castellà per a estrangers . .176
Seguretat ciutadana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Biblioteques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Mapa de la Xarxa Ferroviària I. Central (Metro) . . .198
Índex analític . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
8
Asistencia sanitaria y servicios de rehabilitación .99
C. de Atención Primaria de Barcelona (CAP) . . . . .104
Centros de Atención Continua (CAC) . . . . . . . .110
Red de salud mental . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Red de atención a las drogodependencias .119
Trabajo y formación profesional . . . . . . . . .125
Oficinas de Trabajo de la Generalitat de C. .127
Direcciones útiles para búsqueda de trabajo129
Orientación e inserción laboral . . . . . . . . . . .136
Pensiones y prestaciones . . . . . . . . . . . . . .143
Casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Servicios útiles para extranjeros
Servicios útiles pera extranjeros . . . . . . . . . . .165
Escuelas de catalán y castellano para extranjeros 176
Seguridad ciudadana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Bibliotecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Mapa Red Ferroviaria I. Central (Metro) . . . . . . .198
Índice analítico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
9
ABREVIATURES
= Metro o F.G.C.
= Bus
€ = euro (1 € = 166,386 ptes.)
10
ON MENJAR
DÓNDE COMER
ON MENJAR
DÓNDE COMER
A Barcelona gratuïtament
AJUNTAMENT
DE
BARCELONA
– Menjador Social Navas
Av. Meridiana, 238-240
<Navas> (L1)
33, 34, 35, 43, 44, 62, B20
N3, N9
– Menjador Social Paral·lel
Av. Paral·lel, 97 bis
<Paral·lel> (L2 i L3)
20, 57, 64, 157
– Menjador Social Poblesec
Font Honrada, 8
<Poblesec> (L3)
13, 37, 55, 57, 61, 91, 157
– Menjador Social Meridiana
Av. Meridiana, 197
<Navas> (L1)
33, 34, 35, 43, 44, 62, N3, N9
( 93 351 72 20
De dilluns a diumenge de
12 a 13 h.
Festius també.
( 93 441 62 12
De dilluns a diumenge de
12 a 13 h.
Festius també.
( 93 256 38 30
De dilluns a diumenge de
12 a 13 h. Festius també.
Accés derivat.
(93 408 45 43
De dilluns a diumenge de
12 a 13 h. Festius també.
Accés derivat.
13
– Menjador Social Horta
Camí de l’Església s/n
<Horta> (L5)
10, 45, 102, 185, N4
– Menjador Social Nou Barris
Marie Curie 20
<Llucmajor> (L4)
31, 47, 73, 76, 82, 173, B19, N6
– Menjador Social Zona Franca
Carrer 60, 9
21, 37, 109
Ambit Adhesió
(Associació Àmbit Prevenció)
Robadors, 15
<Liceu> (L3)
20, 36, 57, 64, 157
Per a persones drogadictes.
Associació Rauxa
Restaurant La Terrasseta
Fraternitat, 40
<Diagonal> (L3 i L5),
<Verdaguer> (L4 i L5)
20, 39, 45
14
( 93 428 71 81
De dilluns a diumenge de
12 a 13 h. Festius també.
Accés derivat.
( 93 276 05 39
De dilluns a diumenge de
12 a 13 h. Festius també.
Accés derivat.
( 93 289 69 07
De dilluns a diumenge de
12 a 13. Festius també.
Accés derivat.
( 93 412 63 24
Esmorzar.
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 h.
( 93 219 41 61
De dilluns a diumenge de
18 a 20 h.
Caliu - Espai d’acolliment
Arxiprestat d’Horta
Campoamor, 4
<Horta> (L5) i <Valldaura> (L3)
45, 102, 185
Centre d’acollida Assís
Tres Reis, 5
F.G.C. <Reina Elisenda> (L6)
60, 66
Comunitat de Sant’Egidio
Rera Sant Just, s/n
<Jaume I> (L4) i
<Liceu> (L3)
17, 19, 40, 45
Congregació Religiosa
Hijas de San José
Ganduxer, 98
F.G.C.<Bonanova> (L6)
14 ,70, 72
Església Exèrcit de Salvació
Robí, 18 baixos
<Fontana> (L3)
39
( 682 517 272
Esmorzar calent.
De dilluns a diumenge de
8 a 12 h.
( 93 204 45 86
Esmorzar de dilluns a
dissabte de 8.30 a 12 h.
Diumenge de 9 a 12 h.
Prèvia entrevista amb l’educador social.
( 93 441 81 23
Sopar ambulant:
Estació de Sants, Estació
del Nord i Ciutat Vella.
Dijous de 21.30 a 23 h.
( 93 417 62 50
De dilluns a dissabte a les
14 h.
(donen números a les 13h.)
Tancat diumenges i festius.
( 93 415 56 54
Esmorzar de dilluns a divendres de 8 a 10 h.
15
FIAS - Prisba Serveis
(Fundació i Innovació per l’Acció Social)
Cecs de Sant Cugat, 1
<Jaume I> (L4)
17, 19, 40, 45
Fundació Futur
Restaurant Social Cafè Just
Sostinent Navarro, 16-18
<Jaume I> (L4)
17, 19, 40, 45, 120
Mañana en compañía
(Franciscanos Conventuales)
Elisa,23
F.G.C.<Putxet> (L7)
16, 17, 74, N0
Menjador Reina de la Paz
Pl. Sant Agustí, 2
<Liceu> (L3)
14, 38, 59
16
( 93 310 23 54
De dilluns a dissabte de
13 a 15 h.
Derivació de serveis socials.
( 93 310 64 56
De dilluns a diumenge de
12 a 14.15 h.
Derivació de serveis socials
o entitat social.
( 93 417 02 73
De dilluns a divendres de
10.30 a 12 h.
Acollida i esmorzar.
( 93 317 94 61
De dilluns a diumenge de
10.15 a 11.15 h.
Dijous tancat.
Sopar ambulant 1er i 3er
dissabte de mes a Pl. Catalunya i Estació del Nord
Menjador Sant Rafael
(Germanes Hospitalàries)
Pg. Vall d’Hebron, 107
<Vall d’Hebron> (L3 i L5)
17, 19, 27, 60, 73, 76
112, 119
Nueva Vida
Robadors, 7
<Liceu> (L3)
20, 22, 36, 57, 63,
64, 75, 78, 157
Parròquia Maria Reina
«El pa de Sant Oleguer»
Moneders, s/n
<Zona Universitària> (L3)
22, 63, 75, 78
Patronat Social Escolar
(Companyia Filles de la Caritat)
Provença, 389
<Sagrada Família> (L2 i L5)
19, 33, 34, 43, 44, 50, N1
( 93 211 25 08
De dilluns a divendres laborables de 13 a 14 h.
Derivació de serveis socials.
( 93 302 12 27
Dilluns, dimecres,
divendres, dissabte i
diumenge:
sopar a partir de les 20 h.
( 93 203 55 39
De dilluns a dissabte a les
18 h.
( 93 457 97 85
Esmorzar (entrepà).
De dilluns a diumenge a les
10 h.
17
Reina de la Paz –
Parròquia Sant Cebrià
Arenys, 65-67
<El Coll la Teixonera> (L5)
<Vall d’Hebrona> (L3 i L5)
19, 119
Santuari de Santa Gemma
<Catalunya> (L3 i L1)
Siervas de Maria
Clos de Sant Francesc, 13-15
<Reina Elisenda> (L6)
30, 66, 68
Solidarios Barcelona
(As. Veïns Sant Antoni)
Av. Mistral, 28
<Rocafort> (L1)
<Poble Sec> (L3)
18
(93 418 52 05
Esmorzar.
De dilluns a dissabte de
8.30 a 9.30 h.
( 93 203 74 33
Cada dijous repartiment
d’entrepans de 22 a 23 h. a
Pl. Catalunya amb Rambla
Catalunya.
( 93 203 06 22
Entrepans.
Dilluns, dimecres i divendres de 10.30 a 12 h.
Dimarts i dijous de 8.30 a
13 h.
( 93 423 93 54
Sopar ambulant: zona Barri
Gòtic i MACBA.
Dilluns i dimecres de 21 a
24 h.
ON DORMIR
ARDÓNDE DORMIR
ON DORMIR
DÓNDE DORMIR
A Barcelona gratuïtament
AJUNTAMENT DE BARCELONA
CENTRES I DISPOSITIUS
– Centre Residencial de primeres
atencions Zona Franca
Carrer 60, 9
21, 37, 109
Per a homes i dones sense llar.
– Centre Residencial de primeres
atencions Nou Barris
Marie Curie, 20
<Llucmajor> (L4)
31, 47, 73, 76, 82, 173, B19, N6
Per a homes i dones sense llar.
– Centre Residencial de primeres
atencions Sant Gervasi
Císter, 20
F.G.C. <Av. Tibidabo> (L7)
17, 22, 73, 75, 58, 123
Per a homes i dones sense llar.
( 93 289 69 07
De dilluns a diumenge de
20 a 9 h.
Accés directe.
( 93 276 05 39
De dilluns a diumenge de
20 a 9 h.
Accés directe.
( 93 418 42 76
De dilluns a diumenge de
20 a 9 h.
Accés directe.
21
– Centre residencial
Masia de Can Planas
Selva del Camp, s/n
<Sant Martí> (L2)
40
Per a homes i dones sense llar.
– Centre residencial d’Atencions
Bàsiques Meridiana
Av. Meridiana, 197
<Navas> (L1)
33, 34, 35, 43, 44, 62, B20
N3, N9
Per a homes i dones sense llar.
– Centre residencial d’Atencions
Bàsiques Horta
Camí de l’Esgésia s/n
<Horta> (L5)
10, 45, 102, 185, N4
Per a homes i dones sense llar.
22
( 93 314 51 03
Horari permanent.
Accés: a través de derivació de serveis socials.
( 93 408 45 43
Horari permanent.
Accés: a través de derivació de serveis socials.
( 93 428 71 81
Horari permanent.
Accés: a través de derivació de serveis socials.
Associació “in via”
«Casa de la Jove»
València, 273, 1r 1a
<Pg. de Gràcia> (L2, L3 i L4)
43, 44, 20, 7, 16, 17, 22, 24,
28, N6, N7
Per a dones a partir de 18 anys.
Associació Dit i Fet
Lledó 15, pral
<Jaume I> (L4)
17, 19, 40, 45, N8
Per a homes sense llar.
( 93 215 56 26
Reinserció social i laboral.
( 93 310 77 14
Rober: dilluns, dimecres, i
divendres de 10 a 12 i de
16 a 18 h.
( 93 415 62 98
Associació Rauxa
Dr. Rizal,14
<Diagonal> (L3 i L5)
16, 17
Acolliment dormitori ambulant
per a persones en fase de motivació
del tractament d’alcoholisme.
23
Casa de repòs Camils
Sales i Ferrer, 60
<Guinardó> (L4)
31, 32, 39, 55, 74, N6
Per a la recuperació
d’homes convalescents.
COMPANYIA FILLES
DE LA
DE LA
Accés: a través de l’hospital i de Serveis Socials.
CARITAT
– Centre d’estada limitada
per a homes convalescents
Santa Lluïsa de Marillac
Sant Carles, 33
<Barceloneta> (L4)
17, 39, 45, 57, 59, 64,
157, N8
Per a homes convalescents.
COMPANYIA FILLES
( 93 436 39 56
( 93 221 08 80
Accés: a través de derivació de
Serveis Socials.
CARITAT
( 93 418 70 23
– Llar de Pau Casa de Convalescència
Accés: per derivació.
Josep Jover, 2
<Penitents> (L3)
22, 27, 124, N4
Per a dones de 18 a 64 anys
sense llar i amb problemes de salut.
24
FUND. PRIVADA MERCÈ FONTANILLES
Via Laietana, 54 1r
<Urquinaona> (L1 i L4)
17, 19, 40, 45
( 93 268 22 22
Accés: a través de Serveis
Socials.
– Pis d’acollida
Per a persones amb VIH/Sida.
– Pisos Sant Martí
Per a persones en tractament per
drogodependència.
GERMANS SANT JOAN
DE
DÉU
( 93 301 27 93
Alberg Sant Joan de Déu
Creu dels Molers, 21
Accés: Serveis Socials de
<Poble Sec> (L3)
l’Ajuntament.
121, 55, 57, 20, 24, 61, 157, N0
Per a homes i dones de 18 a
64 anys sense llar.
Llar Pere Barnés
( 93 441 29 90
Accés: derivats des del
Centre Obert Arrels.
(veure pág. 48)
25
Projecte Sostre
Pescadors, 42, baixos
<Barceloneta> (L4)
17, 39, 45, 57, 59, 64, 157, N8
Per a homes sense llar de la
Barceloneta.
26
( 93 221 20 91
Permanent (de 20 a 9 h.).
Places limitades.
Accés: no directe.
ON RENTAR-SE
DÓNDE LAVARSE
ON RENTAR-SE
DÓNDE LAVARSE
A Barcelona gratuïtament
AJUNTAMENT
DE
BARCELONA
– Centre de Dia Meridiana
Av. Meridiana, 197
<Navas> (L1)
33, 34, 35, 43, 44, 62,
B20, N3, N9
Per a majors de 18 anys.
– Centre de Dia Horta
Camí de l’Esgésia, s/n
<Horta> (L5)
10, 45, 102, 185, N4
Per a majors de 18 anys.
– Centre de Dia Poble Sec
Font Honrada, 8
<Poble sec> (L3)
13, 37, 57, 61, 91, 141, 157
Per a majors de 18 anys.
( 93 408 45 43
De dilluns a divendres de 9
a 11 h. (cal agafar núm. el
dia anterior de 16 a 19 h.).
Dutxa, tovallola, sabó, màquines d’afaitar i canvi de
roba.
( 93 428 71 81
De dilluns a divendres de 9
a 11 h.
Dutxa, tovallola, sabó, colònia, màquines d’afaitar i
canvi de roba.
( 93 256 38 30
De dilluns a divendres de 9
a 11 h. (cal agafar núm. el
dia anterior a les 14:30 h.)
Dutxa, tovallola, sabó, colònia, màquines d’afaitar i
canvi de roba.
29
– Centre de dia Nou Barris
Marie Curie, 20
<Llucmajor> (L4)
31, 47, 73, 76, 82, 173, B19, N6
Per a majors de 18 anys.
Associació Social Yaya Lluïsa
Plaça del Raspall, 1, baixos
<Joanic> (4)
<Verdaguer> (L4) i (L5)
20, 39, 45, 47, 55, N6
Centre d’acollida Assís
Tres Reis, 5
F.G.C. <Reina Elisenda> (L6)
60, 66, 30
30
( 93 276 05 39
De dilluns a divendres de
10 a 12 h. (cal agafar núm.
el mateix dia abans de les
10 h.). Dutxa, tovallola, sabó, colònia, màquines d’afaitar i canvi de roba.
( 93 458 40 61
Dutxa, roba neta, esmorzar
i entrepà.
Recolzament psicològic.
Dimarts i dijous de 9 a
11 h.
( 93 204 45 86
De dilluns a dissabte de
8.30 a 12 h.
Dutxa, canvi de roba, esmorzar compartit.
Prèvia entrevista amb l’educador social.
Centre Obert Arrels
Riereta, 24, baixos
<Sant Antoni> (L2)
<Liceu> (L3)
20, 36, 57, 64, 91, 157, N0, N6
Centre Obert Heura
(Ass. Grup de Solidaritat HEDERA)
Av. República Argentina, 1 D
<Lesseps> (L3)
22, 24, 28
FIAS - Progrma Gent Gran PRISBA
(Fundació i Innovació per l’Acció Social)
Cecs de Sant Cugat, 1
<Jaume I> (L4)
17, 19, 40, 45
Per a homes i dones
de més de 60 anys.
( 93 441 29 90
Dutxa: de dilluns a dissabte
de 16 a 19 h.
Canvi de roba.
Servei de consigna i comunicacions.
(Agost tancat els dissabtes)
( 93 217 45 49
Dilluns, dimecres i dijous
(no festius) de 17 a 20 h.
Dutxa i canvi de roba. Tallat
de cabell. Adreça per rebre
trucades i correspondència.
Accés directe.
( 93 310 23 54
Dutxa de dilluns a divendres d’11 a 17 h.
Dissabte d’11 a 15 h.
Pagament: 2.60 €
Derivació dels serveis socials.
31
Sala Baluard
Plaça de la Blanquerna, s/n
(a la muralla de les Drassanes)
<Drassanes> (L3)
20, 36, 57, 64, 120, N0, N6
Per a toxicòmans en actiu.
SAPS - Creu Roja Barcelona
Av. Drassanes, 13-15
<Drassanes> (L3)
14, 36, 38, 57, 59, 120, N9
Per a toxicòmans actius.
SPOTT – «CALOR I CAFÉ»
(Diputació de Barcelona)
Sant Honorat, 5
<Jaume I> (L4) <Liceu> (L3)
17, 19, 40, 45
Per a consumidors en actiu.
32
( 93 342 68 92
Dutxa, atenció socio-sanitària d’urgències i sala de
consum.
Tots els dies de l’any de
8 a 2.30 h de la matinada.
( 93 443 03 73
Dutxes i bugaderia.
Servei de dilluns a divendres (laborables) de 19.30
a 1 h. de la matinada.
Dimarts de 20 a 1h.
( 93 402 28 80
Dutxa de dilluns a divendres de 8.30 a 9.45 h. i de
10.30 a 12.45 h.
Amb esmorzar de 8 a 9.45
h. del matí.
Cal obrir fitxa d’usuari.
Tallers.
WC
W.C. - CIUTAT VELLA
Lavabos públics (24 hores) :
Pl. del Teatre (La Rambla) - Pl. dels Àngels
Cabines (24 hores) : Pl. de Folch i Torres - Pl. de Sant Agustí Pl. de George Orwell.
Parcs i jardins : Jardins de Rubió i Lluch - Parc de la Barceloneta
- Parc de la Ciutadella (Pl. de la Cascada, Pl. Prim, Hivernacle,
Ludoteca).
Platges : Platja de Sant Sebastià i Barceloneta.
Museus : Palau de la Virreina - Museu Picasso.
Equipaments municipals :
Seu del Districte de Ciutat Vella
Seu del Districte
CSP- Convent Sant Agustí
Centre Cívic Drassanes
Centre Cívic Barceloneta
Foment de Ciutat Vella
Mercat de la Barceloneta
Mercat de la Boqueria
Mercat de Sta. Caterina
Bonsuccés, 3
Ramalleres, 17
Pl. de l'Acadèmia, 1
Nou de la Rambla, 43
Conreria, s/n
Pintor Fortuny, 17-19
Poeta Boscà
La Rambla
Av. Franscesc Cambó
Aparcaments : Abat Safont (Jardins Hort de Sant Pau) - Els Àngels Moll de la Fusta - Av. Francesc Cambó - Hospital del Mar - Pl.
Poeta Boscà - Parc de Recerca Biomèdica.
33
WC
34
ON CURAR-SE
DÓNDE CURARSE
ON CURAR-SE
DÓNDE CURARSE
Emergències generals
Emergències mèdiques - SEM
Atenció en el lloc de l’accident.
Sanitat Respon 24 h.
Informació telefònica sobre salut
SERVEI CATALÀ
DE LA
( 112 (24 hores)
( 061 (24 hores)
( 902 111 444
SALUT
Hospitals i centres d’urgències
Veure pàg. 40.
Assistència Sanitària Pública
Veure pàg. 97.
Centres d’Atenció Primària (CAP)
Veure pàg. 102.
Centres d’Atenció Continuada (CAC) Veure pàg. 108.
AJUNTAMENT
DE
BARCELONA
– Centre de Dia Meridiana
Av. Meridiana, 197
<Navas> (L1)
33, 34, 35, 43, 44, 62, N3,
N9
( 93 408 45 43
De dilluns a divendres de
8.30 a 10.30 h. Visita mèdica vinculada al servei d’higiene.
37
– Centre de Dia Poble Sec
Font Honrada, 8
<Poble Sec> (L3)
17, 37, 57, 91, 141, 157
( 93 256 38 30
De dilluns a divendres de
9 a 11 h. Visita mèdica vinculada al servei d’higiene.
– Centre de Dia Horta
Camí de l’Esgésia, s/n
<Horta> (L5)
10, 45, 102, 185, N4
93 428 71 81
De dilluns a divendres de
9 a 11 h. Infermeria.
– Centre de dia Nou Barris
Marie Curie, 20
<Llucmajor> (L4)
31, 47, 73, 76, 82, 173,
B19, N6
93 276 05 39
De dilluns a divendres de
10 a 12 h. Infermeria.
Associació Salut i Família
Via Laietana, 40, 1er 2a
<Urquinaona> (L1)
17, 19, 40, 45
Per a immigrants.
Clínica Odontològica Bellvitge
Feixa Llarga, s/n (Hospitalet)
<Feixa Llarga> (L1)
38
( 93 268 24 53
Derivació a metges per a
estrangers sense TSI.
De dilluns a divendres de 9
a 12.30 h.
( 93 335 80 54
Per a pensionistes. Presentar informe de serveis socials que acrediti ingressos.
SAPS - Creu Roja Barcelona
Av. Drassanes, 13-15
<Drassanes> (L3)
Per a toxicòmans actius.
Escola d’Òptica Facultat
Politècnica de Terrassa
Violinista Vellsolà, 37 (Terrassa)
Tren: Renfe
Exil
República Argentina, 6, 4art 2a
<Lesseps> (L3)
Per a immigrants víctimes de la
violència.
Fundació AMB – Odontologia
Bonaplata, 45 Baixos
<Sarrià> (L6)
30, 66
Fundació Sant Pere Claver. SAPPIR
Vilà i Vilà, 16
<Paral·lel> (L3)
20,36,57,64,157
Per a immigrants i refugiats.
( 93 443 03 73
Servei infermeria.
De dilluns a divendres
de 19.30 a 1 h.
( 93 739 83 49
Cal presentar informe
d’associacions com Prodis,
Escó o Fundació Antisida.
( 93 238 57 60
De dilluns a divendres
de 9.30 a 17.00 h.
Atenció psicològica.
( 93 280 34 85
Presentar informe de Serveis Socials. De dilluns a
divendres de 10 a 14 h i dilluns i dijous de 15.30 a 19 h.
( 93 324 88 94
Salut mental.
Dilluns i dimecres.
Trucar per concertar hora
mèdica.
39
Sala Baluard
Pl. de la Blanquerna, s/n
<Jaume I> (L4)
14, 38, 59, 120
Per a toxicòmans en actiu.
Servei d’Atenció a la Migració
SATMI
Via Laietana, 19 ent. B
<Jaume I> (L4)
Per a immigrants.
CAPUTXINS DE CATALUNYA I BALEARS
Servei Solidari i Missioner (SSIM)
Diagonal, 450
<Diagonal> (L3 i L5)
6, 7, 16, 27, 31, 32 ,33, 58, 64
Per a immigrants.
40
( 93 342 68 92
De dilluns a divendres de
8 a 2 h. Dissabte, diumenge
i festius de 10 a 22 h. Atenció
sociosanitària d’urgències.
( 93 319 64 56
Assistència en salut mental
per a immigrants amb o
sense papers.
Dilluns de 16 a 18 h.
( 93 416 09 86
De dilluns a divendres de
9.30 a 12.30 i de 16.30 a 18 h.
Prèvia visita a la treballador
social del SSIM. Farmàcia.
Atenció mèdica i psicològica.
HOSPITALS
HOSPITALES
CIUTAT VELLA
Hospital del Mar
Pg. Marítim Barceloneta, 25-29
( 93 248 30 00
EIXAMPLE
Hospital Clínic de Barcelona
Villarroel, 170
Hospital Dos de Maig
Dos de Maig, 301
Hospital del Sagrat Cor
Viladomat, 288
( 93 227 54 00
( 93 507 27 00
( 93 322 11 11
LES CORTS
Hospital Casa de la Maternitat
Sabino de Arana, 1
( 93 227 56 00
GRÀCIA
Hospital de l’Esperança
Sant Josep de la Muntanya, 12
( 93 367 41 00
(No té urgències per la nit)
41
HORTA – GUINARDÓ
Hospital Fundació Puigvert
Cartagena, 340-350
Hospital Sant Rafael
Pg. Vall d’Hebron, 107
Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau
Sant Quintí, 89
Hospital Vall d’Hebron
Pg. Vall d’Hebron, 119-129
( 93 416 97 00
( 93 211 25 08
( 93 291 90 00
( 93 489 30 00
SARRIÀ – SANT GERVASI
Hospital Plató
Plató, 21
( 93 306 99 00
HOSPITALS ALS VOLTANTS DE BARCELONA
Hospital de Sant Joan de Déu
Pg. Sant Joan de Déu, 2
Esplugues de Llobregat
Hospital de Bellvitge
Feixa llarga, s/n.
L’Hospitalet de Llobregat
Hospital Germans Trias i Pujol
Ctra. De Canyet, s/n.
(Can Ruti)
42
( 93 280 40 00
( 93 260 75 00
( 93 465 12 00
CENTRES D’URGÈNCIES
CENTROS DE URGENCIAS
Els Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) són els
centres de primera opció en cas d’urgència lleu.
Oberts les 24 hores del dia tots els dies de l’any.
CUAP Peracamps
Av. Drassanes 13-15
CUAP Manso
Manso, 19
CUAP Sant Martí
Pl. de la Infància, s/n
CUAP Sant Andreu
Av. Meridiana, 428
CUAP Dos de Maig
Dos de maig, 301
CUAP de Cotxeres
Av. de Borbó, 18 -30
( 93 441 06 00
( 93 423 08 13
( 93 307 04 12
( 93 274 54 95
( 93 507 27 00
( 93 243 89 93
Atenció
43
44
CENTRES D’ACOLLIDA
I ORIENTACIÓ
I TELÈFONS D’AJUT
CENTROS DE ACOGIDA Y
ORIENTACIÓN
Y TELÉFONOS DE AYUDA
CENTRES D’ACOLLIDA I ORIENTACIÓ*
CENTROS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN
AJUNTAMENT
DE
BARCELONA
– Centre de Dia Meridiana
Av. Meridiana, 197
<Navas> (L1)
62, N3
Per a majors de 18 anys.
– Centre de Dia Horta
Camí de l’Esgésia s/n
<Horta> (L5)
10, 45, 102, 185, N4
Per a majors de 18 anys.
– Centre de Dia Poble Sec
Font Honrada,8
<Poble Sec> (L3)
17, 37, 57, 91, 141, 157
– Centre de Dia Zona Franca
Carrer 60, 9
21, 23, 37, 109, N1
Per a majors de 18 anys.
( 93 408 45 43
De dilluns a diumenge de 9
a 20 h. Centre d’acolliment
diürn. Taller de recerca
de treball i habitació: dilluns
i dijous de 11.30 a 13.30 h.
( 93 428 71 81
De dilluns a diumenge de 9
a 20 h. Centre d’acolliment
diürn. Espai de relació, tallers i activitats.
( 93 256 38 30
De dilluns a diumenge de 9
a 20 h. Centre d’acolliment
diürn. Espai de relació, tallers i activitats.
( 93 289 69 07
De dilluns a diumenge de 9
a 20 h. Centre d’acolliment
diürn. Espai de relació, tallers i activitats.
* Els centres d’acollida i orientació parroquials
estan en la secció «Centres Parroquials» pàg. 55.
47
– Centre de dia Nou Barris
Marie Curie, 20
<Llucmajor> (L4)
31, 47, 73, 76, 82, 173,
B19, N6
Per a majors de 18 anys.
ACSAR
(Associació Catalana de
Solidaritat i Ajuda als Refugiats)
Font Honrada, 8-10
<Poble Sec> (L3)
17, 37, 57, 91, 141, 157
Per a estrangers i refugiats.
AMIC
(Associació d’Ajuda Mútua
d’Immigrants a Catalunya) UGT
Font Honrada, 6-8
<Poble Sec> (L3)
17, 37, 57, 91, 141, 157
Associació “in via”
València, 273, 1-1
<Pg. de Gràcia> (L2, L3, L4)
43, 44, B20, B24, N7
48
(93 276 05 39
De dilluns a divendres de
10 a 12 h. i de dilluns a diumenge de 9 a 20 h. Centre
d’acolliment. Espai de relació, tallers i activitats.
( 93 256 38 00
De dilluns a dijous de 9.30
a 19 h. Divendres de 9 a
14 h. Assessoria legal per a
refugiats o sol·licitants d’asil. Borsa de treball per a
immigrants amb papers i
extracomunitaris.
( 93 256 38 00
De dilluns a dijous de 9.30
a 19 h. Divendres de 9 a
14 h. Tràmits sobre homologació d’estudis. Informació sobre habitatge. Orientació formativo-laboral.
( 93 215 56 26
Escolta, suport i orientació
diversa en situacions de
conflicte individual, familiar
i/o social.
Associació Social Yaya Lluïsa
Plaça del Raspall, 1, baixos
<Joanic> o <Verdaguer>
(L4) i (L5)
20, 39, 45, 47, 55, N6
( 93 458 40 61
Dutxa, roba neta, esmorzar
i entrepà.
Recolzament psicològic.
Dimarts i dijous de 9 a 11 h.
CÀRITAS DIOCESANA
Atenció i informació.
De dilluns a divendres de 9
a 15 h. La informació serà
donada en el despatx territorial més proper.
CIUTAT VELLA
Plaça Nova, 1
( 93 301 35 50
DRETA, ESQUERRA EIXAMPLE
I CIUTAT NORD I CARMEL
Alexandre Galí, 46-48
( 93 408 63 37
SANTS - MONTJUïC
Parròquia de Mare de Déu del Port
Mare de Déu del Port, 344
( 93 421 00 11
( 93 317 00 13
Casal dels Infants
Servei de Transició a l’Autonomia Primera acollida i atenció
per a Joves Sense Llar
a joves sense sostre.
Junta de Comerç, 16
<Liceu> (L3)
14, 38, 59, N12, N15
Per a joves de 18 a 23 anys.
49
C.E.J.A.C. - Formació,
promoció i inserció.
Agudells, 85 (Horta-Guinardó)
<Carmel> (L5)
39.
Per a estrangers.
Centre d’Acollida Assís
Tres Reis, 5
F.G.C. <Reina Elisenda> (L6)
60, 66, 30
( 93 420 96 47
Cursos d’orientació laboral i formació.
Per a estrangers sense papers:
assessoria jurídica.
Per a estrangers amb papers:
orientació laboral.
Entrega d’aliments prèvia
visita als serveis socials.
De dilluns a dijous de 9
a 16 h. Divendres de 9 a
14 h.
( 93 204 45 86
De dilluns a dissabte de
8.30 a 12 h.
Dutxa, canvi de roba i esmorzar compartit.
Tallat de cabell: dimarts de
10 a 12 h.
( 93 441 29 90
Centre Obert Arrels
Riereta, 24 bxs.
De dilluns a dissabte de
<Liceu> (L3) <Sant Antoni> (L2) 16.00 a 19 h.
20, 36, 57, 64, 91, 157,
(Agost tencat els dissabtes)
Centre de dia.
50
Centre Obert Heura
A. Grup de Solidaritat HEDERA
Avda. República Argentina, 1 D
<Lesseps> (L3)
22, 24, 28
Centro de acogida de
Estación de Sants
(Hermanas Trinitarias)
Vestíbul Estació de Sants
<Sants> (L5 i L3)
Centro Eucarístico
Maria Emilia Riquelme
Encarnació, 62-64
<Joanic> (L4)
39, 110, 114
Per a dones.
CITE (CCOO)
Centre d’Informació per a
Treballadors Estrangers
Av. Paral·lel, 202
<Pl. Espanya> (L1 i L3)
( 93 217 45 49
De dilluns a divendres,
de 17 a 20 h.
Dutxa i canvi de roba.
Tallat de cabell.
Acollida, acompanyament i
orientació. Accés directe.
( 93 495 60 09
De dilluns a divendres de
9 a 13.30 h.
Atenció a joves, estrangers
i persones necessitades.
( 93 213 14 97
Borsa de treball.
Roba: dimarts de 15 a 17 h.
i dimecres de 10 a 12 h.
Lots d’aliments: dissabte a
les 17 h. Només per immigrants prèvia entrevista
l’últim dimecres de cada
mes de 10 a 13 h.
( 93 256 27 00
Atenció a immigrants.
Regularització de papers.
Tramitació de permisos.
Dilluns, dimarts i dijous de
51
37, 57, 157, N0
Per a immigrants.
9 a 19 h.
Dimecres de 9 a 20 h.
Divendres de 9 a 14h.
( 93 301 25 39
Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat
De dilluns a dijous(
Aribau, 3, 1er-2a
de 10 a 14 h.
<Universitat> (L1 i L2)
54, 63, 66, 68, 58, 64, 67, N3
Per a estrangers i sol·licitants d’asil.
CONVIVIM
Fundació Privada Viarany
I. Teresiana de Pedro Póveda.
Cardenal Tedeschini, 72 bxs
<Congrés> (L5)
20, 71, 36
( 93 340 11 99
De dilluns a divendres de
17 a 20 h.
Centre d’orientació i acompanyament per a estrangers.
Classes de català, castellà i
informàtica.
( 93 256 38 00
Creu Roja
Servei de Refugiats i Immigrants
De dilluns a dijous de 9.30
Font Honrada, 8-10
a 19 h.
<Poble Sec> (L3)
Divendres de 9 a 14 h.
37, 17, 57, 91, 157, 141
Per a estrangers, immigrants nouvinguts,
sol·licitants d’asil i refugiats.
52
CIA.
DE LES
FILLES
DE LA
CARITAT
– Llar de Pau Centre de dia per a dones
Josep Jover, 2
<Penitents> (L3)
22, 27, 124, N4
Per a dones sense llar.
( 93 418 70 23
Accés directe.
De dilluns a diumenge de 9
a 17.30 h. Centre d’acolliment diürn. Espai de relació, tallers i activitats.
( 93 221 08 80
– Obra Social Santa Lluïsa de
Marillac
Matí de 9 a 14 h.
Sant Carles, 33
Servei de Centre de Dia.
<Barceloneta> (L3)
Accés per derivació.
17, 39, 45, 57, 59, 64, 157, N8
Per a persones amb situació d’exclusió social.
Fundació Bayt-al-Thaqafa
Princesa 14, 1r 2a.
<Jaume I> (L4)
17, 19, 40, 45, N8
Per a immigrants arabomusulmans.
Fundació Pro Vida de Catalunya
Bonaplata, 42, 1r
FGC <Sarrià> (L6)
30, 34, 66
Per a dones gestants.
( 93 319 88 69
Formació d’adults.
Assessoria jurídica.
Programa d’accés a la vivenda.
Dilluns, dimecres i divendres
de 10 a 12 h. i de 19 a 21h.
Dimarts i dijous de 17 a 19 h.
( 93 204 71 11
Acollida i suport.
De dilluns a divendres de
9.30 a 14.30 i de 16 a 19 h.
53
Fundació IRES
Institut Reinserció Social
Àlaba, 61, 1
<Marina> (L1)
40, 42, B25
GERMANES ADORATRIUS
SICAR cat
Béjar, 56 baixos
<Tarragona> (L3)
<Hostafrancs> (L1)
109, 27, 30, 115, N3
Per a dones relacionades
amb entorns de prostitució.
Hora de Déu
Rambla del Raval, 4
<St. Antoni> (L2) <Liceu> (L3)
120
Nueva Vida
Robadors, 7
<Liceu> (L3)
14, 38, 59, N2, N9, N15
Ajuda a toxicòmans.
54
( 93 486 47 50
De dilluns a dijous de 9 a
14 i de 15 a 19 h.
Divendres de 8.30 a 14 h.
Problemes de violència domèstica, reinserció social i
laboral.
( 679 654 088
672 284 490
De dilluns a divendres de 9
a 18 h.
Atenció social. Assessorament jurídic. Inserció laboral i formació
( 93 442 85 41
De dilluns a divendres de
16 a 18.30 h.
Només derivats de Serveis
Socials o entitats.
( 93 302 12 27
Dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge.
A partir de les 20 h.
Obra Missionera Ekumene
Centro Social Domingo Solá
Aurora, 10, bajos-1a
<S. Antoni> (L2), <Liceu> (L3)
14, 38, 59, 91, N12, N15, N9
( 93 442 00 23
Alfabetització d’adults.
De dilluns a divendres de
9 a 13 h i de 15.30 a 17 h.
Dilluns i dimecres de 15.30
a 19 h.: Taller de confecció
i informàtica. Cursos de català i castellà.
( 93 221 20 91
Projecte Sostre
Pescadors, 42, baixos
<Barceloneta> (L4)
17, 39, 45, 59, 64, 157, N8
De dilluns a divendres de
20 a 9 h.
Accés: no directe
CAPUTXINS DE CATALUNYA I BALEARS
( 93 416 09 86
Servei Solidari i Missioner (SSIM)
Avda. Diagonal, 450
<Diagonal> (L3 i L5)
6, 7, 15, 27, 32, 33, 34
Per a immigrants.
De dilluns a divendres de
9.30 a 12.30 i de 16.30 a
19.30 h: servei jurídic, pedagògic i psicològic.
Dimarts de 10 a 11 h: rober
per adult. Dilluns a les
17 h.: rober per nens.
Dimecres a les 17 h: aliments. Prèvia visita a l’as
sistent social del centre.
55
Servei d’Atenció i denúncia per
a les Víctimes de Racisme i
Xenofòbia - SAiD
S.O.S. Racisme Catalunya
Hospital, 49 pral.
<Liceu> (L3)
14, 38, 59
Atenció a estrangers.
SPOTT
(Diputació Barcelona)
Sant Honorat, 5
<Jaume I> (L4), <Liceu> (L3)
17, 19, 40, 45
Per a toxicòmans.
«Stella Maris»
Delegació Diocesana de
l’Apostolat de Mar
Passeig Josep Carner, 51
<Drassanes> (L3)
38
56
( 93 412 60 12
De dilluns a dijous de 10 a
14 i de 16 a 20 h.
Denúncies a actes racistes.
i seguiment judicial.
Orientació i informació. Cal
cita prèvia.
( 93 402 28 80
De dilluns a divendres de
9 a 20 h.
Esmorzar de 8 a 9.45 h.
( 93 443 19 65
Acollida temporal de mariners.
CENTRES PARROQUIALS
CENTROS PARROQUIALES
CIUTAT VELLA
Mare de Déu de la Mercè i
Sant Miquel Arcàngel*
Plaça de la Mercè, 1
Sant Josep i Santa Mònica
La Rambla, 9
Sant Pere de les Puel·les
Lluís el Piadós, 1
Centre de narcòtics anònims:
( 93 310 50 51
Lots d’aliments.
Dilluns de 10.30 a 12 h.
( 93 318 75 91
Lots d’aliments: cada 15
dies (prèvia sol·licitud)
( 93 268 07 42
Centre d’escolta i lots d’aliments: dimecres de 18 a 20 h.
Dijous de 10 a 11.15 h.
Dimecres i dissabte de 20 a
21.30 h. Diumenges i festius de 12 a 13.30 h.
* Prèvia entrevista amb assistent social.
& Per a gent de la demarcació parroquial o empadronats al barri.
57
Sant Pere Nolasc*
Plaça Castella, 6
Per a ex-presos.
Santa Maria del Mar*
Pl. Santa Maria, 1
Sant Miquel del Port*
Sant Miquel, 39
( 93 318 14 94
Centre d’escolta: de dilluns
a divendres de 10 a 13.30 h.
Lots: cada 15 dies.
Roba: dimarts i dijous de
17.30 a 19 h.
( 93 319 05 16
Lots d’aliments: dimecres
de 18 a 20 h.
( 93 221 65 50
Lots de menjar.
EIXAMPLE
Mare de Déu de la Medalla
Miraculosa
Consell de Cent, 118
58
( 93 423 46 76
Lots d’aliments: 1r dijous de
cada mes de 16 a 18 h.
Roba: dimarts de 16 a 18 h.
Acollida: Dilluns abans del
primer dijous de mes de 18
a 19 h.
Reforç escolar: Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 h.
Casal d’avis de dilluns a
divendres de 16.30 a 19.30 h.
Mare de Déu del Pilar*
Casanova, 175
Puríssima Concepció
Aragó, 299
Sagrada Família
Provença, 450
Preciosíssima Sang
de Nostre Senyor Jesucrist&
Viladomat, 78
Sant Ferran&
Gran Via, 406
( 93 430 95 88
Lots d’aliments i roba: un
cop al mes, habitualment
dijous. Orientació sòcio-laboral: dimarts de 10 a 13 h.
“Amics del poble marroquí”:
dimecres de 10 a 12 h.
( 93 457 65 52
Centre d’escolta per trobar
feina, menjar, allotjament:
dimarts i dijous a les 10 h.
Servei de Càritas.
( 93 436 69 33
Centre d’orientació sòciolaboral: dimarts a les 10 h i
dijous a les 19 h.
( 93 423 07 37
Lots d’aliments:
dijous de 18 a 19.30 h.
Derivats dels serveis socials de l’Ajuntament.
( 93 423 97 46
Càritas parroquial.
Roba: divendres de 18 a
20 h.
Lots de menjar: dijous de
18 a 20 h. (cada 15 dies)
59
Sant Francesc de Sales&*
Pg. Sant Joan, 57 baixos
Sant Josep Oriol
Villarroel, 83
Sant Llorenç
Entença, 109-111
Sant Oleguer
Nàpols, 137
Sant Sever i Sant Vicenç
de Paül
Provença, 210
60
( 93 265 39 12
Lots d’aliments: dimarts
després del 2n dijous de 17
a 19 h.
Roba: dilluns de 17 a 19 h.
Assistent social: dijous de
17 a 18 h.
( 93 453 14 01
Centre d’escolta: dijous de
17.30 a 19 h.
( 93 226 03 06
Lots d’aliments: dilluns d’11
a 12 h.
( 93 231 36 04
Roba: dimarts de 17 a 19 h.
Classes de català per a immigrants: dimecres de 19 a
20 h.
( 93 453 91 34
Centre d’orientació social:
dimarts de 18 a 19 h.
Lots d’aliments: primer dimarts a les 16 h.
Entrepans i roba:
dimecres de 10 a 11 h.
Corpus Christi
Bailèn, 175
( 93 457 21 11
Lots d’aliments: primer dissabte de cada mes.
SANTS-MONTJUÏC
Sant Àngel Custodi&
Vilardell, 50
Santa Madrona*&
Tapioles, 10
( 93 423 32 89
Acollida i lots d’aliments:
dimecres de 17.30
a 19.30 h.
( 93 441 22 62
Lots d’aliments: 1r i 3r dijous de cada mes.
LES CORTS
Sant Ramon Nonat*
Av. Sant Ramon Nonat, 1
( 93 440 02 84
92 449 88 02
Assistent social: dilluns i dimecres de 10 a 12 h.
Aliments: dilluns de 10 a 12
h. cada 15 dies.
Rober: dilluns i dimecres de
10 a 12 h.
Bossa de treball: dimarts
de 17 a 19 h.
61
Santa Tecla*&
Av. de Madrid, 107
( 93 339 85 79
Assistència social i rober:
dimarts de 18 a 20 h. Aliments dimecres d’10.30 a
12 h.
SARRIÀ – ST. GERVASI
Santa Cecília*&
Sant Gervasi, 66
Mare de Déu de la Bonanova*
Pl. Bonanova, 12
Sant Antoni de Pàdua*
Santaló, 80
Santa Joaquima de Vedruna*&
Gleva, 25
Sant Ildefons
Madrazo, 92
62
( 93 417 46 92
Assistent social: dimarts de
10 a 13 h. Lots d’aliments i
roba.
( 93 417 58 58
Assistent social: dilluns
d’11.30 a 13 h.
( 93 209 23 88
Assistent social: dilluns i dimecres d’11 a 12.30 h.
( 93 200 39 31
Assistent social: dilluns de
16 a 19.30 h.
Rober: dilluns de 16.30 a
19.30 h.
( 93 414 20 69
Ajuda i recerca de feina per
a dones (feines de casa):
dilluns de 10 a 13 i dijous
de 10 a 12 h.
GRÀCIA
Mare de Déu de la Salut*
Clavell, 6
Mare de Déu del Coll*
Santuari, 30 (baixos)
Sant Jordi
Vallcarca, 7
Sant Miquel dels Sants*
Escorial, 163
Santa Teresa de Jesús*
Via Augusta, 68
Sant Joan de Gràcia*
Pl. Virreina, 1
Verge de Gràcia i Sant Josep*
Pl. Lesseps, 25
( 93 213 14 31
Lots d’aliments: dilluns de
17.30 a 18.30 h.
( 93 213 82 29
Lots d’aliments i roba: dimarts de 10 a 12 h. Assistent social: dijous de 10.30
a 12.30 h.
( 93 219 90 20
Lots d’aliments i roba per a
nens: 1r. dilluns de cada
mes de 18.30 a 19.30 h.
( 93 213 07 33
Lots d’aliments. Assistent
social: dimecres i divendres
de 10 a 13 h.
( 93 237 31 53
Lots d’aliments. Assistent
social: dimarts i dijous de
18 a 19.30 h.
( 93 237 73 58
Lots d’aliments: dimarts i dijous de 18 a 19 h.
( 93 237 66 38
Assistent social: dijous de
18 a 20 h.
63
HORTA-GUINARDÓ
Crist Redemptor*
Av. Mare de Déu de Montserrat, 34
Sant Joan d’Horta*
Salses, 35
Santa Isabel d’Aragó i
Sant Joaquim*
Oblit, 24
Verge de Natzaret*&
Pg. de la Vall d’Hebron, 198
( 93 284 18 10
Lots d’aliments.
Assistent social: 1r i 3r
dimecres de 18 a 20 h.
( 93 427 69 96
Roba: 2on i 4rt dimecres de
16.30 a 18 h.
( 93 436 41 35
Assistent social i roba:
dijous de 18 a 20 h.
( 93 428 40 42
Lots d’aliments: dimecres a
partir de les 16 h.
NOU BARRIS
Mare de Déu de Fàtima
Aneto, 19
64
( 93 429 39 42
Lots de menjar i roba:
dijous de 16,30 a 18 h.
Servei d’acollida i orientació
(Cáritas): 1r i 3r dimecres
de mes. Oferiment petites
feines puntuals.
Santa Eulàlia de Vilapiscina&
Pg. Fabra i Puig, 260
Sant Bernat de Claravall*
Pedraforca, 2
Sant Josep Obrer*
Palamós, 49
SANT ANDREU
Sant Pacià*
Monges, 27-33
( 93 352 55 51
Primera acollida, orientació
laboral: dimarts de 18 a 20 h.
Sala d’estudi: dimarts i dijous
de 18 a 20 h.
( 93 359 02 84
Acollida i rober: dilluns de
15 a 17 h.
Acollida i aliments: dimecres de 15 a 17 h.
Classes d’alfabetització: dimarts i dijous de 15 a 17 h.
Iniciació al català: dilluns i
dimecres de 15 a 17 h.
( 93 354 72 49
Lots de menjar: 1r. dimarts
de cada mes de 16 a 17 h.
( 93 346 65 54
Centre d’acollida i orientació: dilluns de 17 a 18.30 h.
Rober i lots de menjar:
un dilluns al mes.
Reforç escolar: dijous a les
18 h.
65
Sant Joan Bosco*
Pl. Ferran Reyes, 2
( 93 408 29 10
Lots de menjar: 2on i 4rt dijous de cada mes de 17.30
a 19.30 h.
Rober: 1er i 3r dijous de cada mes de 17.30 a 19.30 h.
SANT MARTÍ
Sant Joan d’Àvila*
Rambla Prim, 252
Sant Pancraç*
Badajoz, 130
Santa Maria del Taulat*
Pujades, 210
Santíssim Sagrament*&
Santander, 20
66
( 93 313 13 93
Lots de menjar: 2n dimarts
de cada mes d’11 a 13 h.
( 93 300 59 57
Lots de menjar: Dimarts alterns de 10 a 13 h.
( 93 309 63 65
Lots de menjar: 3r dimarts
de 17.30 a 19 h.
Clases de català i castellà
per a nouvinguts.
( 93 313 52 62
Lots de menjar: 3er dilluns
de cada mes de 17 a 19 h.
Sant Fèlix*&
Sardenya, 29
Sant Francesc d’Assís*
Ramón Turró, 130
Sant Ambrós&
Concili de Trento, 279-299
Sant Martí del Clot*&
Pl. Canonge Rodó s/n
( 93 221 25 97
Lots de menjar: dimarts alterns de 10 a 13 h.
( 93 225 15 35
Lots de menjar, rober i productes de neteja: 1r i 3r dijous de 18 a 20 h.
( 93 313 15 97
Servei de Càrites: dimarts
de 17 a 19 h.
( 93 232 74 16
Despatx parroquial Càritas:
dimarts de 16 a 18 h.
Lots de menjar: dimecres
de 16 a 18 h.
Rober: dijous de 16 a 18 h.
Arreglar papers i buscar feina.
67
TELÈFONS D’AJUT
TELÉFONOS DE AYUDA
Atenció ciutadana
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Administració General de l’Estat
( 012
( 010
( 060
Atenció a la infància (DGAIA)
( 900 300 777
Atenció a la víctima
Maltractaments, robatoris, injúries...
Centre d’Urgències i
Emergències Socials (CUESB)
( 900 121 884
( 900 70 30 30
93 319 18 97
24 h. tots els dies de l’any.
Jutjats de guàrdia
( 93 554 86 50
Línia d’atenció a les dones
amb situació de violència
( 900 900 120
Línia Verda
Drogodependències.
68
( 93 412 04 12
Laborables de 9 a 20 h.
Oficines per la NO discriminació
Ferran, 32
( 93 413 20 00
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h. Dimarts i
dijous de 9 a 18 h.
«Sanitat Respon»
Informació Sanitària - 24 h.
( 902 111 444
Serveis Funeraris de Barcelona
( 902 076 902
Síndic de Greuges de Catalunya
Pg. Lluís Companys, 7
( 93 301 80 75
De dilluns a divendres de
8.30 a 19 h.
Síndica de Greuges de Barcelona ( 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45
De 9.30 a 13.30 i de 16 a 18 h.
Telèfon de la SIDA
«Telèfon de l’Esperança»
Fundació Ajuda i Esperança -FAE
Unitat de malalties
de transmissió sexual (UMTS)
( 900 212 222
( 93 414 48 48
( 93 441 46 12
De dilluns a divendres de
8.30 a 12.45 h i de 14.30 a
18.45 h.
69
TELÈFONS D’EMERGÈNCIA
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Urgències públiques d’emergència
Urgences publiques de secours - Emergency Services
Ambulàncies, bombers, policia
Ambulances, pompiers, police
Ambulances, fire service, police
Bombers
Pompiers - Fire Service
Emergències mèdiques
Service Sanitair - Health care
Mossos d’esquadra
Gendarmerie locale
Regional Police
Policia nacional
Police nationale - National Police
Guàrdia Urbana
Police locale - Local Police
Atenció ciutadana
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Administració General de l’Estat
70
( 112
( 080
( 061
( 088
( 091
( 092
( 012
( 010
( 060
ASSISTÈNCIA SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL
ATENCIÓ SOCIAL
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
ATENCIÓN SOCIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Per poder-se beneficiar de les intervencions de l’Ajuntament de
Barcelona cal adreçar-se als Centres de Serveis Socials (CSS)
de la zona corresponent.
Les persones sense domicili fix que vulguin sol·licitar un servei
hauran d’adreçar-se directament al Centre d’Inserció Social (SIS).
Per a l’atenció d’urgència durant la tarda-nit, caps de setmana i festius adreçar-se al Centre d’Urgències i Emergències Socials
(CUESB).
En el cas dels estrangers sense papers hauran d’adreçar-se al
Servei d’Atenció a Immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER).
Ajuntament de Barcelona
Plaça Sant Jaume, 1
Institut Municipal de Serveis
Socials (IMSS)
València, 344
Centres de Serveis Socials (CSS)
( 93 402 70 00
( 93 291 88 01
(Veure el llistat de la p. 75)
73
Servei d'Inserció Social (SIS)
Pg. Pujades, 29
<Arc de Triomf> (L1)
14, 40, 41, 42, 141, B25, N11
Centre d’Urgències
i Emergències Socials (CUESB)
Comerç, 44.
<Jaume I> (L4)
14, 39, 51, 40, 41, 42, 141,
B25, N11.
Servei d’Atenció a Immigrants
Estrangers i Refugiats (SAIER)
Av. Paral·lel, 202
<Pl. Espanya> (L1 i L3)
9, 13, 15, 37, 56, 57, 157.
Per a immigrants estrangers
i refugiats.
74
( 93 486 49 91
Accés directe.
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h.
Dimarts i Dijous de 9 a
20 h.
( 93 319 18 97
900 703 030
Atenció d‘urgència i alt risc
social les 24 hores del dia
tots els dies de l’any.
( 93 256 27 00
De dilluns a dijous de 9 a
19 h.
Divendres de 9 a 14 h.
CENTRES DE SERVEIS SOCIALS (CSS)
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES (CSS)
Els CSS són la porta d’entrada a tota la xarxa de serveis socials
de l’Ajuntament de Barcelona.
Quan l’usuari resideix en la zona territorial del CSS, hi pot accedir de forma directa.
Per contactar amb qualsevol Centre de Serveis Socials de Barcelona cal trucar al telèfon:
(93 619 73 11
CIUTAT VELLA
Barceloneta
Balboa, 11
Casc Antic
Pl. Acadèmia, 1
Gòtic
Correu Vell, 5
Raval
Carme,101-109
EIXAMPLE
Dreta de l’Eixample
Pl. Tetuan
Fort Pienc
Antiga Carretera d’Horta, 1
Nova Esquerra de l’Eixample
Comte Borrell, 305
Antiga Esquerra de l’Eixample
Mallorca, 219
Sagrada Família
Mallorca, 425
Sant Antoni
Calàbria, 38
75
SANTS – MONTJUÏC
La Marina
Foneria, 19
Poble Sec
Pl. Sortidor, 12
Cotxeres de Sants
C. de Sants, 79-81
Numància
Numància, 7-13
LES CORTS
Les Corts
Can Bruixa, 7-11
Maternitat – Sant Ramon
Trav. Corts, 122
SARRIÀ – SANT GERVASI
Sarrià - Vallvidrera - Les Planes
Salvador Mundí, 4 bis
Sant Gervasi
Saragossa, 74
GRÀCIA
El Coll – Vallcarca
Aldea, 17
Camp d'en Grassot-Gràcia Nova
Pl. Vila de Gràcia, 6
HORTA-GUINARDÓ
Guinardó
Mare de Déu de Montserrat, 134
Baix Guinardó-Can Baró
Lepant, 387
Carmel
Santuari, 27
76
Horta
Santes Creus, 8-10
Vall d’Hebron
Arenys, 75
NOU BARRIS
Guineueta-Verdun-Prosperitat
Enric Casanovas, 73-77
Ciutat Meridiana-Torre BaróVallbona
(
Av. Rasos de Peguera, 25
Roquetes-Trinitat Nova-Canyelles Alcántara, 22
Turó de la Peira – Can Peguera
Selva, 61
Porta - Vilapicina i Torre Llobeta
Selva, 57
SANT ANDREU
Garcilaso
Garcilaso, 103
Sant Andreu
Paixalet, 2
Franja Besòs (Bon Pastor)
Estadella, 64
SANT MARTÍ
Sant Martí-Verneda
Selva de Mar, 215
Poblenou
Pallars, 277
El
(Parc – Vila Olímpica
Buenaventura Muñoz, 21
Besòs
Rambla de Prim, 87-89 (
Clot – Camp de l’Arpa
Corunya, 5-7
77
ASSISTÈNCIA SOCIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ASISTENCIA SOCIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Benestar Social i Família
— Palau de Mar. Pl. Pau Vila, 1
( 93 483 10 00
De dilluns a divendres de 9
a 14 h. Dimarts de 8 a 15 h
i de 16 a 18 h.
— Telèfon d’Informació
( 900 300 500 (gratuït)
De 8 a 19 h.
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials (ICASS)
Pl. Pau Vila, 1
( 93 483 10 00
L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) gestiona a Catalunya les prestacions d’assistència social i els serveis
socials de la Seguretat Social i de la Generalitat de Catalunya.
Per informació i tramitació dirigir-se a l’ICASS o bé a:
( 93 567 51 60
Delegació Territorial del Departament de Benestar Social i Família
Tarragona, 141-147
Oficines de Benestar Social i Família (veure llistat pàgina 79)
Centres d’Atenció a Disminuïts
78
(veure llistat pàgina 81)
OFICINES
DE
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
A les Oficines de Benestar Social i Família s’ informa i s’orienta
sobre els serveis i els recursos i les prestacions existents en matèria d'Assistència Social que facilita la Generalitat de Catalunya.
També s’efectuen els corresponents tràmits i les gestions necessàries i s’impulsen i recolzen accions de tipus cultural, social i
cívic.
Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14
i dimarts de 16.30 a 18 h.
Estiu, Setmana Santa i Nadal:
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. Agost tancat.
CIUTAT VELLA
PUNT D’ATENCIÓ CIUTADANA
Palau de Mar
Pl. Pau Vila, 1
Raval
Nou de Sadurní, 5
( 93 483 10 00
( 93 442 58 86
EIXAMPLE
Tarragona, 141-147
( 93 567 51 60
79
GRÀCIA
Providència, 42
( 93 284 27 21
HORTA – GUINARDÓ
El Carmel
Pl. Pastrana, 15
( 93 357 56 30
NOU BARRIS
Ciutat Meridiana
Vallcivera, 12
La Guineueta
Lorena, 57-59
Vilapicina
Petrarca, 57
( 93 359 17 04
( 93 359 18 54
( 93 429 24 97
SANT ANDREU
Sant Andreu
Rbla. Fabra i Puig, 13
( 93 345 14 04
SANT MARTÍ
La Verneda
Maresme, 286
Camp de l’Arpa
Còrsega, 709
80
( 93 314 61 11
( 93 456 63 04
Poblenou
Marià Aguiló, 46
SANTS – MONTJUÏC
Zona Franca
Mineria, 8-10
Hostafrancs
Sant Roc, 28
( 93 300 44 25
( 93 332 54 54
( 93 424 37 71
CENTRES D’ATENCIÓ A DISMINUÏTS (CAD)
Equip de Valoració d’Adults
de Barcelona (EVAB)
Av. del Paral·lel, 145
Equip de Valoració i Orientació
Laboral de Barcelona (EVO)
Av. del Paral·lel, 145
CAD Badal
Rbla. Badal, 102
(entrada per c. Bonaventura Pollés)
CAD Infantil Grassot
Grassot, 3, 4t.
Servei d’Atenció Precoç
Passeig de Sant Joan, 100, 3r.
( 93 425 22 44
( 93 424 82 04
93 423 63 03
( 93 331 21 62
( 93 458 99 08
( 93 207 23 12
81
INFORMACIÓN ÚTIL PARA DOCUMENTOS
EMPADRONAMIENTO
Empadronarse es un derecho de todas las personas que viven
en España (nacionales o extranjeras) y comporta el acceso a otros
derechos importantes:
— Asistencia sanitaria pública. Obtención de la tarjeta sanitaria
individual (TSI).
— Escolarización básica de los hijos.
— Tramitación de ayudas y asignación de prestaciones
económicas públicas.
— Acceso a servicios de atención social.
La inscripción en el Padrón se tramita en las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento de Barcelona presentando la documentación necesaria:
— Documento identificativo: DNI, pasaporte, permiso de conducir,
etc. o en el caso de extranjeros, tarjeta de residencia, pasaporte o carné de identidad del país de origen.
— Documento que acredite el domicilio: escritura de propiedad de
la vivienda, contrato de alquiler, o el último recibo de cualquier
suministro (agua, gas, electricidad, etc.) donde conste el nombre y el domicilio de la persona que solicita el empadronamiento. Estos documentos deben ser originales, no fotocopias.
— En el caso de que el solicitante no sea propietario o titular del
contrato de arrendamiento (alquiler) de la vivienda y quiera hacerla constar como domicilio, necesitará una autorización firmada del titular de la vivienda y una fotocopia de su DNI, pasaporte o documento personal identificativo.
82
USEFUL INFORMATION
FOR
DOCUMENTS
CENSUS -TAKING
Everyone living in Spain has a right to be registered on the census (be they Spanish nationals or foreigners), which provides access to other important rights:
— Public health care. Obtaining the personal health card (TSI).
— Basic education for children.
— Processing of aid and allocation of public financial provisions.
— Access to social care services.
Registration on the Census takes place at the Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC) at Barcelona City Council on presentation of
the following necessary documentation:
— Identification document: National Identity Document, passport,
driving licence, etc., or, in the case of foreigners, residence permit, passport or identity card from the country of origin.
— Document accrediting the address: title deed to the property,
rent contract, or any last utility bill (water, gas, electricity, etc.)
that gives the name and address of the person applying for registration on the electoral roll. These documents must be the
originals, not photocopies.
— If the applicant is not the owner or holder of the lease (rent) contract of the property and wants it to be registered as their address, they will need authorisation signed by the owner of the
property and a photocopy of their National Identity Document,
passport or personal identification document.
83
OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (OAC)
Las OAC sólo atienden personalmente, no por teléfono.
The OAC offices only offer face to face advice, not on the telephone.
Ciutat Vella
Ramelleres, 17 (*)
<Catalunya> (L1 i L3)
120, 14, 59, 91, N9, N12
Pl. Sant Miquel, 3
<Jaume I> (L4)
17, 19, 40, 45, 120, N8
Sants – Montjuïc
Creu Coberta, 104 (*)
<Hostafrancs> (L1)
115, 56, 57,157
Zona Franca, 185-219
<Magòria> (L8)
9, 37, 72, 109
Gràcia
Pl. Vila de Gràcia, 2 (*)
<Gràcia> (L6 i L7)
114, 39, 22, 24, 28
Eixample
Aragó, 328 (*)
<Girona> (L4)
39, 45, 47
Les Corts
Pl. Comas, 18
<Les Corts> (L3)
15, 43, 59, 70, 72
Nou Barris
Pl. Major de Nou Barris, 1 (*)
<Llucmajor> (L4)
11, 32
84
Costabona, 3-5
<Ciutat Meridiana> (L11)
51, 62, 76, 83, 104
Sant Andreu
Pl. Orfila, 1
<Sant Andreu> (L1)
73,126, 35, 40
Juan de Garay, 116-118
<Sagrera> (L1)
126, 62, 96
Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1 (*)
<Glòries> (L1)
56, 60, 192
Sarrià – Sant Gervasi
Anglí, 31 (*)
<Sarrià> (L6)
30, 66, 68
Horta – Guinardó
Lepant, 387 (*)
<Alfons X> (L4)
10, 92
* Horarios
– Verano (24 de junio a 24 de septiembre): de lunes a viernes de 8.15
a 14.15 h.
– Invierno: lunes a viernes de 8.30 a 17.30 h.
– 24 i 31 de diciembre: de 8.30 a 13.30 h.
– Summer (24 June to 24 September): Monday to Friday, 8:15 am to 2:15 pm.
– Winter: Monday to Friday, 8:30 am to 5:30 pm.
– 24 and 31 December: 8:30 am to 1:30 pm
85
EMPADRONAMIENTO PARA EXTRANJEROS
Todo extranjero que viva en España se puede empadronar en el
municipio en el que reside habitualmente. Las personas con pasaporte sin visado o visado caducado tienen igualmente derecho a
empadronarse.
La inscripción en el Padrón se tramitará en las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento de Barcelona presentando la documentación necesaria:
— Documento identificativo de la persona que solicita el empadronamiento: tarjeta de residencia, pasaporte o carné de identidad
del país de origen.
— Documento que acredite el domicilio. (Ver detalles en la pág. 84).
Hay que informar al Ayuntamiento del cambio de domicilio dentro de la ciudad para registrar los nuevos datos en el Padrón.
Los extranjeros no comunitarios que no dispongan de autorización permanente de residencia deberán renovar su empadronamiento cada dos años.
86
REGISTRATION ON CENSUS FOR FOREIGNERS
All foreigners living in Spain can register on the census in the
municipality where they usually live. Foreigners holding a passport
without a visa or with an expired visa can also register on the census.
Registration on the Census takes place at the Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) of Barcelona City Council on presentation of
the following necessary documentation:
— A document identifying the person applying for registration on
the census: residence permit, passport or identity card
from the country of origin.
— Document accrediting the address. (See details on page 84).
The Town/City Council must be informed of any changes in address within the city for the new details to be registered on the
Census.
Non-EU foreigners who do not have permanent residence permit must renew their registration every two years.
87
EMPADRONAMIENTO
PARA LAS PERSONAS SIN DOMICILIO FIJO
Los ciudadanos españoles o extranjeros sin domicilio fijo, que
viven en la ciudad de Barcelona, pueden solicitar el empadronamiento. Se precisa el DNI, pasaporte o targeta de residencia.
Dirigirse a:
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) (ver lista en pág. 84) y
presentar una instancia de solicitud de informe de conocimiento de
residencia en el Municipio. El Ayuntamiento hará las comprobaciones necesaries (verificaciones Padronales, llamadas telefónicas,
inspecciones domiciliarias, etc.) con el fin de verificar si el solicitante reside en el municipio de Barcelona.
Las personas sin domicilio fijo que residan temporalmente en algún centro de acogida residencial municipal o privado (que lo autorice) podrán empadronarse en el mismo centro facilitando su dirección para la inscripción en el Padrón Municipal.
88
REGISTRATION ON CENSUS
FOR PEOPLE OF NO FIXED ABODE
Regularised Spanish nationals or foreigners of no fixed abode
may obtain or change the registration on the census. They will need a National Identity Document or residence permit.
Contact:
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) (see list on page 84)
and submit a report request body of knowledge of residence in the
municipality. The City Council will make the necessary checks
(checks Padronale, phone calls, site inspections, etc.). In order to verify whether the applicant resides in the municipality of Barcelona.
People of no fixed abode who are living temporarily at a municipal
or private residential reception centre (that authorises it) may register
themselves on the census at this centre giving this address for registration on the Municipal Census.
89
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
El Documento Nacional de Identidad (DNI) certifica el nombre,
apellidos, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil y
residencia.
Para renovar o solicitar por primera vez el Documento Nacional
de Identidad (DNI) dirigirse a una de estas comisarías de la Policía
Nacional:
Comisarías de la Policía Nacional en las que se expide el DNI:
Horario de atención al público (si no se indica un horario diferente):
De lunes a viernes de 9 a 14 h.
SE RECOMIENDA PEDIR CITA PREVIA :
( 902 247 364
Pl. Espanya
Lleida, 26
De lunes a jueves de 9 a 21 h.
Viernes de 9 a 14 y de 16 a 21 h.
( 93 289 24 08
Gràcia
Nil Fabra, 17
( 93 292 02 12
Sant Andreu
Gran de St. Andreu, 399-401
( 93 290 34 83
Nou Barris (Z IV)
Aiguablava, 55-59
( 93 290 28 06
93 289 04 71
93 290 28 22
90
Sant Antoni Mª Claret
( 93 456 04 38
Sant Antoni Mª Claret, 276
De lunes a Viernes de 9 a 14 y de 16 a 21 h.
Trafalgar
( 93 269 08 28
Trafalgar, 4
De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 21 h.
Sábados de 9 a 14 h.
Poble Nou
Pedro IV, 224
( 93 303 15 19
Muntaner
Muntaner, 200
( 93 241 80 41
Para la obtención del DNI:
— Una fotografía.
— Certificado o extracto de la Partida de Nacimiento expedida por el
Registro Civil, o en su caso, Certificado de inscripción de la nacionalidad española, expedido por el Registro Civil correspondiente.
— Certificado de empadronamiento.
— Tasas (10 €).
Para la renovación del DNI:
— Una fotografía.
— El DNI anterior.
— En caso de cambio de domicilio, respecto del que figure en el
Documento anterior, Certificado de empadronamiento (la validez de este documento es de tres meses a partir de la fecha de
su expedición).
91
— En caso de variación de datos de filiación, Certificado del
Registro Civil.
— En caso de renovación por sustracción, extravío, deterioro o
que la identificación resulte difícil, se tendrá que rellenar un impreso que se proporciona en la oficina donde se hace la solicitud. Debe adjuntarse una fotografía más.
En el caso de variación de datos de filiación o de cambio de domicilio, la renovación es gratuita.
Por sustracción aportar denuncia de la Policía Nacional.
— Tasas (10 €).
El Número de Identificación Fiscal (NIF) se otorga automáticamente con la tramitación del DNI.
92
LLARS D'INFANTS I ESCOLES MATERNES
GUARDERÍAS Y ESCUELAS MATERNAS
Per poder accedir a una escola bressol o llar d’infants sostinguda amb fons públics cal omplir l’imprès de preinscripció indicant els
centres sol·licitats per ordre de preferència.
Cal presentar la sol·licitud en el centre que es demana en primer lloc, dins del termini establert.
S’estableix un ordre de prioritat en l’acceptació. Tenen prioritat
les families amb germans/es al centre, la proximitat del domicili
particular o laboral i ser beneficiari de la Renda Mínima d’Inserció.
Casal dels Infants
Vincles, espai materno-infantil
Reina Amàlia, 22
<Paral·lel> (L3 i L2)
20, 24, 64, 91, N6
Residència maternal
Santa Eulàlia
(Fundació Maria Raventós)
Plantada, 5
60
( 93 443 29 40
Suport a mares i famílies
amb infants de 0 a 3 anys.
Recursos de formació i
inserció sociolaboral.
( 93 417 39 64
Projecte amb dones embarassades i mares amb nens
de 0-3 anys.
93
Servei d’atenció per infants
i famílies «Quatre Vents»
Fundació «Quatre Vents»
Sant Pau, 52-54
<Liceu> (L3)
Programa d’atenció a famílies.
SIERVAS
DE LA
- Servei d’atenció als infants
(0-3 anys).
- Menjador pels nens
fins a 4 anys: de 12 a 13 h.
(inscripció prèvia).
- Projecte Nou Horitzó:
formació i orientació de les
mares. De 9 a 13 h.
(inscripció prèvia)
PASIÓN
Programa integral materno-infantil
“Llar Santa Isabel”
i “Residència Mare Teresa”
Llobet i Vall-llosera, 14-16
39, 55
94
( 93 412 06 61
( 93 450 88 36
Projecte amb dones embarassades i nens menors de
3 anys.
SERVEIS
PER A MENORS I
DONES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA
SERVICIOS PARA MENORES Y MUJERES VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
Pl. Pere Coromines, 1
120
Línia d’atenció a les dones
en situació de violència
Associació “in via”
( 900 900 120 (gratuït)
Funciona les 24 hores.
( 667 767 320
Servei d’atenció d’urgències
per a dones i fills víctimes
de la violència masclista.
Atenció psicològica.
Àmbit dona
(Associació Àmbit Prevenció)
Sant Rafael, 16 baixos
<Liceu> (L3)
( 93 317 70 59
De dilluns a divendres de 10
a 17 h. Atenció, informació i
orientació social, psicològica i a la salut. Prova del
VIH, de l’embaràs. Assessorament jurídic. Tallers de
sensibilització a la violencia, apoderament i artteràpia.
95
«El lloc de la dona»
(Germanes Oblates)
Av. Drassanes, 27 baixos
<Drassanes> (L3)
7, 63, 67
Atenció a dones que exerceixen
la prostitució.
Fundació IRES
Àlaba, 61, 1er
<Marina> (L1)
40, 42, B25
( 93 441 28 09
De dilluns a dijous de 9 a
19 h.
Divendres de 9 a 15 h.
Atenció social. Formació.
Inserció laboral.
Treball comunitari i de sensibilització social.
( 93 320 92 12
Servei d’atenció psicològica
a dones víctimes de la violència familiar. Programa
d’atenció a nens i nenes
que han patit violència de
gènere a l’àmbit familiar.
GERMANES ADORATRIUS
– SICAR cat
Béjar, 56 baixos
<Tarragona> (L3)
<Hostafrancs> (L1)
109, 27, 30, 115, N3
Per a dones relacionades
amb entorns de prostitució.
96
( 679 654 088
672 284 490
De dilluns a divendres de 9
a 18 h.
Atenció social. Assessorament jurídic. Inserció laboral i formació.
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I
SERVEIS DE REHABILITACIÓ
ASISTENCIA SANITARIA
Y SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
I SERVEIS DE REHABILITACIÓ
Accés al Servei Català de la Salut (CatSalut)
«Targeta Sanitària Individual» (TSI)
Tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya poden accedir al
Servei Català de la Salut complint aquests requisits:
– Estar empadronat en el municipi de Catalunya en què es
resideix.
– Depenent de la situació econòmica i laboral s’estableixen diferents situacions:
• Cotitzar en la Seguretat Social.
• Acreditar falta de recursos.
• Via de la Universalització.
La Targeta Sanitària Individual (TSI) permet l’accés als centres,
als serveis i a les prestacions del sistema sanitari públic. Es tramita en el Centre d’Atenció Primària (CAP) (vegeu llista a la pàg.
102) més proper.
Sol·licitud de la Targeta Sanitària Individual (TSI) per a persones sense recursos econòmics que no estan cobertes
Documentació que s’ha de presentar:
– Imprès de sol·licitud de reconeixement del dret a l’assistència
sanitària.
– Fotocòpia del DNI o passaport.
– Certificat d’empadronament.
98
ASISTENCIA SANITARIA
Y SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
Acceso al Servei Català de la Salut (CatSalut)
«Tarjeta Sanitaria Individual» (TSI)
Todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña pueden acceder al Servei Català de la Salut cumpliendo estos requisitos:
– Estar empadronado en el municipio de Cataluña en el que se
reside.
– Dependiendo de la situación económica y laboral se establecen diferentes situaciones:
• Cotizar en la Seguridad Social.
• Acreditar falta de recursos.
• Vía de la universalización.
La Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) permite el acceso a los centros, a los servicios y a las prestaciones del sistema sanitario público. Se tramita en el Centro de Atención Primaria (CAP) (ver lista en pág. 102) más cercano.
Solicitud de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) para personas
sin recursos económicos no cubiertas
Documentación que se ha de presentar:
– Impreso de la solicitud que reconozca el derecho a la
asistencia sanitaria.
– Fotocopia del DNI o pasaporte.
– Certificado de empadronamiento.
99
– Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o de la Targeta
Sanitària Individual (TSI), en cas que hàgiu estat titulars o
beneficiaris anteriorment.
– Fotocòpia de la darrera declaració de renda (si s’ha fet). En cas
que no tingueu aquesta obligació, s’ha d’acreditar la insuficiència de recursos econòmics mitjançant una declaració jurada.
– Fotocòpia del certificat de l’ICASS (en cas de discapacitats
superiors al 33 %).
Accés a l’Assistència sanitària de persones estrangeres
Els estrangers que estiguin empadronats tenen dret a l’assistència sanitària pública en les mateixes condicions que els espanyols,
i per tant, a la targeta sanitària (TSI).
Els estrangers que estiguin empadronats sense permís de residència tenen dret a la targeta sanitària (TSI).
Els estrangers que no estiguin empadronats tenen dret a l’assistència mèdica d’urgència. Si són menors de divuit anys tenen dret
a l’assistència sanitària pública en las mateixes condicions que els
espanyols (independentment de si estan empadronats o no). En
qualsevol cas, les dones tenen dret a l’assistència sanitària durant
l’embaràs, el part i el pospart.
100
– Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de la Tarjeta
Sanitaria Individual (TSI), en el caso que anteriormente se haya sido titular o beneficiario.
– Fotocopia de la última declaración de renta (si se ha hecho).
En caso de no tener esta obligación, acreditar la insuficiencia
de recursos económicos mediante una declaración jurada.
– Fotocopia del certificado del ICASS (en caso de
discapacidades superiores al 33 %).
Acceso a la Asistencia sanitaria de personas extranjeras
Los extranjeros que no estén empadronados tienen derecho a
la asistencia sanitaria pública en las mismas condiciones que los
españoles, y, por tanto, a la tarjeta sanitaria (TSI).
Los extranjeros que estén empadronados sin permiso de residencia tienen derecho a la tarjeta sanitaria (TSI).
Los extranjeros que no estén empadronados tienen derecho a
la asistencia médica de urgencia. Si son menores de dieciocho
años, tienen derecho a la asistencia sanitaria pública en las mismas condiciones que los españoles (estén o no empadronados).
En cualquier caso, las mujeres tienen derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, el parto y el postparto.
101
CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE BARCELONA
(CAP)
Els Centres d’Atenció Primària (CAP) són el nucli d’activitat
de la xarxa d’atenció primària de salut. Aquestes són les adreces i
números dels CAP. Cal adreçar-s'hi per inscriure’s al Servei Sanitari Català (fer la targeta TSI), per a l’assignació de centre i de
metge, per demanar hora al metge d’atenció primària, per urgències mèdiques. Per urgències mèdiques fora d’hora anar als
Centres d’Atenció Continuada: (CAC) Veure pàg. 108.
CIUTAT VELLA
CAP Barceloneta
Pg. Marítim, 25
CAP Casc Antic
Rec Comtal, 24
CAP Gòtic
Passatge de la Pau, 1
CAP Drassanes
Av. Drassanes, 17-21
CAP Dr. Lluís Sayé
Torres i Amat, 8
CAP Gòtic
Rull, 9
102
( 93 221 37 83
( 93 310 14 21
(
( 93 343 61 40
(
( 93 329 44 95
(
( 93 301 27 05
(
( 93 270 23 80
EIXAMPLE
CAP Manso
Manso, 19-27
CAP Passeig de Sant Joan
Pg. Sant Joan, 20
CAP Eixample
Rosselló, 161
CAP Carles I
Marina, 168
CAP Sagrada Família
Còrsega, 643
CAP Roger de Flor
Roger de Flor, 194-196
( 93 325 28 00
(
( 93 232 97 67
(
( 93 227 98 00
( 93 231 77 05
( 93 507 25 80
( 93 507 03 90
(
SANTS-MONTJUÏC
CAP Bordeta-Magòria
Corral, s/n
( 93 431 65 70
CAP Dr. Carles Ribas
Foc, s/n
( 93 223 28 88
(
CAP Consell de Cent
Consell de Cent, 26
( 93 423 59 35
(
CAP Carreras Candi
Carreras Candi, 99-101
CAP Sants
Vapor Vell, 44-46
( 93 431 00 39
(
( 93 491 51 97
(
103
CAP Numància
Numància, 23
CAP Les Hortes
Nou de Rambla, 177
CAP La Marina
Amnistia Internacional, 8
( 93 495 58 86
( 93 324 91 00
( 93 298 88 50
LES CORTS
CAP Montnegre
Montnegre, 8-12
CAP Les Corts
Mejía Lequerica, s/n (Edifici Hèlios)
( 93 363 29 65
( 93 227 55 90
(
SARRIÀ – SANT GERVASI
CAP Sant Gervasi
Esteve Terrades, 30
CAP Les Planes
Passatge Solé i Pla, 16-18, Local 1
Polígon Mas Guimbau
08017 Les Planes
CAP Vallvidrera
Reis Catòlics, 2
CAP Sarrià
Bonaplata, 54-58
104
( 93 259 44 11
( 93 280 56 32
( 93 406 84 53
( 93 204 22 88
CAP Adrià
(Sant Elies-Marc Aureli)
Vallmajor, 34
( 93 200 41 35
( 93 241 38 20
GRÀCIA
CAP Larrard
Trav. de Dalt, 79
CAP Pare Claret
St. Antoni M. Claret, 19-23
CAP Vallcarca
Av. Vallcarca, 169-205
(Edifici Pedraforca)
( 902 011 040
( 93 208 25 70
( 93 259 44 22
(
HORTA-GUINARDÓ
CAP Sardenya
Sardenya, 466
CAP Sanllehy
Avda. M. Déu de Montserrat, 16-18
CAP Sant Rafael
Pg. Vall d’Hebron, 107-117
CAP Horta
Lisboa, s/n
CAP El Carmel
Murtra, 130
( 93 567 43 80
( 93 285 37 95
( 93 428 95 41
(
( 93 407 27 68
( 93 357 18 53
105
NOU BARRIS
CAP Ciutat Meridiana
Sant Feliu de Codines, s/n
CAP Chafarinas
Chafarinas, 2-8
CAP Cotxeres
Av. Borbó, 18
CAP Guineueta
Pg. Valldaura, 135
CAP Río de Janeiro
Av. Rio de Janeiro, 83-91
CAP Roquetes
Garigliano, 23
CAP Turó
Cadí, 58-62
( 93 350 88 89
( 93 353 39 01
( 93 354 22 22
(
( 93 243 89 89
( 93 274 95 34
( 93 276 99 00
(
( 93 276 80 68
(
( 93 407 40 55
SANT ANDREU
CAP Bon Pastor
Mollerussa, s/n
CAP Via Barcino
Via Barcino, 75
CAP Sant Andreu
Av. Meridiana, 428
CAP La Sagrera
Garcilaso, 1-9
106
( 93 345 87 91
(
( 93 274 19 09
(
( 93 274 54 99
( 93 243 25 27
(
SANT MARTÍ
CAP Vila Olímpica
Joan Miró, 17
CAP Poblenou
Lope de Vega, 138
CAP Besòs
Alfons el Magnànim, 57
CAP El Clot
Concili de Trento, 25
CAP La Pau
Pere Vergés, 3
CAP Sant Martí
Pl. Infància, s/n / cantonada Fluvià
CAP Pg. Maragall
Pg. Maragall, 52-54
CAP Ramon Turró
Ramon Turró, 337-339
CAP Paraguai
Paraguai, 17-19
( 93 221 37 85
( 93 433 77 00
(
( 93 278 82 35
(
( 93 303 73 00
(
( 93 278 86 60
( 93 307 04 12
( 93 446 29 50
(
( 93 446 57 00
( 93 314 73 19
107
CENTRES D’ATENCIÓ CONTINUADA (CAC)
Servei d’urgències dels ambulatoris fora de l’horari del metge
de capçalera. Fora dels horaris dels CAC, cal dirigir-se al CUAP
de referència (veure pàg. 43) o trucar al: (902 111 444.
CIUTAT VELLA
CAC Barceloneta
Pg. Marítim, 25
(Hospital del Mar, edifici B)
( 93 221 37 83
Laborables de 8 a 21 h.
Dissabtes de 9 a 17 h.
Fora d’aquest horari:
CUAP Peracamps.
EIXAMPLE
CAC Eixample
Rosselló, 161-163
(Hospital del Mar, edifici B)
CAC Roger de Flor
Roger de Flor, 194-196
CAC Sagrada Família
Còrsega, 643
108
( 93 227 98 00
Laborables de 8 a 21 h.
Dissabtes de 9 a 20 h.
Fora d’aquest horari:
CUAP Manso.
( 902 500 179
Laborables de 8 a 21 h.
Dissabtes de 9 a 17 h.
Fora d'aquest horari:
CUAP Dos de Maig.
( 93 507 25 80
Laborables de 8 a 21 h.
Dissabtes de 9 a 17 h.
Fora d’aquest horari:
CUAP Dos de Maig.
CAC Carles I
Marina, 168
( 93 231 77 05
Laborables de 8 a 21 h.
Dissabtes de 9 a 17 h.
Fora d'aquest horari:
CUAP Dos de Maig.
NOU BARRIS
CAC Ciutat Meridiana
Sant Feliu de Codines, s/n
CAC Guineueta
Pg. Valldaura, 135
CAC Horta
Lisboa, s/n
CAC Río de Janeiro
Av. Río de Janeiro, 83-91
( 93 350 88 89
Obert les 24h tot l’any.
( 93 274 95 70
Obert les 24h tot l’any.
( 93 407 27 68
Laborables de 8 a 21 h.
Dissabtes de 9 a 17 h.
( 93 276 99 00
Laborables de 8 a 20 h.
Dissabtes de 9 a 17 h.
Fora d'aquest horari:
CAC Guineueta o Sant
Andreu.
SANT ANDREU
CAC Via Barcino
Via Barcino, 75
( 93 274 14 07
Laborables i dissabtes de 8
a 20 h. Fora d’aquest horari: CUAP Sant Andreu.
109
CAC Bon Pastor
Mollerussa, s/n
( 93 345 87 91
Laborables de 8 a 20 h.
Dissabtes de 9 a 17 h.
Fora d’aquest horari:
CUAP Sant Andreu.
SANT MARTÍ
CAC Poblenou
Lope de Vega, 132
CAC Passeig de Maragall
Pg. de Maragall, 52-54
( 93 433 77 10
Laborables de 8 a 20 h.
Dissabtes de 9 a 17 h.
Fora d'aquest horari:
CUAP Sant Martí.
( 93 446 29 52
Laborables de 8 a 20 h.
Dissabtes de 9 a 17 h. Fora
d'aquest horari: CUAP Dos
de Maig, Sant Martí,
Cotxeres o al CAP Horta.
SANTS - MONTUÏC - LES CORTS - SARRIÀ - SANT GERVASI
CAC Numància
Numància, 23
110
( 93 430 19 69
Laborables de 8 a 20 h.
Dissabtes de 9 a 17 h. Fora
d'aquest horari: CUAP Manso.
CAC Dr. Carles Ribas
Foc, s/n
CAC Sarrià
Bonaplata, 54-58
( 93 223 28 88
Laborables de 8-20h.
Dissabtes de 9-17h. Fora
d'aquest horari: CUAP Manso.
( 93 204 22 88
Laborables de 8 a 21 h.
Dissabtes de 9 a 17 h. Fora
d'aquest horari: CUAP Manso.
111
XARXA DE SALUT MENTAL
RED DE SALUT MENTAL
La Xarxa de Salut Mental es composa dels centres d’atenció primària especialitzada, atenció hospitalària i serveis de rehabilitació
i integració social.
A qui adreçar-se per obtenir assistència:
Per a qualsevol demanda d’intervenció el pacient o els seus familiars han de contactar amb el Centre de Salut Mental més proper. En cas d’urgència es pot trucar directament als Centres d’atenció Hospitalària.
Els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i els Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA) donen atenció ambulatòria
especialitzada en psiquiatria i salut mental i en el seu cas, deriven
als Centres d’Assistència Hospitalària o de rehabilitació (Centres
de Dia).
Per accedir al servei dels centres CSMIJ i CSMA cal programar
la visita a través del telèfon de cada centre.
ATENCIÓ PRIMÀRIA
Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
(de 0 a 17 anys):
Gràcia
(Fundació Eulàlia de Torres de Beà)
Santa Eulàlia,11
* IMAS. Institut Municipal d’Assistència Sanitària.
112
93 457 58 48
Sant Andreu
(Fundació Eulàlia de Torres de Beà)
Sant Adrià, 20
Sants - Montjuïc (privat)
Pg. Montjuïc, 18
(Fundació Sant Pere Claver) Mineria, 58-60
Horta-Guinardó
(Hospital Sant Rafael) Pg. Vall d’Hebron, 107
Les Corts - Sarrià
Numància, 107-109
Ciutat Vella
Rec Comtal, 20
Sant Martí Sud
Ramon Turró, 337 3r
93 360 18 12
93 324 81 13
93 298 00 22
93
93
93
93
211 25 08
419 09 19
310 55 96
446 57 06
Centres de Salut Mental d’adults (CSM):
Esquerra Eixample
Guinardó
Horta
Ciutat Vella
(Sant Joan de Déu)
Sarrià - St. Gervasi
Dreta Eixample
Gràcia (Privat)
Sant Andreu
Sant Martí Nord
Sant Martí Sud (IMAS)*
Fundació St. Pere Claver
Montjuïc
Les Corts
Nou Barris Nord
Nou Barris Sud
Rosselló, 140
93 227 54 01
Avda. M. Déu
Montserrat, 16-18 pral. 93 219 51 54
Arquitectura, 20-24
93 428 16 42
Via Laietana, 19
Clos St. Francesc, 2-10
Ptge Vilaret, 44-46
M. de Déu del Coll, 41
Sagrera, 179, 1er
Concili de Trento, 25
Pg. Marítim, 25-29
Galileu, 158 (baixos)
Vila i Vilà, 16
Numància, 105-107
Pg. Valldaura, 214
Emili Roca, 34 baixos
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
319
280
433
218
340
303
248
490
442
419
359
408
63
56
47
93
86
73
31
46
30
09
33
31
04
70
17
02
54
50
80
22
00
19
17
82
113
CENTRES DE DIA
Arapdis
Sant Lluís, 74
( 93 285 07 48
Arep
Pg. Maragall, 124
( 93 352 13 39
Centre Especial Carrilet
Campoamor, 5
Per a infants.
( 93 427 74 19
Ciutat Vella (Sant Joan de Déu)
D’en Mònec, 11 bx.
( 93 268 47 05
Hospital de Día Llúria
Pge. Vilaret, 44-46
( 93 433 47 07
Dreta de l’Eixample
Diputació, 294
(93 424 54 09
Els Tres Turons
Fastenrath, 208-212
( 93 429 32 10
Associació Septimània
Consell de Cent, 116-118 4t 1a
( 93 425 08 74
Hospital St. Pere Claver
Mare de Déu del Port, 344-346
Per a adolescents
( 93 431 71 62
114
Joia (reinserció laboral)
Ramis, 2-4
( 93 210 24 19
Joia (Sant Marti)
Aragó, 657
( 93 232 59 02
Joia (Sants-Montjuïc)
Rector Triadó, 55-57, baixos
( 93 425 39 12
Nou Barris
Almansa, 43-45
Per a infants i joves.
Servei de Rehabilitació Comunitària
Centre de Dia Dr. Pi Molist
( 93 420 02 58
Vilaseca, 3
Servei de Rehabilitació Comunitària
Sarrià-Sant Gervasi
( 93 200 69 92
Escoles Pies, 28
ATENCIÓ HOSPITALÀRIA
Hospital General Vall d’Hebron
Pg. de la Vall d’Hebron, 119-129
( 93 489 31 00
( 93 227 55 45
Hospital Clínic i Provincial
Villarroel, 170
93 227 54 00
Hospital d’aguts amb servei d’urgències.
Servei d’atenció psiquiatrica infantil i juvenil.
115
Hospital de Sant Joan de Déu
Dr. Pujades, 42
(Sant Boi de Llobregat)
Serveis de salut mental
de 18 a 65 anys a tots els nivells.
( 93 652 00 51
( 93 291 90 00
Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau
Mas Casanovas, 90
Hospitals d’aguts amb servei d’urgències.
( 93 247 95 45
Institut Municipal de Psiquiatria
d’Urgència (IMAS)*
Germans Desvalls, 52-60
Hospitals d’aguts amb servei d’urgències.
Hospital del Mar (IMAS)*
Pg. Marítim, 25-29
( 93 248 30 00
93 248 31 75
Centre Fòrum Hospital del Mar (IMAS)*
( 93 254 13 13
Llull, 410
Hospital Duran i Reynals
Fundació Sociosanitària
de Barcelona
Avda. Gran Via, S/n Km. 2,2
Hospitalet de Llobregat
Policlínica Nostra Senyora
de la Mercè
Pg. Universal, 34-44
* IMAS. Institut Municipal d’Assistència Sanitària.
116
( 93 417 04 00
( 93 427 52 50
ALTRES CENTRES I ASSOCIACIONS
EXIL
República Argentina, 6 4t 2a
Atenció integral per a estrangers
( 93 238 57 60
Unitat Polivalent Poble Sec
Creu de Molers, 21-23
( 93 324 96 00
Servei d’Atenció a la Migració
(SATMI)
Servei de Salut Mental de
Sant Joan de Déu
Via Laietana, 19 entresòl B
Assistència a la salut mental a immigrants, amb papers o sense.
Servei d’Atenció Psicològica
i Psicosocial a Immigrants
i Refugiats (SAPPIR)
Fund. Hospital de Sant Pere Claver
Vila i Vilà, 16
Atenció psicològica per indicació
dels treballadors socials.
( 93 319 64 56
Horari d’atenció: Dilluns de
16 a 18 h.
( 93 324 88 94
117
XARXA D’ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES
RED DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS
Els Centres d’Atenció i Seguiment (CAS) són els centres de referència dels sectors sanitaris en el tractament de les drogodependències. Es pot accedir directament o per programació de visites.
En tots els CAS es fa tractament a les drogodependències, prescripció i dispensació de metadona i coordinació de programes, recursos i associacions relacionats amb les drogues existents en el
seu sector.
En un altre nivell d’atenció es troben les unitats hospitalàries de
desintoxicació, els centres dispensadors de metadona i les comunitats terapèutiques. Les derivacions d’aquests recursos es realitzen
a través dels CAS i les unitats específiques.
CENTRES D’ATENCIÓ I SEGUIMENT (CAS)
Ciutat Vella
(Hosp. del Mar)
P. Marítim, 25
93 248 31 07
Sants
C. de Bell-lloc, 138, bxs
93 490 19 40
Sarrià-Sant Gervasi
Dalmasses, 76, baixos
93 212 10 75
Nou Barris
Via Favència, 379, baixos
93 354 02 19
93 350 97 19
Horta-Guinardó
Sacedón, 18, baixos
93 407 13 16
Garvi-vent
Sagrera, 179
93 340 84 58
Spott
Sant Honorat, 5
93 402 28 80
118
CAS Lluís Companys
CREU ROJA A BARCELONA
Davant del Portal Nou, s/n
CASA BLOC
Unitat de drogodependències
Lanzarote, 40
( 93 318 17 96
De dilluns a divendres de
8.30 a 14.30 h. Dilluns i
dimecres de 16 a 19 h.
Servei mèdic, coordinació
programes drogues-Sida.
( 93 311 51 61
De dilluns a divendres de
9 a 14 h.
Dimarts i dimecres de 16 a
20 h.
CENTRES D’ATENCIÓ HOSPITÀLARIA I AMBULATÒRIA
I UNITATS ESPECÍFIQUES
SAPS - Creu Roja Barcelona
Av. Drassanes, 13-15
Per a usuaris de drogues en actiu.
( 93 443 03 73
De dilluns a diumenge de
19.30 a 1 h. de la matinada.
Intercanvi de xeringues i
espai de venopunció assistida, infermeria, club-calor i
café amb dutxes, rober i
bugaderia.
Atenció psicològica (dimarts de 18 a 24 h.).
Atenció jurídica (dijous
de 10 a 14 h.).
119
Sala Baluard
Plaça de la Blanquerna, s/n
(A la muralla de Drassanes)
Per a toxicòmans actius.
<Drassanes> (L3)
20, 38, 57, 64, 120, 157,
N0, N6
Centre Català de Solidaritat
Banys Nous, 16, 2on
Centre de dia.
<Liceu> (L3)
14, 38, 59, N12, N15
Unitat d’alcoholisme
Acàcies, 27-31
<Maragall> (L5)
31, 32, 47, 50, 51, 74
N1, N6
Unitat d’Alcohologia de
l’Hospital Clínic. Maternitat
Mejía Lequerica, s/n (Ed. Helios II)
<Les Corts> (L3)
15, 43, 70, 75, 177
Unitat de dispensació
de metadona
Davant Portal Nou, s/n
<Arc de Triomf> (L1)
120, 39, 40, 41, 42, 51
120
( 93 342 68 92
De dilluns a diumenge de 8
del matí a 4 de la matinada.
Atenció sociosanitària d’urgències. Sala de consum.
( 93 317 78 20
De dilluns a divendres de 9
a 13.30 i de 16 a 19 h.
( 93 340 55 08
93 351 02 98
De dilluns a divendres de 9
a 14 h. i dimarts i dijous de
16 a 20 h.
( 93 227 99 23
De dilluns a divendres de
8 a 15 h.
( 93 315 18 63
93 315 17 97
De dilluns a divendres de
8.30 a 14 h.
Unitat mòbil de reducció de danys
Carrer del Foc, s/n
De dilluns a dissabte de
(Darrera del CAP Carles Riba)
18 a 22 h.
9, 37, 72, 109
Programa d’intercanvi de
xeringues. Sala de consum.
ALTRES CENTRES I ASSOCIACIONS D’ATENCIÓ
A LES DROGODEPENDÈNCIES
Agència de Salut Pública de BCN
Servei de prevenció i atenció
a les drogodependències
Pl. Lesseps, 1
<Lesseps> (L3)
22, 24, 25, 28, 87, 116, N4
Associació d’ajuda
als toxicòmans
Riera de Sant Miquel, 1 bis, at.-1
6, 7, 15, 16, 17, 33, 34
( 93 202 77 01
De dilluns a divendres de
8.30 a 15 i de 16 a 19 h.
( 93 237 45 50
De dilluns a divendres de
10 a 14 i de dilluns a
dijous de 17 a 19 h.
( 93 415 62 98
Associació Rauxa
Doctor Rizal 14, baixos
16, 17, 22, 24, 27, 28, 31, 32, N4
Comunitat terapèutica d’alcohòlics.
Associació Retorn
Lanzarote, 40
<Torres i Bages> (L1)
173, B19, N3
Per a toxicòmans.
( 93 311 51 61
Servei de Centre de Dia.
121
Centre de Rehabilitació REMAR
Av. Paral.·lel, 97 bis
<Paral·lel> (L2 i L3)
20, 57, 64, 157, N0, N6
Per a toxicòmans.
Fundació Mensalus
Teodora Lamadrid, 47, local 1
<Av. Tibidabo> (L7)
22, 58, 75, 123
( 93 771 35 55
Llars d’acollida.
( 93 417 85 00
De dilluns a dijous de 9 a
15 i de 16 a 20 h.
Divendres de 9 a 15 h.
Fundació Privada Mercè Fontanilles ( 93 268 22 22
Via Laietana, 54, 1er
De dilluns a dijous de 9 a
<Urquinaona> (L1 i L4)
18 i divendres de 9 a 16.30 h.
17, 19, 40, 45, N8
Fundació IPSS
Telèfon d’atenció a la
drogodependència de 9 a 20 h.
La Casa
(Associació benestar i
desenvolupament)
Projecte Home
Riera de Sant Jordi, 151
Montgat
RENFE <Montgat> (R1)
122
( 93 202 16 16
( 900 900 540
( 93 289 05 30
Casa d’acollida per a persones afectades pel
VIH/SIDA.
( 93 469 32 25
De dilluns a divendres
de 9 a 14 i de 16 a 21 h.
Centre de tractament i reinserció. Concertar visita
prèvia per telèfon.
TREBALL I
FORMACIÓ PROFESSIONAL
TRABAJO Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
TREBALL I FORMACIÓ PROFESSIONAL
TRABAJO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DEPARTAMENT
DE
TREBALL DE
LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA
ORIENTACIÓ PER A LA RECERCA DE FEINA: Els que cerquen
treball poden adreçar-se a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunta (OTG) per fer un col·loqui i tenir una orientació pel
treball i cursos de formació. Aquesta orientació està adreçada a
persones aturades inscrites en el Servei d'Ocupació de Catalunya
(SOC). Cada persona s’ha de dirigir a l’OTG del mateix districte on
s’està empadronat.
Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG)
C: CENTRALETA OFICINA
O: OFERTES DE FEINA
Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 h.
Ciutat Vella
Doctor Joaquim Pou, 8
Districtes Postals: 2-3-7-9-10-13-39
(
Eixample
(
Aragó, 182
Districtes Postals: 6-8-11-12-21-36-37
Sepúlveda, 156
Districtes Postals: 1-4-38-40
Mallorca, 33
Districtes Postals: 15-17-22-29-34
(
(
C: 93 301 23 00
C: 93 454 39 04
C: 93 551 72 00
O: 93 551 72 04
C: 93 554 53 30
O: 93 554 53 35
125
Sants - Montjuïc
Pl. La Farga, 8
Districtes Postals: 14-28
(
C: 93 421 79 11
Sarrià - Sant Gervasi
Rda. General Mitre, 263
Districtes Postals: 23-24-25
(
C: 93 217 52 08
Horta - Guinardó
Argimon, 10-12
Districtes Postals: 32-35-41
(
C: 93 407 26 50
Nou Barris
Pg. Valldaura, 202-204
Districtes Postals: 16-31-33-42
(
C: 93 276 82 50
Sant Andreu
Josep Soldevila, 33-37
Districtes Postals: 27-30
(
Sant Martí
Alfons Magnànim, 5
Districtes Postals: 5-18-19
(
Guipúscoa, 33
Districtes Postals: 20-26
— Serveis Territorials
Direcció Territorial SOC
Llull, 297-307
126
(
C: 93 274 55 77
O: 93 274 52 34
C: 93 278 89 90
C: 93 307 23 66
O: 93 303 61 41
( 93 553 61 00
— Subdirecció General d’Afers
Laborals i Ocupació
de Barcelona
Carrera, 12-22
( 93 622 04 00
Informació jurídica, cursos
Cursos formació ocupacional.
— Centre d'Innovació
i Formació Ocupacional
(CIFO) "La Violeta"
Plaça Comte de Sert, 25
( 93 254 17 00
— El Punt de Sants
Punt d’Informació Juvenil
Parc de l’Espanya Industrial
( 93 291 42 54
Informació, orientació i
assessorament per joves
de Barcelona. Dilluns al
matí assesorament laboral.
ADRECES ÚTILS
PER A LA RECERCA DE TREBALL
XARXA D’EQUIPAMENTS BARCELONA ACTIVA:
PORTA 22
Llacuna, 162-164
<Glòries> (L1)
Ca n'Andalet
Passatge Andalet, 11
<Horta> (L5)
( 93 401 98 99
De dilluns a divendres de 9
20 h.
( 93 357 52 52
127
Can Jaumandreu
Perú, 52
<Glòries> (L1)
Convent de Sant Agustí
Plaça Pons i clerch, s/n
<Arc de Triomf> (L1)
Cibernarium
Edifici Fòrum Nord
Marie Curie, s/n
<Llucmajor> (L4)
Cambra Oficial de Comerç
de Barcelona
Diagonal, 452
( 93 320 95 70
( 93 268 43 93
( 93 291 76 10
( 902 448 448
Serveis que ofereix: consultar adreces d’interès (ETT,
empreses…) Hi ha servei
de fotocopiadora.
SINDICATS
— Comissions Obreres (CCOO)
Via Laietana, 16
— Confederación General
del Trabajo (CGT)
Via Laietana, 18, 9ª planta
— Unió General de Treballadors
(UGT)
Rambla Santa Mònica, 10
128
( 93 481 27 00
( 93 310 33 62
( 93 304 68 00
Oficina Integral d’Informació
Sociolaboral.
Trav. de Gràcia, 303-311, baixos
Registre Mercantil
Gran Via Corts Catalanes, 184
( 93 401 30 21
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 i de dilluns
a dijous de 16 a 18 h.
Consulta o assessorament
sobre temes laborals (convenis, contractes, acomiadaments, atur…)
( 93 508 14 44
Serveis que ofereix: es pot
demanar informació completa sobre una empresa
concreta pagant una quantitat (aprox. 7 €).
( 93 231 51 25
SOJ-Laboral
Servei d’Orientació Jurídica Laboral
Ronda Sant Pere, 41
Tresoreria General
de la Seguretat Social
Aragó, 273 (central)
( 93 496 20 00
93 496 22 88
Gestió d’afiliació, cotització,
recaptació i pagaments de
la Seguretat Social.
129
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL (E.T.T.)
Empreses dedicades a la contractació de personal amb la finalitat
de cedir-los amb caràcter temporal a altres empreses.
Adar Solutions
Balmes, 245
( 93 415 21 61
ADECCO
(
Aragó, 237-239
Bac de Roda, 52 Ed. C
Casanova, 244
Comte Urgell, 255 ent. 1a
Consell de Cent, 417, 1r-1a
Gran Via C.C., 511
Mallorca, 100
Sant Adrià, 25-29
Sant Eusebi, 29-31
Rambla Catalunya, 33 2n-2a
Zona Franca, 157
93 488 22 23
93 303 40 73
93 363 26 50
93 444 42 85
93 332 24 43
93 323 35 10
93 453 96 47
93 274 58 70
93 255 24 00
93 272 28 80
93 298 16 50
Alta Gestión
Aragó, 657
( 93 245 40 80
Aparicio Serveis Hosteleria
Santa Pau, 24
( 93 408 25 18
Attempora
Galileo, 303 4a planta
( 93 490 05 04
B.C.N. - 95 SERVI-TEM
Corsega, 203-205, Ent. A
( 93 410 18 65
130
Bosel consultores recursos humanos
( 93 602 80 00
Ganduxer, 115 1er
Clover Services
Balmes, 7, atic B
( 93 412 58 79
Crit interim ett
Balmes, 9, 1er 2a
( 93 412 12 55
Dama Recursos
Avda. Icària, 176
( 902 88 14 51
Desarrollo Profesional Logístico
Avda. Meridiana, 354
( 93 346 16 85
Faster Ibérica ett SA
Rambla Catalunya, 124, 2º 1ª
( 93 415 10 95
Frandie Staff
Provença, 238, 3er 4a
( 900 18 12 11
Grup Quatre Selecció
Rambla Catalunya, 66 3er
( 93 215 24 30
Iber Congrés
Diputació, 193 3r
( 93 453 69 13
Iman Temporing
Pg. Gràcia, 42
( 93 467 86 13
Ipsoserv
Aragó, 281 6è A
( 93 216 08 84
Kelly Services Iberia
Holding Company
Gran Via Corts Catalanes, 564
( 93 452 71 71
131
Manpower Team
Aragó, 277
Mastempo
Rambla Catalunya, 15, 1er 1a
( 93 487 68 68
Master Work
Aragó, 217, 3er 1a
( 93 323 62 30
Milesi y Pradera
Rambla Catalunya, 91-93, 1er 4a
( 93 487 01 39
Pacto
Consell de Cent, 10
( 93 298 19 60
Pro Work Selección
Muntaner, 354, pral 2a
Randstad
Pg. Gràcia, 18
( 93 209 05 87
Selección y Trabajo
Balmes, 128, baixos
( 93 215 00 66
S.I.M Trabajo Temporal
Passeig de St. Joan, 116
( 93 458 70 00
Synergie
Enrique Granados, 51
( 93 451 56 56
Tempjob
Rosselló, 184, 2on 3a
( 93 323 92 00
Temporal Quality
Via Augusta, 139
( 90 290 01 11
Top Perfil
Berruguete, 98, baixos
( 93 428 43 75
132
( 93 342 57 62
( 93 302 22 12
PÀGINES WEB ON ES POT BUSCAR FEINA
www.monster.es
www.infojobs.net
www.hacesfalta.org
www.laboris.net
www.infofeina.com
Portal de la Generalitat
https://feinaactiva.gencat.cat
Portal del Ministerio de Trabajo
e Inmigración
www.redtrabaja.es
https://puntodeencuentro.sepe.es
133
ORIENTACIÓ I REINSERCIÓ LABORAL
ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
Associació “in via”
Amistat, 15
<Poblenou> ( L4)
36, 71, 141, N6.
APIP - Associació per la
Promoció i la Inserció
Professional
Riereta, 18-22
<Paral·lel> (L2 i L3)
20, 64, 91, N6
Associació Estel Tàpia
Om, 7-9 baixos.
<Paral.lel> (L2 i L3)
20, 36, 57, 64, 157, N0, N6.
Càritas Diocesana
Centres de Càritas Diocesana
134
( 93 224 04 00
Orientació sòcio-laboral.
Borsa de treball.
De dilluns a divendres de 9
a 17 h. Hores convingudes.
( 93 442 09 17
De dilluns a dijous de 9 a
18 h. Divendres de 9 a 15 h.
Formació ocupacional.
Assesorament jurídic.
Orientació i acompanyament a la inserció laboral.
Tramitació d’ajuts socials.
( 93 442 84 98
Taller sòcio-laboral. De dilluns a dijous de 9 a 14 i de
15 a 19 h i divendres de 9
a 14. Accés: S.S. públics i
entitats socials.
Veure pàg. 49.
Casal dels infants
Junta de Comerç, 21
<Liceu> (L3)
120
Per a joves de 16 a 25 anys.
Centre de Dia Meridiana
(Ajuntament de Barcelona)
Av. Meridiana, 197, baixos
<Navas> (L1)
33, 34, 35, 43, 44, 62, B20
C.J.A.C.
Formació, promoció, inserció
Agudells, 85
<Carmel> (L5)
39
Coordinadora per la Inserciósòciolaboral de les dones
“Anem per feina”
Guàrdia, 11
<Drassanes> (L3)
14, 38, 59, 91, N12, N15, N9
( 93 412 49 04
Servei d’orientació, formació i inserció social i laboral.
( 93 408 45 43
Espai obert de recerca de
feina. Orientació laboral.
Dilluns de 12 a 13.30 h.
Dijous de 9.30 a 12 h.
( 93 420 96 47
Cursos d’orientació laboral i
formació.
De dilluns a dijous de 9
a 15 h. Divendres de 9 a
14 h.
( 93 443 30 40
Accés per derivació.
Borsa de treball i acompanyament a la inserció.
135
Fundació ADSIS
-Princesa, 19, pral.
<Jaume I> (L4)
17, 19, 40, 45, N8
Per a joves de 16 a 30 anys.
-Lugo, 61
86, 119
Per a joves de 16 a 30 anys.
Fundació ARED
Zamora, 103-105, baixos
<Marina> (L1) <Bogatell> (L4)
20, 36, 57, 64, 91, 157
Fundació Engrunes
Roca Plana, 14-16
Polígon industrial Coll
de Montcada
Montcada i Reixac
136
( 93 268 87 60
Orientació, formació i intermediació laboral.
De dilluns a divendres de
9 a 15 h.
( 93 357 75 75
Orientació, formació i intermediació laboral.
Assesorament jurídic per
a estrangers. De dilluns a
divendres de 9 a 15 h.
( 93 351 38 65
Formació per a l’ocupació.
Tallers. Orientació i informació profesional. Intermediació laboral. De dilluns a
divendres de 9 a 16 h.
( 902 360 387
Empresa d’inserció laboral.
De dilluns a divendres de 8
a 16.30 h.
Accés: Serveis socials de l’Ajuntament i entitats socials.
Fundació ÈXIT
Formació personal i professional per a nois de 16 a 18 anys ajudant-los a inserir-se social i professionalment.
Amb acompanyament tutorial durant tot el procés, inclosos els
primers mesos de contracte laboral.
– Centre Èxit Calassanci
Sant Antoni Abad, 54
<Sant Antoni> (L2)
24, 64, N6
– Centre Èxit Cruïlla
Pedraforca, 2, baixos
76, 83, 159, N3
Fundació Formació i Treball
Llull, 430-438
<Maresme - Fòrum> (L4)
43, 36, 141, B23
Trambesòs <Can Llima> (T-4)
Fundació Innovació
per l’Acció Social
Trav. Corts, 39-43, lat. esq., 2n
<Collblanc> (L5)
15, 54, 57, 153, 157, 158, N3
( 93 319 26 10
( 93 359 55 76
( 93 303 41 00
Cursos de formació ocupacional (aux. de geriatria,
soldadura, pintura, pladur i
paleta) de lliure accés.
De dilluns a divendres de
8 a 18.30 h.
( 93 448 98 30
Servei d'orientació i inserció sòcio-laboral ubicat a
12 barris. Trucar per concertar entrevista.
137
Fundació IRES
Institut de Reinserció Social
Àlaba 61, 1
<Marina> (L1)
40, 42, B25
Fundació Prahu
Sant Pere Màrtir, 18
<Diagonal> (L3 i L5)
Per a majors de 40 anys i
immigrants.
Impulsem S.C.C.L.
Tàpies, 6
<Paral.lel> (L3 i L2)
20, 36, 57, 64, 91, 157
138
( 93 486 47 50
De dilluns a divendres de 9
a 15 h. Dimarts i dimecres
de 16 a 18 h.
( 93 217 30 20
93 218 44 88
Orientació sòcio-laboral.
Tallers de recerca de feina.
Cursos de formació ocupacional (servei domèstic,
electricitat, ofimàtica i hosteleria. Borsa de Treball.
Assessoria legal gratuïta.
De dilluns a dijous de 10 a
14 i de 16 a 20 h i divendres de 10 a 14 h. Requsit:
presentar el passaport, DNI o
NIE.
( 93 443 65 83
Centre sòcio-educatiu,
formatiu i d’inserció laboral.
De dilluns a divendres de
9 a 14 i de 15 a 18 h.
Divendres de 9 a 15 h.
“Mujeres Latinas Sin Fronteras”
Associació d’acollida, trobada i
formació integral de la dona hispana
Elisa, 23
<Putxet> (L7)
17, 74, N0
Per a hispanoparlants.
Obra Mercedaria de Barcelona
Torres i Amat, 15
<Universitat> (L1i L2)
24, 41, 55, 64, 91, 141, N6
Probens
Sant Rafael, 10, local esquerra
<Liceu> (L3)
( 93 417 02 73
Treballadora social els
dijous de 11.30 a 13.30 h.
Cursos dimecres i dijous
de 16.30 a 20 h: geriatria
i cura física i emocional
de nens de 0 a 4 anys.
( 93 302 59 78
De dilluns a divendres de
10 a 13.30 h.
Reinserció de persones
que han estat penades a
qualsevol presó i es trobin
en llibertat definitiva.
( 93 441 41 05
Inserció sòcio-laboral.
Borsa de treball. Aula oberta de recerca de feina.
Assessorament en temes
d’estrangeria i laborals.
De dilluns a divendres de
10 a 13.30 h i dilluns i dijous de 16 a 19 h.
139
Pròxims Serveis
Blanqueria, 5
<Jaume I> (L4)
Punt d’Informació Laboral TRIA
(Fundació Comtal)
Forn de la Fonda, 5, baixos
<Jaume I> (L4)
17, 19, 40, 45, N8
SURT. Fundació de dones.
Fundació Privada.
Guàrdia, 14, baixos
<Drassanes> (L3)
14, 38, 59
Per a dones aturades.
140
( 93 486 47 50
Empresa d’insersió laboral.
Accés per derivació.
De dilluns a divendres de 9
a 14 h.
( 93 319 98 55
Assessorament per la
recerca de feina.
Elaboració de currículums.
Formació en aspectes laborals. Accés a internet gratuït i aula d’informàtica.
Assessorament jurídic gratuït.
Dilluns i dijous de 10 a 14 h
i dimarts i dimecres de 16 a
19 h.
( 93 342 83 80
Orientació laboral.
Ajuda en la recerca de feina.
De dilluns a dijous de 9 a
19.30 h. i divendres de 9 a
14 h.
I
PENSIONS
PRESTACIONS
PENSIONES
Y PRESTACIONES
PENSIONS
I PRESTACIONS
A Espanya hi ha dos nivells públics de prestacions:
– Nivell contributiu.
– Nivell assistencial o no contributiu.
NIVELL CONTRIBUTIU
Són les prestacions a les que es té dret en el cas d’estar inclòs
en el sistema de la Seguretat Social (afiliació) i estar al corrent de
les corresponents aportacions (cotitzacions).
Les prestacions en nivell contributiu són gestionades per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o qualsevol de les
seves agències (veure llistat de la pàg. 154). En el cas de les prestacions per atur es tramiten a les Oficines de Treball de la
Generalitat (OTG) (veure llistat a la pàg. 125).
Pensions de jubilació
El treballador afiliat a la Seguretat Social en situació d’alta o situació assimilada pot accedir a la pensió de jubilació quan hagi
complert els 65 anys. El període mínim de cotització exigible és de
15 anys, dels quals, almenys 2, hauran d’estar compresos en els
15 immediatament anteriors al moment de causar el dret. També hi
ha possibilitat d’acollir-se als règims de pensions de jubilació anticipada.
142
142
PENSIONES Y PRESTACIONES
En España hay dos niveles públicos de prestaciones:
– Nivel contributivo.
– Nivel asistencial o no contributivo.
NIVEL CONTRIBUTIVO
Son las prestaciones a las que se tiene derecho en caso de estar incluido en el sistema de la Seguridad Social (afiliación) y estar
al corriente de las correspondientes aportaciones (cotizaciones).
Las prestaciones de nivel contributivo son gestionadas por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o por cualquiera
de sus agencias (ver listado en la pág. 154). En el caso de subsidio de paro se tramita en las Oficines de Treball de la Generaliat
(OTG) (ver listado en la pág. 125).
Pensiones de jubilación
El trabajador afiliado a la Seguridad Social en situación de alta
o en situación asimilada puede acceder a la pensión de jubilación
cuando haya cumplido los 65 años. El periodo mínimo de cotización exigible es de 15 años, de los que, al menos 2, deberán estar
comprendidos en los 15 inmediatamente anteriores al momento de
causar el derecho. También existe la posibilidad de acogerse al régimen de pensión de jubilación anticipada.
143
Prestacions per atur
La cobertura de la situació d’atur es fa a través de la prestació
contributiva per a aquells que han cotitzat un mínim de 360 dies
durant els 6 anys anteriors al fet causant. La durada de la prestació és, a tot estirar, una tercera part del temps cotitzat total amb un
màxim de dos anys.
Sol·licitud:
En aquest cas la informació i la tramitació es fa a les OTG (vegeu el llistat a la pàgina 125).
Incapacitat temporal i permanent
La incapacitat temporal es pot demanar quan el treballador està impossibilitat temporalment per a continuar en el seu treball per
una causa sobrevinguda, el tractament de la qual exigeix assistència sanitària.
Després d’haver estat sotmès al tractament prescrit i donat d’alta mèdica, si presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus
que disminueixen o anul·len la seva capacitat laboral, pot accedir
a una prestació d’incapacitat permanent.
Pensió de viduïtat
És la prestació econòmica a la qual té dret el cònjuge supervivent (vidu o vídua) pel decés del seu consort.
144
Prestaciones de desempleo
La cobertura de la situación de desempleo se realiza a través de
la prestación contributiva para aquellas personas que hayan cotizado un mínimo de 360 dias durante los 6 años anteriores al hecho
causante. La duración de la prestación es, como máximo, de una
tercera parte del tiempo cotizado total con un máximo de dos años.
Solicitud:
En este caso la información y la tramitación se realiza en las
OTG (Véase el listado en la página 125).
Incapacidad temporal y permanente
La incapacidad temporal se puede pedir cuando el trabajador
está imposibilitado temporalmente para continuar en su trabajo por
una causa sobrevenida, cuyo tratamiento exige asistencia sanitaria.
Después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y
después de haber sido dado de alta médica, si existen reducciones
anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad laboral puede acceder a una prestación de incapacidad
permanente.
Pensión de viudedad
Es la prestación económica a la que tiene derecho el cónyuge
superviviente (viudo o viuda) por el deceso de su consorte.
145
NIVELL ASSISTENCIAL O NO CONTRIBUTIU
Les prestacions no contributives amplien el dret a les pensions
de jubilació, incapacitat i prestacions familiars per tenir fills a càrrec, atur, etc. del sistema de la Seguretat Social, a aquelles persones que no han cotitzat mai a la Seguretat Social o que han
cotitzat un temps insuficient per tenir dret a una prestació contributiva i que no superen uns ingressos anuals establerts per la
llei.
Les pensions de jubilació i incapacitat no contributives són gestionades a Catalunya per l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS).
Pensió d’invalidesa
Requisits:
a) Ser més gran de 18 anys i menor de 65.
b) Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 5
anys, 2 dels quals hauran de ser immediatament anteriors a la data de sol·licitud.
c) Estar afectat per una disminució o malaltia crònica en grau
igual o superior al 65 %.
d) No disposar de rendes o ingressos suficients.
Sol·licitud:
Presentar la sol·licitud a l’ICASS dirigint-se a les oficines del Departament de Benestar i Família (veure llistats en la pàg. 79).
146
NIVEL ASISTENCIAL O NO CONTRIBUTIVO
Las prestaciones no contributivas amplían el derecho a las pensiones de jubilación, incapacidad y prestaciones familiares por tener hijos a cargo, desempleo, etc. del sistema de la Seguridad Social, a aquellas personas que nunca han cotizado en la Seguridad
Social o que han cotizado un tiempo insuficiente para tener derecho a una prestación contributiva y que no superen unos ingresos
anuales establecidos por la ley.
Las pensiones de jubilación e incapacidad no contributivas son
gestionadas en Catalunya por el Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Pensión de invalidez
Requisitos:
a) Ser mayor de 18 años y menor de 65.
b) Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante al menos 5 años, 2 de los cuales deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.
c) Estar afectado por una disminución o enfermedad crónica en
grado igual o superior al 65%.
d) No disponer de rentas o ingresos suficientes.
Solicitud:
Presentar la solicitud al ICASS dirigiéndose a las oficinas del
Departament de Benestar i Família (ver listas en la pág. 79).
147
Pensió de Jubilació
Requisits:
a) Haver complert 65 anys d’edat.
b) Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 10
anys entre l’edat de 16 anys i la sol·licitud de la pensió, dos dels
quals hauran de ser consecutius i immediatament anteriors a la
sol·licitud.
c) No disposar de rendes o ingressos suficients.
Sol·licitud: Presentar la sol·licitud a l’ICASS dirigint-se a les oficines del Departament de Benestar i Família (pàg. 79).
Prestacions Familiars per tenir fills a càrrec
Requisits:
a) Residir legalment a territori espanyol.
b) Tenir a càrrec fills menors de divuit anys, o afectats per una
disminució en grau igual o superior al 65 %.
c) No percebre ingressos anuals de cap naturalesa superiors a
11.530,76 €. Aquesta quantitat s’incrementarà en un 15 % per cada fill a càrrec, a partir del segon fill, aquest inclòs.
d) No tenir dret, ni el pare ni la mare a prestacions d’aquesta
mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.
Sol·licitud: Les assignacions econòmiques per tenir fills a càrrec
seran gestionades directament per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Per a més informació cal dirigir-se a les oficines
del Departament de Benestar i Família (pàg. 79).
148
Pensión de Jubilación
Requisitos:
a) Haber cumplido 65 años de edad.
b) Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante 10 años entre la edad de 16 años y la solicitud de la pensión,
dos de los cuales deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.
c) No disponer de rentas o ingresos suficientes.
Solicitud: Presentar la solicitud al ICASS dirigiéndose a las oficinas
del Departament de Benestar i Família (pág. 79).
Prestaciones Familiares por tener hijos a cargo
Requisitos:
a) Residir legalmente en territorio español.
b) Tener a cargo hijos menores de dieciocho años o hijos afectados por una disminución en grado igual o superior al 65 %.
c) No percibir ingresos anuales de ningún tipo superiores a
11.530,76 €. Esta cantidad se incrementará en un 15 % por cada
hijo a cargo, a partir del segundo hijo inclusive.
d) No tener derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de
esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.
Solicitud: Las asignaciones económicas por tener hijos a cargo serán gestionadas directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Para más información se puede acudir a las
oficinas del Departament de Benestar i Família (pág. 79).
149
Subsidi d’atur
Hi poden accedir els aturats que estiguin inscrits com a demandants d’ocupació durant el termini d’un mes, no hagin refusat una
oferta adequada ni s’hagin negat a participar i no disposin de rendes de cap naturalesa superiors en còmput mensual al 75% del salari mínim interprofessional, i, a més, es trobin en alguna de les situacions següents:
a) Haver esgotat la prestació d’atur i tenir responsabilitats familiars.
b) Haver esgotat una prestació d’atur d’almenys 360 dies de durada i tenir complerts 45 anys en la data de la fi de l’esmentada
prestació contributiva, sense responsabilitats familiars.
c) No tenir dret a prestació contributiva per no haver cobert el
període mínim de cotització, sempre que s’hagi cotitzat per atur
durant un temps mínim de 3 mesos si es tenen responsabilitats familiars, o haver cotitzat almenys 6 mesos, encara que no tingui
responsabilitats familiars.
d) Haver estat alliberat de la presó i no tenir dret a prestació d’atur, sempre que la privació de llibertat hagi estat superior a 6 mesos.
e) Haver esgotat un dret de prestacions de nivell contributiu de
720 dies de durada i tenir 45 anys en la data d’aquest esgotament.
Sol·licitud: La informació i tramitació del subsudi d’atur es fa a les
OTG (pàg. 125).
150
Subsidio de desempleo
Pueden acceder a él los desempleados que estén inscritos
como demandantes de ocupación durante el plazo de un mes, no
hayan rechazado una oferta adecuada ni se hayan negado a participar y no dispongan de rentas de ningún tipo superiores en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo interprofesional, y, además, se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
a) Haber agotado la prestación de desempleo y tener responsabilidades familiares.
b) Haber agotado una prestación de desempleo de al menos 360
días de duración y haber cumplido 45 años en la fecha de la finalización de dicha prestación contributiva, sin responsabilidades familiares.
c) No tener derecho a prestación contributiva por no haber cubierto el periodo mínimo de cotización, siempre que se haya cotizado por desempleo al menos durante 3 meses si se tienen responsabilidades familiares, o haber cotizado al menos 6 meses,
aunque no tenga responsabilidades familiares.
d) Haber sido liberado de la cárcel y no tener derecho a prestación de desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido
superior a 6 meses.
e) Haber agotado un derecho de prestaciones de nivel contributivo de 720 días de duración y tener 45 años en la fecha de dicho
agotamiento.
Solicitud: La información y tramitación del subsidio de desempleo
se efectúa en las OTG (pág. 125).
151
Programa Interdepartamental de Rendes Mínimes d’Inserció
(PIRMI)
El PIRMI és un conjunt d’accions destinades a ajudar les persones que no tenen mitjans suficients per atendre les necessitats essencials de la vida, mentre se les prepara per a la seva inserció o
reinserció social i/o laboral.
D’entre totes les prestacions i actuacions que preveu el programa (Prestacions d’urgència i rescabalament, Suport personal a la
integració social, Suport a la inserció laboral, Accions de formació
d’adults...) hi ha l’anomenada Renda Mínima d’Inserció (RMI).
Requisits:
Estar empadronat i acreditar una residència continuada i efectiva almenys amb dos anys d’antelació a la data de sol·licitud, en
qualsevol dels municipis de Catalunya.
Podran ser sol·licitants les persones que acreditin que en els
darrers 5 anys n’han residit 4 de forma continuada i efectiva. Les
dones que hagin hagut de marxar del seu lloc de residència i arribin o hagin arribat a Catalunya per evitar maltractaments a elles i/o
als seus fills i es trobin en situació de pobresa severa.
Tenir una edat compresa entre els 25 i els 65 anys, o bé no arribar als 25, però tenir menors o persones amb disminució a càrrec
o trobar-se en situació de desemparament o risc social.
No disposar dels mitjans econòmics suficients per resoldre les
necessitats bàsiques de la vida.
Sol·licitud: Les persones que vulguin acollir-se al programa hauran
d’adreçar-se als serveis socials del seu ajuntament (pàg. 75).
152
Programa Interdepartamental de Rentas Mínimas de Inserción
(PIRMI)
El PIRMI es un conjunto de acciones destinadas a ayudar a las
personas que no tengan medios suficientes para atender las necesidades esenciales de la vida, mientras se les prepara para su inserción o reinserción social y/o laboral.
Entre todas las prestaciones y actuaciones que prevé el programa (Prestaciones de urgencia y resarcimiento, Soporte personal a
la integración social, Soporte a la inserción laboral, Acciones de
formación de adultos, etc.) existe la denominada Renta Mínima de
Inserción (RMI).
Requisitos:
Estar empadronado y acreditar una residencia continuada y
efectiva al menos con dos años de antelación a la fecha de solicitud, en cualquiera de los municipios de Cataluña.
Podrán ser solicitantes las personas que acrediten que en los
últimos 5 años han residido durante 4 años de forma continuada y
efectiva en cualquiera de dichos municipios. Las mujeres que hayan tenido que dejar su lugar de residencia y lleguen o hayan llegado a Cataluña para evitar maltratos a ellas y/o a sus hijos y se
encuentren en situación de pobreza severa.
Tener una edad comprendida entre los 25 y los 65 años, o no
llegar a los 25, pero tener menores o personas con disminución a
cargo o encontrarse en situación de desamparo o riesgo social.
No disponer de los medios económicos suficientes para atender
las necesidades básicas de la vida.
Solicitud: Las personas que deseen acogerse al programa deberán dirigirse a los servicios sociales de su ayuntamiento (pág. 75).
153
INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(INSS)
Telèfon d’informació
Direcció Provincial de Barcelona
Sant Antoni Maria Claret, 5-11
( 900 16 65 65
( 93 284 93 58
93 284 92 92
CENTRES D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ
Ciutat Vella
Via Laietana, 7
Districtes postals:
08001, 08002,
08003, 08007, 08009, 08010.
Sants – Montjuïc
Av. Paral·lel, 149
Districtes Postals:
08004, 08011,
08015, 08038, 08039, 08040.
154
( 93 319 31 11
93 319 31 50
( 93 423 94 40
93 423 87 90
Sants – Les Corts
Numància, 23
Districtes postals:
08014, 08028, 08029.
Sarrià – Sant Gervasi
Reus, 29
Districtes Postals:
08006, 08008,
08017, 08021, 08022, 08034,
08036.
Eixample – Gràcia
Sant Antoni Maria Claret, 5-11
Districtes Postals:
08012, 08013,
08023, 08024, 08025, 08037,
08041.
Nou Barris
Pg. Valldaura, 135
Districtes postals:
08031, 08032,
08035, 08042.
( 93 321 31 93
93 419 31 88
( 93 418 87 68
93 418 92 43
( 93 284 92 92
93 284 93 58
( 93 427 21 20
93 427 02 02
155
Sant Andreu
Concepció Arenal, 299
Districtes postals:
08016, 08026,
08027, 08030, 08033.
Sant Martí
Lope de Vega, 132
Districtes Postals:
08005, 08013,
08018, 08019, 08020.
156
( 93 311 01 03
93 346 66 55
( 93 308 01 70
93 307 18 12
CASA
CASA
La persona desnonada ha d'anar a veure l'assistent social del
seu barri (veure pàg. 75) per poder analitzar si el desnonament és
injustificat, si es pot tenir algun ajut o, en cas de necessitat, si la
persona pot ser allotjada immediatament fins que pugui anar a un
habitatge estable d'acord amb les seves possibilitats.
La primera vegada que el propietari presenta la demanda de
desnonament es pot deixar sense efecte si es paga el deute abans
del judici (segons la Llei d'Enjudiciament Civil). A partir de la segona vegada ja no existeix aquesta possibilitat.
PRESTACIONS PERMANENTS PER AL PAGAMENT DEL
LLOGUER
Són prestacions per al pagament del lloguer. Poden demanar
aquests ajuts econòmics les persones titulars d’un contracte de lloguer la unitat de convivència de les quals, tingui uns ingressos que
no superin les 2,35 vegades l’IRSC*, i que l’habitatge es destini a
residència habitual i permanent.
Per informació i sol·licitud: Oficines de l'Habitatge de Barcelona
(veure pàg.160).
PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA
Són ajuts per al pagament del lloguer o de les quotes d'amortització hipotecària en situacions especials d’urgència a fi de garantir l'habitatge a les persones amb dificultats greus en el pagament.
La quantia de la prestació es fixa d'acord amb el deute acreditat i
d'acord amb l'informe dels serveis socials que intervenen en el
cas.
* Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
Per al període 2010 s’ha fixat en 569,12 euros mensuals.
159
Les sol·licituds s’han de presentar a:
– Oficines de Benestar Social i Família (veure pàg.79)
– Secretaria d’Habitatge. Direcció General de Promoció de
l'Habitatge
Aragó, 244-248.
– ADIGSA
Diputació, 92-94
CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA
Integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, treballa per a la millora dels serveis relacionats amb l'habitatge a la ciutat.
— Oficines de l’Habitatge de Barcelona
Per a informació sobre habitatge assequible. Disposen d’un
servei gratuït d’assessorament legal en matèria d’habitatge i d’un
servei de mediació de conflictes.
Informació i assessorament legal de les situacions d’assetjament immobiliari. També gestiona la Borsa de Lloguer de Barcelona.
Ciutat Vella
Pintor Fortuny,17-19 baixos
Eixample
Alí Bei, 13-15
Sants-Montjuïc
Antoni de Campmany, 23
Gràcia
Pl. de la Vila de Gràcia, 2
160
Les Corts
Numància, 101
Sarrià - Sant Gervasi
Canet, 24
Sant Martí
Rambla del Poblenou, 147
Horta
Llobregós, 175-189
Nou Barris
Pl. Major de Nou Barris, 1
Sant Andreu
Joan Torras, 49
Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
De dilluns a dimecres de 16 a 19.30 h i dijous de 16 a 19.30 h.
ADRECES ÚTILS
( 93 412 76 00
Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)
Obradors, 6-8 baixos
Dilluns i dimecres de
<Drassanes > (L3)
9 a 13 h. i dijous de 16 a
14, 38, 59, N12, N15
19 h.
Servei de suport a la recerca d'habitatge per a immigrants.
161
Plataforma per al Dret
a un Habitatge Digne
Justícia i Pau
Rivadeneyra, 6, 10è
<Pl. Catalunya > (L3 i L1)
16, 17, 41, 55, N4, N8
162
( 93 317 61 77
ADRECES ÚTILS
PER A ESTRANGERS
DIRECCIONES ÚTILES
PARA EXTRANJEROS
SERVEIS ÚTILS PER A ESTRANGERS
SERVICIOS ÚTILES PARA EXTRANJEROS
SUBDELEGACIÓ
DEL
GOVERN
DE L’ESTAT A
Mallorca, 278
CATALUNYA
( 93 520 90 00
Oficines d’estrangers a Barcelona
De dilluns a dijous de 9 a 17.30.
Divendres de 9 a 14 h.
( 93 520 14 10
Estiu de 8 a 15 h.
— Passeig Sant Joan, 189
Reagrupación familiar.
Residencia por circunstancias excepcionales/arraigo.
Renovaciones. Autorizaciones de regreso. Prórrogas
de estancia.
— Murcia, 42
Reagrupamiento familiar.
Circunstancias excepcionales / arraigo. Régimen comunitario. Estudiantes.
Per consultar l’estat dels expedients:
( 902 02 22 22
http://www.mpt.gob.es/servicios/extranjeria.html
165
GENERALITAT
DE
CATALUNYA
La Generalitat de Catalunya té atorgada la competència executiva
en matèria d'autoritzacions inicials de treball per a les persones estrangeres extracomunitàries, la relació laboral de les quals s'acompleixi a
l'àmbit territorial de Catalunya. La resta d'autoritzacions relacionades
amb persones estrangeres residents a Catalunya continua sent competència de l'Estat.
El Departament d’Empresa i Ocupació ha habilitat les oficines següents on s'atendran:
- les cites prèvies per a la presentació de sol·licituds d'autoritzacions inicials de treball i les seves modificacions, i
- la presentació de sol·licituds de modificació d'autoritzacions inicials de
treball mitjançant els registres administratius.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) dels Serveis Territorials de
d’Empresa i Ocupació a Barcelona
Carrera, 24
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de d’Empresa i Ocupació
Sepúlveda, 148-150
Atenció telefònica
( 012
www.gencat.cat/empresaiocupacio/estrangeria
166
Registre Civil de Barcelona
Pl. Duc de Medinaceli, 3
Dilluns i dimecres de 9 a 14 i de 16 a 18h.
Dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h.
( 93 412 04 74
Notificaciones de cambios
de domicilio.
Notifications of change of
address.
No es fa atenció telefònica.
Ajuntament de Barcelona
Oficines d’Atenció al Ciutadà
(OAC)
Llistat d’oficines: Pàgina 84.
INSTITUT CATALÀ
DE LA
Empadronamiento.
Registration on electoral roll.
SALUT
– Unitat de Malalties Tropicals
i Importades.
De dilluns a divendres de 9 a 15 h.
Servei d’urgències.
– Unitat Dispensació de
Medicaments per estrangers.
Av. Drassanes, 17-21
( 93 441 29 97
Enfermedades tropicales e
importadas.
Tropical and foreign diseases.
( 93 443 05 07
Dispensación de medicamentos.
Medicine dispensing.
167
SAIER
SERVEI D’ATENCIÓ ALS IMMIGRANTS I ESTRANGERS REFUGIATS
Av. Paral·lel, 202
De dilluns a dijous de 9 a 19 h.
i divendres de 9 a 14 h.
( 93 256 27 00
No es fa atenció telefònica.
Entitats que ofereixen serveis dins el SAIER:
– ACSAR
Asesoria legal.
(Associació Catalana de
Solidaritat i Ajuda als Refugiats)
– AMIC
Trámites de homologación de
(Associació d'Ajuda Mútua
d'Immigrants a Catalunya) UGT estudios. Información sobre
vivienda. Orientación laboral.
– CITE (CCOO)
Centre d'Informació per a
Treballadors Estrangers
– Consorci per a la
Normalització Lingüística
– CREU ROJA
Servei de Refugiats i Immigrants
– Col·legi d'Advocats
de Barcelona
168
Información.
Regularización de papeles.
Tramitación de permisos.
Cursos básicos de catalán.
Atención social.
Programa de retorno voluntario.
Asistencia Jurídica.
Associació Cultural, Cristiana
i social “CONESTI”
Reina Amalia, 15-17 baixos
Dilluns, dimarts i dimecres d’11
a 13 h. Dimecres de 17 a 19 h.
( 93 443 40 57
Reparto de comida y alimentos.
Distribution of food and
clothing.
De dilluns a divendres de 9 a
12.30 h.
( 93 268 24 53
Derivación a médicos para
extranjeros sin TSI*.
Referral to doctors for foreign
residents without a TSI*.
Biblioteca Sant Pau i Santa Creu
Hospital, 56
Información Bibliotecas: página 183
( 93 302 07 97
Prensa internacional.
International Press.
Casal dels Infants
Junta de Comerç, 21
( 93 412 49 04
Soporte social y jurídico.
Social and legal aid.
Associació Salut i Família
Via Laietana, 40, 1er 2ª
Dimecres de 10 a 13 h i
dijous de 16 a 19 h.
* TSI: Targeta . Institut Municipal d’Assistència Sanitària.
169
CAPUTXINS DE CATALUNYA I BALEARS
Servei Solidari i Missioner (SSIM)
Diagonal, 450
De dilluns a divendres de 9.30
a 12.30 i de 16.30 a 18 h.
Comissió Catalana d'Ajuda
al Refugiat
Aribau, 3, 1er-2a
De dilluns a dijous
de 10 a 14 h.
CONVIVIM
Fundació Privada Viarany
(I. Teresiana de Pedro Póveda)
Cardenal Tedeschini, 72, bxs.
170
( 93 416 09 86
Atención médica y psicológica.
Farmacia. Asesoramiento
jurídico.
Medical and psychological
care. Pharmacy. Legal advice
( 93 301 25 39
Centro de acogida y
orientación. Búsqueda de
trabajo a extranjeros con
permiso de residencia y
solicitantes de asilo.
Welcome and guidance
centre
( 93 340 11 99
Centro de orientación y
asesoramiento legal. Ayuda
psicológica
Guidance centre.
Psychological help.
Exil
República Argentina, 6, 4art 2a
De dilluns a divendres
de 9.30 a 17 h.
Fundació Bayt-al-Thaqafa
Princesa, 14, 1r 2a
Dilluns, dimecres
i divendres de 10 a 12
i de 19 a 21 h.
Dimarts i dijous de 17 a 19 h.
Fundació Benallar
(Servei d’acollida i orientació)
Sots-tinent Navarro, 18 baixos-1a
Dilluns i dimecres
de 17 a 20 h.
Dijous de 10 a 13 h.
( 93 238 57 60
Atención psicosocial para
immigrantes víctimas de la
violencia.
Psychological care for im
immigrants who have been
the victims of violence.
( 93 319 88 69
Acogida a immigrantes árabe-musulmanes, formación
de adultos. Asesoria jurídica.
Reception for Arab-Muslim
immigrants, adult education
Legal advice.
( 93 268 80 15
Piso temporal de primera
acogida y pisos tutelados
de larga duración.
Temporary reception flat
and long-term wardenprotected flats.
171
Fundació Hospital
Sant Pere Claver
(SAPPIR)
Vila i Vilà, 16, 1er
Dilluns i dimecres de 15.30 a 19 h.
Metges del Món
Còdols, 9 (baixos)
De dilluns a dijous de 9 a 15 i de
16 a 19 h. Divendres de 9 a 15 h.
Oficina per a la No Discriminació
(OND)
Ferran, 32
Dilluns, dimecres i divendres
de 9 a 14 h.
Dimarts i dijous de 9 a 18 h.
172
( 93 324 88 94
Atención psicopatológica y
psicosocial.
Psychopathological and
psychosocial care.
( 93 289 27 15
Formación y prevención.
Atención social y sanitaria.
Defensa de los derechos
humanos.
Education and prevention.
Social and healthcare
assistance. Defence of human rights.
( 93 413 20 00
Asesoria jurídica para la
ramitación de denúncias
por discriminación. Información
sobre igualdad de derechos.
Legal advice for processing
complaints against discrimination. Information on
equal rights.
Servei d’Atenció i denúncia per
a les Víctimes de Racisme i
Xenofòbia - SAiD
S.O.S. Racisme Catalunya
Hospital, 49 Principal
( 93 412 60 12
De dilluns a dijous de 10 a 14 i
de 16 a 20 h. Cal cita prèvia.
Denuncias de actos racistas
y seguimiento judicial.
Orientación e información.
Complaints of racist acts.
Guidance and information.
Organització Internacional
per a les Migracions (OIM)
(Secretaria per a la Immigració)
Gravina, 1 1r
( 93 270 12 30
Programa de retorno
voluntario.
Program of voluntary return.
Servei d’Atenció a la Migració
(SATMI)
(Servei de Salut Mental
de Sant Joan de Déu).
Via Laietana, 19 entresòl B
( 93 319 64 56
Salud mental.
Mental health.
Dilluns de 16 a 18 h.
173
CURSOS DE CATALÀ I CASTELLÀ
PER A ESTRANGERS
ESCUELAS DE CATALÁN Y CASTELLANO
PARA EXTRANJEROS
Per aprendre català
El Servei d’Atenció a Immigrants Estrangers i Refugiats
(SAIER) a través del Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) ofereix l’accés a cursos bàsics intensius de català, gratuïts per a estrangers.
SAIER
(Servei d’Atenció a Immigrants
Estrangers i Refugiats)
Av. Paral·lel, 202, 1r 4a
<Espanya> (L1 i L3)
13, 27, 56, 165, 79, 91, N1
Consorci per a la Normalització
Lingüística (CNL)
Mallorca, 272, 8è
CNL a Barcelona
Quintana, 11, 3r 1a
174
( 93 256 27 00
De dilluns a dijous de 9 a
19 h. i divendres de 9 a
14 h.
( 93 272 31 00
www.cpnl.cat
( 93 412 55 00
De dilluns a dijous de 9 a 14 h.
i de 16 a 17.30 h. Divendres de
9 a 14 h.
Delegacions del CNL de Barcelona
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuïc-Les Corts
Gràcia-Sarrià-Sant Gervasi
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Carabassa, 15
Mallorca, 115, entl. 1a
Guitard, 17
Av. P. Astúries, 54, 2n
Marina, 343, baixos
Rosselló i Porcel, 12
Residència, 15
Gran Via C. C., 866, 2n-A
93
93
93
93
93
93
93
93
412
451
491
217
450
359
274
352
72
24
27
87
49
06
03
24
24
45
97
23
08
00
56
14
Després del curs introductori l’alumne rep un certificat de Nivell
Bàsic de català. El CNL ofereix altres cursos subvencionats. Els de
grau superior no reben subvenció.
( 902 075 060
Centre d’acolliment lingüístic
Pl. Catalunya, 9, 2n-1a
Cursos bàsics de català per a estrangers.
Voluntariat per la llengua
“Mujeres Latinas Sin Fronteras”
Associació d’acollida, trobada i
formació integral de la dona hispana
Elisa, 23
F.G.C. <Putxet> (L7)
17, 74, N0
Per a hispanoparlants.
( 93 435 66 85
( 93 417 02 73
Treballadora social el
dijous de 11.30 a 13.30 h
Espai d’acollida el dijous
a partir de les 17 h.
175
Per aprendre català o castellà
( 93 442 09 17
APIP - Associació per a la
Promoció i la Inserció Professional
Riereta, 18-22
De dilluns a dijous de
<Paral.lel> (L2 i L3)
9 a 18 h. Divendres de
20, 64, 91, N6
9 a 15 h.
Associació Sòcio-cultural
Ibn Batuta
Sant Pau, 82 baixos
<Paral·lel> (L2 i L3)
20, 36, 57, 64, 91, 157, N0, N6
Casal dels infants
Aula de Llengües, espai d’estudi
i Doctor Dou,3
<Liceu> (L3)
120, 14, 59, N12, N15, N9
C.E.J.A.C.
Formació, promoció i inserció
Agudells, 85 (Horta-Guinardó)
39
176
( 93 329 30 54
De dilluns a divendres de
10 a 15 h.
( 93 412 71 08
Cursos de català i castellà,
per a joves estudiants entre
16 i 21 anys.
( 93 420 96 47
De dilluns a dijous de
9 a 16 h i divendres de 9
14 h.
Centre de Formació d’adults
Manuel Sacristán
Via Laietana, 16 (subterrani)
<Jaume I> (L4)
17, 19, 40, 45, N8
( 93 481 27 67
Dilluns, dimecres i divedres d’ 11 a 13 h.
Dimarts i dijous de 18 a
19.30 h.
( 93 329 07 02
Centro Filipino Tuluyan,
San Benito
Riera Baixa, 4-6, 1r
De dimarts a dissabte de
<Sant Antoni> (L2), <Liceu> (L3) 17.30 a 20.30 h.
20, 24, 64, 91, 120, N6
Per a immigrants filipins.
CONVIVIM
Fundació Privada Viarany
(I. Teresiana de Pedro Póveda)
Cardenal Tedeschini, 72 bxs
<Congrés> (L5)
20, 71, 36
Escola d’adults Maria Rúbies
(UGT Catalunya)
Via Laietana, 18, 8è
<Jaume I> (L4)
17, 19, 40, 45, N8
( 93 340 11 99
De dilluns a divendres de
17 a 20 h.
Centre d’orientació i acompanyament per a estrangers.
( 93 310 30 94
Informació: De dilluns a
divendres de 10 a 13 h.
Matriculació: Divendres de
11 a 14 h.
177
Escola d’Adults Municipal:
Francesc Layret
Passatge Sant Bernat, 9
<Universitat> (L1 i L2)
24, 41, 55, 91, 141, N6
( 93 317 00 44
Cursos instrumentals d’informàtica, de castellà i
català. De dilluns a dijous
de 9 a 13.30 i de 15.30 a
21h.
Divendres de 9 a 13.30 h.
( 93 441 81 23
Escola de Cultura i Idiomes
de la Comunitat de Sant’Egidio
Dijous i diumenge de 18 a
Hospital, 140
20 h.
<Sant Antoni> (L2), <Liceu> (L3)
20, 24, 64, 91, 120, N6
Fundació Bayt-al-Thaqafa
Princesa, 14 1r-2a
<Jaume I> (L4)
17, 19, 40, 45, N8
Per a àrabomusulmans.
Fundació Benallar
Sots-tinent Navarro, 18 bxos-1a
<Jaume I> (L4)
17, 19, 40, 45, N8
178
( 93 319 88 69
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12 i de 19 a
21 h.
Dimarts, dijous i
dissabte de 17 a 19 h.
( 93 268 80 15
Dilluns i dimecres de 17 a
20 h. Dijous de 10 a 13 h.
Fundació Escó
Sant Ramon, 2 2n-2a
<Paral·lel> (L2 i L3)
17, 39, 45, 57, 59, 64, 157, N6
Per a dones.
Fundació Migra-Studium
Palau, 3, 2n-3a
<Jaume I> (L4)
<Liceu> (L3)
14, 38, 59, 91, N9, N12, N15
Fundació Prahu
Sant Pere Màrtir, 18
<Diagonal> (L3) (L5)
22, 28, 24, N4
La Formiga
Elkano, 74
<Poble Sec> (L3)
57, 157, 37, 121, N0
( 93 443 06 35
De dilluns a divendres de
9 a 14 i de 16 a 18.30 h.
Cursos d’informàtica.
( 93 412 09 34
De dilluns a dijous 10.30 a
12.30 i de 17 a19 h. Cursos
d’informàtica, cuina, cuidadora de persones dependents. També electricitat i
lampisteria per usuaris de
la Fundació.
( 93 218 44 88
De dilluns a divendres de
16 a 20 h.
Requisit: presentar el
passaport, DNI o NIE.
( 93 443 82 07
661 913 232
De dilluns a divendres de
10 a 14 i de 16 a 20 h.
Cursos només de castellà.
179
Obra Missionera Ekumene
Centro Social Domingo Solá
Aurora, 10, baixos 1a
<Sant Antoni> (L2),
<Liceu> (L3)
14, 38, 59, 91, N12, N15, N9
Centre cultural d’adults.
Probens
Sant Rafael, 10, local esquerra
<Liceu> (L3)
14, 38, 59, N9, N12, N15
180
( 93 442 00 23
Alfabetització d’adults.
De dilluns a divendres de
9 a 13 i de 15.30 a 17 h.
Dilluns i dimecres fins les
19 h.
( 93 441 41 05
De dilluns a dijous per la
tarda.
SEGURETAT CIUTADANA
SEGURIDAD CIUDADANA
TELÈFON D’EMERGÈNCIES
( 112
MOSSOS D’ESQUADRA
( 088
Comissaries dels Mossos d'Esquadra
Ciutat Vella
Eixample
Gràcia
Horta-Guinardó
Les Corts
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Sants-Montjuïc
Sants-Montjuïc
Sarrià.Sant Gervasi
Aeroport del Prat
Nou de la Rambla, 76-78
Gran Via C. Catalanes, 456
Av. Vallcarca, 169
Marina, 347
Trav. de les Corts, 319
Aiguablava, 55
Pg. Torres i Bages, 125
Bolívia, 30-32
Ulldecona, 35
Estació de trens de Sants
Iradier, 9-11
El Prat
Central de Policia
Brigada de Menors
Bolívia, 30-32
Atenció a les dones
en situació de violència
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
306
424
306
306
495
243
276
300
267
267
306
479
23
26
23
82
97
74
13
22
56
56
23
06
00
88
20
00
00
00
26
96
00
00
10
49
( 93 300 91 91
( 93 300 22 96
( 900 900 120
181
POLICIA NACIONAL
( 091
Prefectura Superior de Policia
Via Laietana, 43
( 93 290 30 00
( 93 297 12 19
Comissaria de l’aeroport
Informació per l’expedició del D.N.I.: Veure pàgina 90.
GUÀRDIA URBANA
Central de Comandament
de la Guàrdia Urbana
Guàrdia Urbana, 3
Oficina d’informació i tràmits
de la Guàrdia Urbana
( 092
( 93 291 50 17
Unitats Territorials de la Guàrdia Urbana
Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-St Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
La Rambla, 43
Nàpols, 42-62
Guàrdia Urbana, 2
Les Corts, 25
Av. Josep Vicenç Foix, 55
Av. Vallcarca, 205
Vidal i Barraquer, 47-51
Marie Curie, 20
Sagrera, 179
Espronceda, 146-152
Oficina d’Atenció al Turista ( 93 256 24 30
182
BIBLIOTEQUES
BIBLIOTECAS
A les Biblioteques del Consorci de les Biblioteques de Barcelona és possible l’accés gratuït i el préstec de llibres.
A continuació s’indiquen les adreces i els telèfons:
CIUTAT VELLA
Barceloneta - La Fraternitat
Comte Santa Clara, 8-10
Sant Pau i Santa Creu
Hospital, 56 / Carme, 47
Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7
Gòtic - Andreu Nin
La Rambla, 30-32
( 93 225 35 74
( 93 302 07 97
( 93 268 73 60
( 93 343 73 69
EIXAMPLE
Agustí Centelles
Comte d'Urgell, 145-147
Sant Antoni-Joan Oliver
Comte Borrell, 44-46
Joan Miró
Vilamarí, 61
( 93 453 98 81
( 93 329 72 16
( 93 426 35 32
183
Sofia Barat
Girona, 64-68
Fort Pienc
Ribes, 12-14
Sagrada Família
Provença, 480
( 93 231 77 67
( 93 265 24 35
( 93 450 87 33
SANTS - MONTJUÏC
La Marina-Francesc Candel
Amnistia Internacional, 8-10
Poble-Sec Francesc Boix
Blai, 34
( 93 332 53 75
( 93 443 01 05
( 93 409 72 31
Vapor Vell de Sants
Ptge Vapor Vell, s/n - Joan Güell, 14
LES CORTS
Can Rosés
Deu i Mata, 57
Miquel Llongueras
Riera Blanca, 1-3
GRÀCIA
Jaume Fuster
Plaça Lesseps, 20-22
184
( 93 419 19 29
( 93 449 31 07
( 93 368 45 64
Vila de Gràcia
Torrent de l’Olla, 104
( 93 284 77 99
HORTA-GUINARDÓ
El Carmel - Juan Marsé
Murtra, 135-145
Guinardó-Mercè Rodoreda
Camèlies, 76-80
Horta - Can Mariner
Vent, 1
Montbau - Albert Pérez Baró
Àngel Marqués, 4-6
NOU BARRIS
Canyelles
Rda. Guineueta Vella, 32-34
Les Roquetes
Via Favència, 288
Nou Barris
Albert Einstein, 2-4
Torre Llobeta
Santa Fe, 2 bis
Zona Nord
Vallcivera, 3bis
( 93 407 28 70
( 93 435 31 70
( 93 420 82 85
( 93 427 07 47
( 93 274 94 74
( 93 276 87 85
( 93 291 48 50
( 93 358 56 14
( 93 353 75 19
185
SANT ANDREU
Centre Garcilaso
Juan de Garay, 116
Bon Pastor
Estadella, 62
La Sagrera - Maria Clotet
Camp del Ferro, 1-3
Can Fabra - Ignasi Iglesias
Segre, 24-32
SANT MARTÍ
Xavier Benguerel
Avinguda Bogatell, 17
Sant Martí de Provençals
Selva de Mar, 215
Poble Nou - Manuel Arranz
Joncar, 35
Ramon d’Alòs-Móner
Rambla Prim, 87-89
SARRIÀ - SANT GERVASI
Clarà
Doctor Carulla, 22-24
Collserola - Josep Miracle
Reis Catòlics, 16-34
186
( 93 256 29 48
( 93 498 02 16
( 93 340 86 75
( 93 360 05 50
( 93 225 18 64
( 93 308 97 93
( 93 485 66 22
( 93 307 47 23
( 93 280 15 47
( 93 406 91 11
TRANSPORTS
TRANSPORTES
TRANSPORTS
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ( 93 298 70 00
Sistema integrat de transport metropolità de Barcelona
El Sistema Tarifari Integrat permet utilitzar diferents modes de
transport (metro, bus, tramvia, FGC i Renfe) fent servir una mateixa targeta. El període de temps que es disposa és d'1 hora i 15 minuts per als títols de transport d'1 zona.
Està dividit en 6 zones, el preu varia segons la zona.
El cost del bitllet i de les targetes (Zona 1):
– Bitllet senzill de metro o autobús (vàlid per a un viatge en
metro o autobús) 1,45 €.
– T-10 (10 viatges integrats en qualsevol mitjà de transport)
8,25 €.
– T-50/30 (Permet fer 50 desplaçaments integrats en qualsevol
mitjà de transport durant els 30 dies consecutius a la primera
cancel·lació) 33,50 €.
– T-Dia (Permet fer un nombre il·limitat de viatges en qualsevol
mitjà de transport durant un dia) 6,20 €.
– T-Mes (Targeta unipersonal vàlida per fer un nombre il·limitat de
viatges durant 30 dies consecutius des de la primera validació,
a tots els mitjans de transport en una mateixa zona tarifària. (Cal
acreditar-lo amb el DNI) 51 €.
– T-Jove (Targeta unipersonal per a persones menors de 25 anys,
que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments en tots els
modes de transport durant 90 dies després de la primera
validació) 119 €.
188
TRANSPORTES
Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ( 93 298 70 00
Sistema integrado de transporte metropolitano de Barcelona
Sistema Tarifario Integrado permite utilizar diferentes modos de
transporte (metro, bus, tranvía, FGC y Renfe) utilizando una misma tarjeta. El periodo de tiempo que se dispone es de 1 hora y 15
minutos para los títulos de transporte de 1 zona.
Esta dividido en 6 zonas, el precio varia según la zona.
El coste del billete y de las tarjetas (Zona 1):
– Billete sencillo de metro o autobús (válido para un viaje en
metro o autobus) 1,45 €.
– T-10 (10 viajes integrados en cualquier medio de transporte)
8,25 €.
– T-50/30 (Permite hacer 50 desplazamientos integrados en cualquier medio de transporte durante los 30 días consecutivos a la
primera cancelación) 33,50 €.
– T-Día (Permite hacer un número ilimitado de viajes en cualquier
medio de transporte durante un día) 6,20 €.
– T-Mes (Tarjeta unipersonal válida para hacer un número ilimitado
de viajes durante 30 días consecutivos desde la primera validación, en todos los medios de transporte en una misma zona tarifaría. (Es necesario acreditarlo con el DNI) 51 €.
– T-Jove (Tarjeta unipersonal para personas menores de 25 años,
que permite hacer un número ilimitado de desplazamientos en
todos los transportes durante 90 días después de la primera validación) 119 €.
189
Punts de venda:
– Centres d’ informació i atenció al client. (Vestíbul de l’estació de
metro d’<Universitat>, de <Sagrada Família>, de <Diagonal> o
de l’estació de RENFE de <Sants>).
– Taquilles de metro.
– Servicaixa.
– Màquines de venda automàtica del metro.
– Estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
– Quioscs de premsa.
Carnet Rosa Metropolità.
Beneficiaris: Aquelles persones que reuneixin les tres condicions
següents:
1. Estar empadronada en un municipi de l’ àmbit de l’EMT.
2. Tenir més de 60 anys o estar afectat d’ una disminució igual
o superior al 33 % acreditada mitjançant el Certificat de Disminució de l’ ICASS.
3. Tenir uns ingressos econòmics per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes...) inferiors al doble de l'indicador públic
de renda d'efectes múltiples (IPREM).
Modalitats:
1. El Carnet Rosa Metropolità és un document que acredita als
usuaris a utilitzar els serveis de transport públic col·lectiu de
l’EMT de manera gratuïta i sense limitació de viatges ni d’ horari.
2. El Carnet Rosa Metropolità de tarifa reduïda permet utilitzar
els serveis de transport públic col·lectiu de l’EMT amb un
190
Puntos de venta:
– Centros de información y atención al cliente. (Vestíbulo de la
estación de metro de <Universidad>, de <Sagrada Família>,
de <Diagonal> o de la estación de RENFE de <Sants>).
– Taquillas de metro.
– Servicaixa.
– Máquinas de venta automática del metro.
– Estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
– Quioscos de prensa
Carné Rosa Metropolitano
Beneficiarios: Aquellas personas que reúnan las tres condiciones
siguientes:
1. Estar empadronado en un municipio del ámbito de la EMT.
2. Tener más de 60 años o estar afectado de una disminución
igual o superior al 33 % acreditada mediante el Certificado
de Disminución de l’ICASS.
3. Tener unos ingresos económicos para todos los conceptos
(pensiones, ayudas, rentas...) inferiores al doble del indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).
Modalidades:
1. El Carné Rosa Metropolitano es un documento que acredita
a los usuarios utilizar los servicios de transporte público colectivo de la EMT de forma gratuita y sin limitación de viajes
ni de horario.
2. El Carné Rosa Metropolitano de tarifa reducida permite utilizar los servicios de transporte público colectivo del EMT con
191
descompte aproximat del 50 % (mitjançant la compra de les
targetes multiviatge especials T4 o similars).
Hi tenen dret aquelles persones que compleixin les condicions
anteriors, entre una i dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).
Com sol·licitar-lo:
Es pot sol·licitar als Ajuntaments, emplenant l’imprès, i adjuntant
en cas de persones amb disminució el corresponent certificat de
l’ICASS (( 900 300 500).
El certificat s’ ha de sol·licitar en el Centre d’Atenció a Disminuïts (CAD) que li correspongui.
Per a la utilització del Carnet Rosa Metropolità cal comprar una
targeta que l'acompanya.
En el cas de Carnet Gratuït, la Targeta Rosa Metropolitana
anual, amb un preu de 5,85 €.
En el cas de Carnet de Tarifa Reduïda, la Tarjeta T-4, útil per a
tota la xarxa incorporada a la unificació tarifaria de l'EMT (permet
trasbordament).
En cas de pèrdua o robatori cal posar-se en contacte amb el Telèfon gratuït d'informació: (900 700 077 (de dilluns a divendres
de 9 a 14 h.).
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Targeta de pensionista:
Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya emet dos tipus
de targetes per a pensionistes,que ofereixen diversos avantatges:
192
un descuento aproximado del 50 % (mediante la compra de
las tarjetas multiviaje especiales T4 o semejantes).
Tienen derecho aquellas personas que cumplan las condiciones
anteriores, entre una y dos veces el indicador público de renda de
efectos múltiples (IPREM).
Como solicitarlo:
Se puede solicitar en los Ayuntamientos, rellenando el impreso,
y adjuntando en caso de personas con disminución el correspondiente certificado del ICASS (( 900 300 500).
El certificado se debe solicitar en el Centro de Atención a Disminuidos (CAD) que le corresponda.
Para la utilización del carnet rosa metropolitano hay que comprar una tarjeta que lo acompaña.
En el caso del Carnet Gratuito: Tarjeta Rosa Metropolitana
anual con un precio de 5,85 €.
En el caso del Carnet de Tarifa Reducida, la Tarjeta T-4, útil para toda la red incorporada a la unificación tarifaria del EMT (permite transbordo).
En caso de pérdida o robo, hay que ponerse en contacto con el Teléfono gratuito de información: (900 70 00 77 (de lunes a viernes
de 9 a 14 h.).
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Targeta de pensionista:
Los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya tramita dos tipos de targetas para pensionistas, que ofrecen diversas ventajas:
193
Carnet de pensionista, tipus A:
Per a persones a partir de 65 anys i persones amb un grau de
disminució igual o superior al 33%, sense ingressos per pensió o
ingressos inferiors al salari mínim interprofessional.
Carnet de pensionista tipus B:
Per a persones a partir de 65 anys i persones amb un grau de
disminució igual o superior al 33%, amb ingressos superiors o
iguals al salari mínim interprofessional.
On sol.licitar la targeta?
Cal trucar a Atenció al client : ( 93 205 15 15
o anar als centres d' atenció al client de:
Pl. Catalunya (Vestíbul de l'estació de Pl. Catalunya)
Provença (Vestíbul de l'estació de Provença)
Pl Espanya (Vestíbul de l' estació de Pl.Espanya)
La tramitació dels carnets té un cost de 5 €.
Objectes perduts i reclamacions
Pels objectes perduts sobre l’autobús o el metro es pot telefonar a:
Atenció al Client: 902 07 50 27
Reclamacions: Cal omplenar el full de reclamacions que es pot
sol·licitar als caps d’estació i en els centres d’atenció al client.
194
Carné de pensionista, tipo A:
Para personas a partir de 65 años y personas con un grado de
disminución igual o superior al 33%, sin ingresos por pensión o ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.
Carné de pensionista tipo B:
Para personas a partir de 65 años y personas con un grado de
disminución igual o superior al 33%, con ingresos superiores o
iguales al salario mínimo interprofesional.
Dónde solicitar la targeta?
Llamar a Atención al cliente: ( 93 205 15 15
o ir a los centros de atención al cliente de:
Pl. Catalunya (Vestíbulo de la estación de Pl. Catalunya)
Provença (Vestíbulo de la estación de Provença)
Pl .Espanya (Vestíbulo de la estación de Pl.Espanya)
La tramitación de los carnés tiene un coste de 5 €.
Objetos perdidos y reclamaciones
Para los objetos perdidos en el autobús o en el metro telefonear a:
Atención al Cliente: 902 07 50 27
Reclamaciones: Rellenar el impreso de reclamaciones que se
puede solicitar a los jefes de estación y en los centros de atención
al cliente.
195
Xarxa Ferroviària Integrada Central
1
2
4
R4 St. Vicenç de Calders
Igualada R6
Manresa
Baixador R5
Olesa de
Montserrat S4
A
3
5
Sant Cugat - Rubí S5
Rambla de Sant Just
Riu Llobregat
L8
Molí Nou
Ciutat
Cooperativa
Torreblanca Walden
Centre
Sant Joan Miquel
Martí i Pol
Despí
Bon Viatge
Fontsanta
Fatjó
Hospital Sant Joan Despí | TV3
T2
Llevant
Les Planes
La Fontsanta
La Sardana
L5
El Pedró
Cornellà
Centre
Ignasi Iglésias
Cornellà
L6
L3
Zona
Universitària
Reina Elisenda
Estació
Can Clota
Avinguda de Xile
Can Boixeres
Pubilla Cases
Can Vidalet
Rambla
Just
Oliveras
Cornellà Riera
C
Almeda
Camp Nou
Ernest
Lluch
Ernest
Lluch #
Can Serra Florida
Gornal
Estació
Hostafrancs
Tarragona
Magòria
La Campana
Rocafort Urgell
Universitat
Europa | Fira
Ildefons
Cerdà
Estació
*
Estació
Estació
L8 S33 S4
Sant
Antoni
L10
Estació
Aeroport
L9
Parc de Montjuïc
Estació
Estació
Estació
Lic
Drassanes
Estació
*
S5 S
L2
Paral·lel
Poble Sec
Estació
*
S55
Estació
Estació
Zona Franca | Zal
Catalun
L6 L7 S
Espanya
S8 R5 R6
Estació
Aeroport
E
Hospital
Clínic
Sants
Bellvitge
Estació
Estació
Estació
Provença
Estació
El Prat de Llobregat
Castelldefels Viladecans
R2
Estació
Gràcia
Entença
Sants
Estació
Sant
Josep
Hospital de Bellvitge
L1
Plaça
de
Sants
Mercat Nou
Sant Gervasi
Francesc
Macià
T1 T2 T3
Plaça del
Centre
Santa Eulàlia
Av. Carrilet
L’Illa
Les Corts
Badal
Torrassa
L’Hospitalet
de Llobregat
R3 R7
Bellvitge
Aeroport
Estació
Pàd
La Bonanova
Numància
Muntaner
Maria Cristina
L’Hospitalet
Av. Carrilet
St.
Vicenç
de Calders
Estació
Pius XII
Collblanc
Gavà
Sarrià
Les Tres Torres
Can Rigal
Gavarra
Sant Ildefons
D
Estació
Palau Reial
Ca n’Oliveres
Sant Boi
Platja de
Castelldefels
Carret
de les
Aigües
Vallvidrer
Inferior
Peu del Funicular
Pont d’Esplugues
Montesa
Les Aigües
B
Vallvidre
Superio
Baixador
de Vallvidrera
Can Ros S33
T1
S1 Terra
Les Planes
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu
T3 Consell
Comarcal
S2 Sabad
Universitat Autònoma S55
R1 Molins de Rei
Martorell S8
Enllaç
R
Miramar
Castell de Montjuïc
Mirador
Torre Jaume
Sa
1
2
L3
L4
L1
L2
Hospital de Bellvitge
Fondo
Paral·lel
Badalona Pompeu Fabra
* Nom provisional de referència
L5
L9
Zona Universitària L10 La Sagrera
Trinitat Nova
Gorg
Trinitat Nova
Nova
L11 Trinitat
La Pau
Can Cuiàs
Funicular
Cornellà Centre
de Montjuïc
Vall d’Hebron
La Sagrera
Can Zam
# Estació provisionalment sense servei
3
L6
L7
4
- Pl. Espanya
Barcelona - Pl. Espanya
L8 Barcelona
Molí Nou Ciutat Cooperativa S4 Olesa de Montserrat
Barcelona - Pl. Catalunya
- Pl. Catalunya
S5 Barcelona
S1 Terrassa
Sant Cugat - Rubí
Barcelona - Pl. Catalunya
- Pl. Catalunya
S55 Barcelona - Pl. Catalunya
S2 Barcelona
Reina Elisenda
Sabadell
Universitat Autònoma
Barcelona - Pl. Catalunya S33 Barcelona - Pl. Espanya
Barcelona - Pl. Espanya
S8
Av. Tibidabo
Can Ros
Martorell-Enllaç
5
R5
R6
Barcelona - Pl. Espanya
Manresa
Barcelona - Pl. Espanya
Igualada
Funicular de Vallvidrera
Funicular de Vallvidrera
Vallvidrera Funicular
Red Ferroviaria Integrada Central
6
7
8
Manresa R4
Sabadell
9
Universitat
R7 Cerdanyola
Martorell
R2 Granollers
Centre
MaçanetMassanes
R3 Vic
Terrassa
Montcada
Ripollet
Montcada i Reixac-Santa Maria
Montcada i Reixac-Manresa
vidrera Tibidabo
perior
Montbau
L5
Ciutat Meridiana
Mundet
Pl. del
Vall
Funicular d’Hebron
Torre Baró | Vallbona
Valldaura
L7
El Coll
La Teixonera
Penitents
Av.
Tibidabo
Roquetes
L9 Can Zam
Vilapicina
Vallcarca
El Putxet
Casa de
l’Aigua
Canyelles
Horta
Torre del Baró
Via Júlia
El Carmel
ació
Montcada Bifurcació
Can Cuiàs
Virrei Amat
Llucmajor
ner
Santa
Coloma
Sant
Andreu
Pl. Molina
Fabra i Puig
Congrés
Alfons X
Fontana
Joanic
Guinardó
Hospital de Sant Pau
Estació
Sant Andreu
Comtal
Sant Andreu
Arenal
Sant Pau
Dos de Maig
Diagonal
Verdaguer
Sagrada
Família
l
Estació
AVE #
Navas
Clot
Tetuan
talunya
L7 S1
S5 S2
Arc de
Triomf
Liceu
Jaume I
ssanes
Jaume I
Barceloneta
Estació
de França
Can
Jaumandreu
Glòries
T5
Auditori
Teatre Nacional
Marina
Wellington
Bogatell
Artigues
Sant Adrià
Besòs
Besòs Mar
Fluvià
Selva de Mar
Parc
del Besòs
La Mina
Can Llima
6
Francesc Macià
Bon Viatge
Francesc Macià
Llevant-Les Planes
Central
Tèrmica
del Besòs
Estació de
Sant Adrià
T4 T6
Montgat Nord
Badalona
Montgat
Francesc Macià
Sant Feliu | Consell Comarcal
Estació de Sant Adrià
Ciutadella | Vila Olímpica
Glòries
Gorg
Estació de Sant Adrià
Gorg
7
8
St. Vicenç de Calders
Estació de França
Per Por By Vilanova i la Geltrú
R1
Molins de Rei
Maçanet-Massanes
Per Por By Mataró
R2
Castelldefels
Granollers Centre
Aeroport
Maçanet-Massanes
Per Por By Granollers Centre
R3
L’Hospitalet de Llobregat
Puigcerdà
R4
St. Vicenç de Calders
Manresa
Per Por By Vic
Per Por By Vilafranca del Penedès
R7
L’Hospitalet de Llobregat
Martorell
Per Por By Cerdanyola Universitat
R1 E
MaçanetMassanes
N
Mar Mediterrània
Sant Sebastià
5
Sant Adrià
de Besòs
El Maresme | Fòrum
Fòrum
D
Badalona
Pompeu Fabra
Sant
Joan Baptista
El Maresme
Ciutadella | Vila Olímpica
T4
L2
Pep
Ventura
Gorg
Encants
de Sant L10 T5 T6
Adrià
La
Alfons
el Magnànim Catalana
Pere IV
Poblenou
Llacuna
Sant
Roc
Sant Martí de
Provençals
Espronceda
La Farinera
Ca l’Aranyó
Urquinaona
La Salut
Verneda
Bac de Roda
El Clot-Aragó
Monumental
L4
La Pau
Sant Martí
C
Llefià
Bon
Pastor
Onze de
Setembre
*
Encants
Església Major
L1 L1
Can
Peixauet
Girona
Passeig
de Gràcia
Santa
Rosa #
Fondo
L9 L10
La Sagrera
Camp de l’Arpa
ovença
Singuerlín
Maragall
Estació
Lesseps
Gràcia
Baró de Viver
Torras
i Bages
Estació
B
Trinitat Vella
Trinitat
Nova
L3 L4 L11
Pàdua
ervasi
Riu Besòs
Carretera
de les
Aigües
vidrera
rior
L11
A
Montcada
i Reixac
9
Codi
Código Key
Aparcament
Aparcamiento
Parking
En construcció
En construcción
Under construction
Estació d’autobusos
Estación de autobuses
Bus station
Estació de ferrocarril
Estación de ferrocarril
Railway station
Funicular/Servei no integrat
Funicular/Servicio no integrado
Funicular railway/Non-integrated service
Servei ferroviari de rodalia
Servicio ferroviario de cercanías
Suburban railway network
Telefèric/Servei no integrat
Teleférico/Servicio no integrado
Cable-car/Non-integrated service
Tramvia Blau/Servei no integrat
Tranvía Azul/Servicio no integrado
Blue Tram/Non-integrated service
Tren d’Alta Velocitat
Tren de Alta Velocidad
High Speed Train
Setembre 2010
5
Central Integrated Railway Network
ÍNDEX ANALÍTIC
ACSAR
48, 168
Ajuntament de Barcelona
73
Ambit Adhesió (Associació Àmbit Prevenció)
14
Àmbit dona (Associació Àmbit Prevenció)
95
AMIC
50, 170
APIP
176, 134
Arapdis
114
Arep
114
Associació “in via”
48, 23, 95, 134
Associació Cultural, Cristiana i Social “CONESTI”
169
Associació Dit i Fet
23
Associació Estel Tàpia
134
Associació Rauxa
14, 23, 120
Associació Retorn
121
Associació Salut i Família
38, 169
Associació Social Yaya Lluïsa
30, 49
Associació Sòcio-cultural Ibn Batuta
176
Atenció a la infància (DGAIA)
68
Atenció a la víctima
68
Barcelona Activa
127
C.E.J.A.C. - Formació, promoció i inserció
50, 135, 176
Caliu - Espai d’acolliment
14
Cambra Oficial de Comerç de Barcelona
128
Càritas Diocesana
49, 134
Casa de repòs Camils
24
Casal dels Infants
49, 93, 135, 169, 176
Centre Català de Solidaritat
120
Centre d’acollida Assís
14, 30, 50
198
ÍNDEX ANALÍTIC
Centre d’Urgències i Emergències Socials (CUESB)
68, 74
Centre de Dia Horta
29, 38, 47
Centre de Dia Meridiana
29, 37, 47, 135
Cenntre de Dia Nou Barris
30, 38, 48
Centre de Dia Poble Sec
29, 38, 47
Centre de Dia Zona Franca
47
Centre de Formació d’adults Manuel Sacristán
177
Centre de Rehabilitació REMAR
121
Centre Especial Carrilet
113
Centre Obert Arrels
30, 50
Centre Obert Heura (Ass. Grup de Solidaritat HEDERA)
31, 51
Centre Obert per a Joves
49
Centre residencial Masia de Can Planas
22
Centre residencial d’Atencions Bàsiques Horta
22
Centre residencial d’Atencions Bàsiques Meridiana
22
Centre Residencial de primeres atencions Nou Barris
21
Centre Residencial de primeres atencions Sant Gervasi
21
Centre Residencial de primeres atencions Zona Franca
21
Centres d’atenció a disminuïts (CAD)
81
Centres de Salut Mental d’adults (CSM)
112
Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
111
Centres de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona
75
Centro de acogida de Estación de Sants - Hermanas Trinitarias 51
Centro Eucarístico Maria Emilia Riquelme
51
Centro Filipino Tuluyan, San Benito
177
Centro Social Domingo Solá Alfabetització d’adults
55
CITE - Centre d’Informació per a Atenció a immigrants
51, 168
Col·legi d'Advocats
168
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
52, 170
199
ÍNDEX ANALÍTIC
Comissions Obreres (CCOO)
128
Comunitat de Sant’Egidio
17, 178
Confederación General del Trabajo (CGT)
128
Congregació Religiosa Hijas de San José
15
Consorci de l'Habitatge de Barcelona
160
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)
168, 174
CONVIVIM Fundació Privada Viarany
52, 170, 177
Coordinadora per la Inserció sòciolaboral de les dones
135
CREU ROJA
52, 168
El lloc de la dona - Germanes Oblates
96
Els Tres Turons
113
Empreses de Treball Temporal (ETT)
130
Escola d’adults Maria Rúbies (UGT Catalunya)
178
Escola d’Adults Municipal Francesc Layret
178
Escola d’Òptica Facultat Politècnica de Terrassa
38
Església Exèrcit de Salvació
15
ESGLÉSIES I PARRÒQUIES
Corpus Christi
61
Crist Redemptor
64
Mare de Déu de Fàtima
64
Mare de Déu de la Bonanova
62
Mare de Déu de la Medalla Miraculosa
58
Mare de Déu de la Mercè i St. Miquel Arcàngel
57
Mare de Déu de la Salut
62
Mare de Déu del Coll
63
Mare de Déu del Mont Carmel
64
Mare de Déu del Pilar
59
Maria Reina «El pa de St. Oleguer»
17
Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist
59
200
ÍNDEX ANALÍTIC
Puríssima Concepció
Sagrada Família
Santíssim Sagrament
Santuari de Sta. Gemma
St. Ambrós
St. Àngel Custodi
St. Antoni de Pàdua
St. Bernat de Claravall
St. Fèlix
St. Ferran
St. Francesc d’Assís
St. Francesc de Sales
St. Ildefons
St. Joan Bosco
St. Joan d’Àvila
St. Joan d’Horta
St. Joan de Gràcia
St. Jordi
St. Josep i Sta. Mònica
St. Josep Obrer
St. Josep Oriol
St. Llorenç
St. Martí del Clot
St. Miquel del Port
St. Miquel dels Sants
St. Oleguer
St. Pacià
St. Pancraç
St. Pere de les Puel·les
59
59
66
17
67
61
62
65
67
59
67
60
62
66
66
64
63
63
57
65
60
60
67
58
63
60
65
66
57
201
ÍNDEX ANALÍTIC
St. Pere Nolasc
58
St. Ramon Nonat
61
St. Sever i St. Vicenç de Paül
60
Sta. Madrona
61
Sta. Maria del Taulat
66
Sta. Cecília
62
Sta. Eulàlia de Vilapiscina
65
Sta. Isabel d’Aragó i St. Joaquim
64
Sta. Joaquima de Vedruna
62
Sta. Maria del Mar
58
Sta. Tecla
61
Sta. Teresa de Jesús
63
Verge de Gràcia i St. Josep
63
Verge de Natzaret
64
Exil
39, 117, 171
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
161
FIAS - Prisba Serveis
16, 31
Fundació ADSIS
136
Fundació AMB – Odontologia
39
Fundació ARED
136
Fundació Bayt-al-Thaqafa
53, 171, 178
Fundació Benallar
171, 178
Fundació Engrunes
137
Fundació Escó
179
Fundació ÈXIT
137
Fundació Formació i Treball
138
Fundació Futur - Restaurant Social Cafè Just
16
Fundació Innovació per l’Acció Social «Aprendre a aprendre» 138
Fundació IRES Institut de Reinserció Social
54, 96, 138
202
ÍNDEX ANALÍTIC
Fundació Mensalus
121
Fundació Migra-Studium
179
Fundació Prahu
139, 179
Fundació Privada Mercè Fontanilles
25, 121
Fundació Pro Vida de Catalunya
53
Fundació Quatre Vents
94
Germans Sant Joan de Déu
25
Hora de Déu
54
HOSPITALS I CENTRES SANITARIS
Centre d’urgències d’atenció primària Manso
43
Centre d’urgències d’atenció primària Cotxeres
43
Centre d’urgències d’atenció primària Dos de Maig
43
Centre d’urgències d’atenció primària Peracamps
43
Centre d’urgències d’atenció primària Sant Andreu
43
Centre d’urgències d’atenció primària Sant Martí
43
Centres d’atenció continuada (CAC)
108
Centres d’atenció primària (CAP)
102
Clínica Odontològica Bellvitge
38
Fundació Sociosanitària de Barcelona
115
Hospital Casa de la Maternitat
41
Hospital Clínic de Barcelona
41, 115
Hospital de Bellvitge
42
Hospital de l’Esperança
42
Hospital Plató
42
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
42, 116
Hospital de Sant Joan de Déu
42
Hospital de Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat)
116
Hospital del Mar
41, 116
Hospital del Sagrat Cor
41
203
ÍNDEX ANALÍTIC
Hospital Dos de Maig
Hospital Duran i Reynals
Hospital Fundació Puigvert
Hospital General Vall d’Hebron
Hospital Germans Trias i Pujol
Hospital Sant Rafael
Institut Municipal de Psiquiatria d’Urgència (IMAS)
Policlínica Nostra Senyora de la Mercè
Unitat d’Alcohologia l’Hospital Clínic. Maternitat
Unitat de dispensació de metadona
Unitat de Malalties Tropicals i Importades
Unitat Dispensació de medicaments
Impulsem S.C.C.L.
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
Institut català de les dones
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
Institut per a la promoció social i de la salut (IPSS)
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Joia
Jutjats de guàrdia
La Casa (Associació benestar i desenvolupament)
La Formiga
Línia d’atenció a les dones amb situació de violència
Línia Verda
Llar de Pau - Companyia Filles de la Caritat
Llar Pere Barnés – Arrels Fundació
Llar Santa Isabel - Siervas de la Pasión
Mañana en compañía - Franciscanos Conventuales
Menjador Reina de la Paz
204
41
116
42
42, 115
42
42
116
116
120
120
167
167
139
79
95
73
121
154
113, 114
68
121
179
68
68
25, 53
26
94
16
16
ÍNDEX ANALÍTIC
Menjador Sant Rafael
17
Menjador Social Horta
14
Menjador Social Meridiana
13
Menjador Social Navas
13
Menjador Social Nou Barris
14
Menjador Social Paral·lel
13
Menjador Social Poblesec
13
Menjador Social Zona Franca
14
Metges del Món
172
Mossos d’esquadra
70
Mujeres Latinas Sin Fronteras
139, 175
Nueva Vida
19, 54
Obra Mercedària de Barcelona
140
Obra Missionera Ekumene
55, 180
Obra Social Santa Lluïsa de Marillac
53
Oficina d’Atenció Ciutadana de Treball
166
Oficina per a la No Discriminació (OND)
69, 172
Oficines d’estrangers - Subdelegació del Govern
165
Oficines de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya
79
Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC)
84, 85
Oficines de l’Habitatge de Barcelona
160
Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG)
125
Organització Internacional per a les Migracions (OIM)
173
Patronat Social Escolar (Companyia Filles de la Caritat)
17
Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne
161
Policia Nacional
70
Probens
139, 180
Projecte Home
122
Projecte Sostre
26, 55
205
ÍNDEX ANALÍTIC
Pròxims Serveis
140
Punt d’Informació Laboral TRIA (Fundació Comtal)
140
Registre Civil de Barcelona
167
Registre Mercantil
129
Residència Mare Teresa - Siervas de la Pasión
96
Residència maternal Santa Eulàlia
95
S.O.S. Racisme Catalunya
56, 173
SAIER
74, 86, 87, 168, 174
Sala Baluard
33, 41, 118
SAPS - Creu Roja Barcelona
32, 39, 118
SAPPIR - Fundació Hospital Sant Pere Claver
39, 116, 172
Servei d’Atenció a la Migració (SATMI)
39, 116, 173
Servei d'Inserció Social (SIS)
74
Servei Solidari i Missioner (SSIM)
39, 55, 170
Serveis Funeraris de Barcelona
69
SICAR cat - Germanes Adoratrius
54, 96
Siervas de Maria
18
Síndic de Greuges de Catalunya
67
Síndica de Greuges de Barcelona
67
SOJ-Laboral
129
Solidarios Barcelona
18
SPOTT – «CALOR I CAFÉ»
32, 56
Stella Maris - Delegació Diocesana de l’Apostolat de Mar
56
Subdelegació del Govern de l’Estat
165
SURT. Fundació de dones. Fundació Privada.
138
Telèfon d’atenció a la drogodependència
121
Telèfon de l’Esperança
69
Telèfon de la SIDA
69
Unió General de Treballadors (UGT)
128
Unitat de malalties de transmissió sexual (UMTS)
69
206
207
Fly UP